Идет загрузка документа (74 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовое положение об отделе поддержки и развития инфраструктуры регионального центра по предоставлению безоплатной вторичной правовой помощи

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.08.2015
Утратил силу

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про відділ підтримки та розвитку інфраструктури регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

1. Відділ підтримки та розвитку інфраструктури регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - Відділ) є самостійним структурним підрозділом регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - регіональний центр).

2. Відділ у своїй роботі підпорядковується, є підзвітним та підконтрольним директору та/або заступнику директора регіонального центру відповідно до розподілу обов'язків.

Діяльність Відділу спрямовується і координується:

відділом підтримки та розвитку інфраструктури організаційного управління Координаційного центру з надання правової допомоги - з питань забезпечення належного функціонування охорони та пожежної безпеки приміщень регіонального центру та підпорядкованих йому місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - місцеві центри); здійснення поточного ремонту обладнання та забезпечення витратними матеріалами регіонального центру та підпорядкованих йому місцевих центрів; проведення поточного та капітального ремонту, реконструкції приміщень регіонального центру та підпорядкованих йому місцевих центрів; кур'єрського зв'язку між регіональним центром та підпорядкованими йому місцевими центрами;

відділом інформаційних технологій управління інформаційних технологій та аналізу даних Координаційного центру з надання правової допомоги - з питань впровадження сучасних інформаційних технологій; функціонування та розвитку інформаційної інфраструктури та інформаційних ресурсів; функціонування, адміністрування та розвитку комплексної інформаційно-аналітичної системи організації надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - КІАС); підтримки, розвитку, наповнення та адміністрування веб-сайтів регіонального центру та підпорядкованих йому місцевих центрів; забезпечення зв'язку із використанням сучасних інформаційних технологій; технічного забезпечення збирання, узагальнення та аналізу інформації; збирання, оброблення та узагальнення статистичної інформації; поточного ремонту обладнання, що функціонує із застосуванням сучасних інформаційних технологій;

відділом аналізу даних управління інформаційних технологій та аналізу даних Координаційного центру з надання правової допомоги - з питань технічного забезпечення збирання, узагальнення та аналізу інформації, що надходить від інших структурних підрозділів регіонального центру.

(пункт 2 у редакції наказу Координаційного центру
 з надання правової допомоги від 20.07.2016 р. N 170)

3. Відділ очолює начальник Відділу, якого призначає на посаду відповідно до кваліфікаційних вимог, визначених Координаційним центром з надання правової допомоги (далі - Координаційний центр), та звільняє з посади директор регіонального центру за погодженням з Координаційним центром.

Начальник Відділу може мати заступника, якого призначає на посаду відповідно до кваліфікаційних вимог, визначених Координаційним центром, та звільняє з посади директор регіонального центру за погодженням з Координаційним центром.

Інші працівники Відділу призначаються на посади відповідно до кваліфікаційних вимог, визначених Координаційним центром, і звільняються з посад директором регіонального центру.

4. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України, іншими нормативно-правовими актами, цим Положенням, наказами Координаційного центру та регіонального центру.

5. Основними завданнями Відділу є:

1) матеріально-технічне забезпечення діяльності регіонального центру та підпорядкованих йому місцевих центрів;

2) забезпечення функціонування та розвитку інформаційної інфраструктури, інформаційних ресурсів та засобів зв'язку регіонального центру і підпорядкованих йому місцевих центрів;

3) спрямування, координація та контроль роботи відділів персоналу, інформаційної та матеріальної інфраструктури місцевих центрів;

(підпункт 3 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Координаційного центру з надання правової допомоги
 від 27.09.2016 р. N 182)

4) технічне забезпечення збирання, узагальнення та аналізу інформації, що надходить від інших структурних підрозділів регіонального центру.

6. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує належний стан приміщень регіонального центру та підпорядкованих йому місцевих центрів, у тому числі проведення їх своєчасного поточного, капітального ремонту та реконструкції;

2) забезпечує організацію та дотримання пожежної безпеки та охорони приміщень регіонального центру та підпорядкованих йому місцевих центрів;

3) забезпечує необхідними витратними матеріалами регіональний центр та підпорядковані йому місцеві центри для належного виконання покладених на них завдань;

4) забезпечує зв'язок (у тому числі кур'єрський) між регіональним центром та підпорядкованими йому місцевими центрами;

5) забезпечує безперебійне функціонування та адміністрування КІАС;

6) забезпечує підтримку, розвиток, наповнення та адміністрування веб-сайтів регіонального центру та підпорядкованих йому місцевих центрів;

7) забезпечує систематичне проведення інструктажу (навчання) працівників з питань охорони праці, протипожежної охорони;

8) узагальнює інформацію щодо помилок в роботі, вдосконалення роботи програмних засобів, що надходить від користувачів КІАС, веб-сайту регіонального центру, подає відділу інформаційних технологій управління інформаційних технологій та аналізу даних Координаційного центру пропозиції щодо вдосконалення вказаних програмних засобів;

(підпункт 8 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Координаційного центру з надання правової допомоги
 від 27.09.2016 р. N 182)

9) здійснює збирання, оброблення та узагальнення статистичної інформації від інших структурних підрозділів регіонального центру та підпорядкованих йому місцевих центрів, подання її до відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення діяльності та інформації регіонального центру та відділу аналізу даних управління інформаційних технологій та аналізу даних Координаційного центру для аналізу;

(підпункт 9 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Координаційного центру з надання правової допомоги
 від 27.09.2016 р. N 182)

10) розглядає звернення (скарги) з питань, що належать до компетенції Відділу;

11) бере участь у підготовці звітів регіонального центру з питань, що віднесені до компетенції Відділу;

12) бере участь у підготовці довідкових, інформаційних, аналітичних, статистичних, звітних та інших матеріалів з питань, що належать до компетенції Відділу;

13) готує пропозиції до проектів планів роботи регіонального центру, а також щодо їх виконання з питань, що належать до компетенції Відділу;

14) залучає в установленому порядку працівників відповідних місцевих центрів для виконання спільних завдань та здійснення заходів з питань, що належать до компетенції Відділу;

15) подає пропозиції щодо залучення представників відповідних місцевих центрів до участі в організації та проведенні конференцій, семінарів, робочих груп, нарад та інших заходів;

16) бере участь в опрацюванні проектів нормативно-правових актів з питань безоплатної вторинної правової допомоги в межах компетенції Відділу;

17) виконує інші функції відповідно до покладених на Відділ завдань.

7. Відділ для виконання покладених на нього завдань має право:

1) отримувати від структурних підрозділів Координаційного центру, регіональних центрів та місцевих центрів документи, довідки, розрахунки, інші матеріали та інформацію, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) брати участь у нарадах, інших заходах, що проводяться регіональним та Координаційним центрами або за їх участі, з питань, що належать до компетенції Відділу;

3) надавати роз'яснення з питань, що належать до компетенції Відділу;

4) отримувати матеріально-технічне забезпечення, необхідне для належної роботи Відділу;

5) інформувати директора регіонального центру про покладення на Відділ виконання завдань, що не належать до компетенції Відділу, а також у випадках, коли відповідні структурні підрозділи або посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

6) залучати керівників структурних підрозділів регіонального центру та за їх згодою відповідних працівників для підготовки документів, розроблення і здійснення заходів, які проводяться Відділом відповідно до покладених на нього завдань;

7) ініціювати проведення нарад та обговорення питань, що належать до компетенції Відділу.

8. Працівники Відділу зобов'язані:

1) запобігати виникненню конфлікту інтересів та невідкладно письмово інформувати про ризик або факт його виникнення директора регіонального центру;

2) вчасно та якісно виконувати покладені на Відділ завдання;

3) однаково шанобливо, толерантно, з повагою ставитись до всіх осіб, які звертаються до центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги для отримання допомогу або з інших питань;

4) підтримувати партнерські стосунки з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, дотримуватись принципу незалежності та конфіденційності адвокатської діяльності, не допускати втручання у професійну діяльність адвоката.

Опрос