Идет загрузка документа (115 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Расчет объема задолженности за прошлые периоды по разнице в тарифах на (тепловую энергию, услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой, услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу, которые производились, транспортировались и поставлялись населению и/или другим предприятиям централизованного питьевого водоснабжения и водоотвода, предоставляющим населению услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 31.08.2015

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості за минулі
періоди з різниці в тарифах на

___________________________________________________________________________________________________________________________,
(теплову енергію, послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання
і водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного
водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення)
_____________________________________________
(найменування підприємства, установи,
_____________________________________________
організації, код згідно з ЄДРПОУ)

(гривень)

Рік

Фактичні нарахування згідно із затвердженими тарифами з урахуванням перерахунку за низькоякісні та надані не в повному обсязі послуги

Фактичні витрати на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання і водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення (повна собівартість з урахуванням фактичних витрат, пов'язаних з інвестиційною діяльністю)

Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахуваннями

Трансферти з державного та місцевих бюджетів, отримані підприємством, установою, організацією для відшкодування різниці в тарифах

Обсяг заборгованості з різниці в тарифах

___________________________________
(найменування посади керівника
підприємства, установи, організації)

______________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

______________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

____________
Примітка. Розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах проводиться без урахування податку на додану вартість.

Опрос