Идет загрузка документа (44 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Договор об обеспечении функционирования приемной семьи

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 31.08.2015

ДОГОВІР
про забезпечення функціонування прийомної сім'ї

______________________
(населений пункт)

___ ____________ 20__ р. N ____

_____________________________________________________________________________________
                                                                    (повне найменування органу, що прийняв рішення
_____________________________________________________________________________________
                                                                        про забезпечення функціонування прийомної сім'ї)
в особі _______________________________________________________________________________
                                                                                                   (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
і прийомні батьки _____________________________________________________________________
                                                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові,
_____________________________________________________________________________________
                                                                    число, місяць, рік народження, паспорт, серія, номер,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                          ким і коли виданий)
які перемістилися з ____________________________________________________________________
                                                                                               (адреса попереднього місця проживання)
та проживають _______________________________________________________________________,
                                                                                                (адреса нового місця проживання)
уклали цей договір про забезпечення діяльності прийомної сім'ї, до якої влаштовані:
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові дітей)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

1. Прийомні батьки зобов'язуються:

1) створити належні умови для всебічного розвитку дітей, здобуття ними освіти, підготовки до самостійного життя;

2) захищати права та інтереси дітей;

3) проводити щороку медичне обстеження дітей та виконувати рекомендації лікарів-спеціалістів;

4) співпрацювати з центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді під час здійснення соціального супроводження, з відповідними службами у справах дітей, залучати спеціалістів до вирішення проблемних питань відповідно до законодавства;

5) у разі виникнення у прийомній сім'ї несприятливих умов для утримання, виховання і навчання прийомних дітей повідомляти про це службі у справах дітей за фактичним місцем проживання чи перебування сім'ї;

6) у роботі з дітьми дотримуватися вимог законодавства про захист інтересів дітей та охорону дитинства;

7) використовувати у повному обсязі та за призначенням державну соціальну допомогу, надану дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які виховуються в прийомній сім'ї.

2. Прийомні батьки несуть відповідальність за прийомних дітей згідно із законодавством.

3. ___________________________________________________________________________________
                                                                            (повне найменування органу, що прийняв рішення
_____________________________________________________________________________________
                                                                          про забезпечення функціонування прийомної сім'ї)

зобов'язується:

1) нести відповідальність за функціонування прийомної сім'ї та створювати належні умови для забезпечення захисту прав внутрішньо переміщених осіб відповідно до законодавства;

2) здійснювати координацію діяльності відповідних районних (міських) установ та організацій, пов'язаної із захистом прав дітей, та нести відповідальність за функціонування прийомної сім'ї згідно із законодавством;

3) забезпечити соціальне супроводження прийомної сім'ї, закріплення за нею соціального працівника;

4) забезпечити щорічне безоплатне медичне обстеження дітей.

4. За згодою сторін цей договір може бути доповнений іншими зобов'язаннями.

5. Дію цього договору може бути припинено за згодою сторін.

6. У разі порушення або неналежного виконання умов цього договору кожна із сторін має право звернутися до суду.

7. Договір укладається у трьох примірниках - по одному для кожної із сторін та відповідної служби у справах дітей. Усі примірники мають однакову юридичну силу.

8. Цей договір набирає чинності з дня його підписання.

9. У разі повернення сім'ї до постійного місця проживання або переїзду до іншої адміністративно-територіальної одиниці цей договір втрачає чинність.

___________________________________
(повне найменування органу, що

___________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові

___________________________________
прийняв рішення про забезпечення

___________________________________
прийомних батьків)

___________________________________
функціонування прийомної сім'ї)

___________________________________

___________________________________
(адреса)

___________________________________
(місце проживання)

___________________________________

___________________________________
(контактний номер телефону батьків)

___________________________________
(розрахунковий рахунок)

___________________________________
(розрахунковий рахунок)

___________________________________
(прізвище, посада

___________________________________

___________________________________
керівника органу

___________________________________
(підпис)

___________________________________
(підпис)
___________________________________

М. П.

___________________________________
(підпис)
___________________________________

Опрос