Идет загрузка документа (74 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовое положение об отделе организационной работы, юридического обеспечения деятельности и информации регионального центра по предоставлению безоплатной вторичной правовой помощи

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.08.2015
Утратил силу

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про відділ організаційної роботи, юридичного забезпечення діяльності та інформації регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

1. Відділ організаційної роботи, юридичного забезпечення діяльності та інформації регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - Відділ) є самостійним структурним підрозділом регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - регіональний центр).

2. Відділ у своїй роботі підпорядковується, є підзвітним та підконтрольним директору та/або заступнику директора регіонального центру відповідно до розподілу обов'язків.

Діяльність відділу спрямовується і координується:

відділом організаційного забезпечення та документообігу організаційного управління Координаційного центру з надання правової допомоги - з питань організаційного забезпечення діяльності регіонального центру та підпорядкованих йому місцевих центрів;

відділом моніторингу та оцінювання діяльності центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги управління координації системи надання безоплатної правової допомоги Координаційного центру з надання правової допомоги - з питань виконання функцій керівної ради;

відділом комунікацій управління комунікацій та забезпечення доступу до публічної інформації Координаційного центру з надання правової допомоги - з питань забезпечення реалізації інформаційно-комунікаційної стратегії системи безоплатної вторинної правової допомоги;

відділом аналізу даних управління інформаційних технологій та аналізу даних Координаційного центру з надання правової допомоги - з питань інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності регіонального центру;

відділом моніторингу та оцінювання діяльності центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги управління координації системи надання безоплатної правової допомоги Координаційного центру з надання правової допомоги - з питань координації та моніторингу діяльності підпорядкованих регіональному центру місцевих центрів;

відділом кадрової роботи юридичного управління Координаційного центру з надання правової допомоги - з питань забезпечення управління персоналом, організації підвищення кваліфікації працівників регіонального центру та підпорядкованих йому місцевих центрів, юридичного забезпечення цивільних і трудових правовідносин регіонального центру;

відділом забезпечення взаємодії із суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги управління координації системи надання безоплатної правової допомоги Координаційного центру з надання правової допомоги - з питань функціональної координації взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги.

(пункт 2 у редакції наказу Координаційного центру
 з надання правової допомоги від 20.07.2016 р. N 170)

3. Відділ очолює начальник Відділу, якого призначає на посаду відповідно до кваліфікаційних вимог, визначених Координаційним центром з надання правової допомоги (далі - Координаційний центр), та звільняє з посади директор регіонального центру за погодженням з Координаційним центром.

Начальник Відділу має двох заступників, яких призначає на посади відповідно до кваліфікаційних вимог, визначених Координаційним центром, та звільняє з посад директор регіонального центру за погодженням з Координаційним центром.

Інші працівники Відділу призначаються на посади відповідно до кваліфікаційних вимог, визначених Координаційним центром, і звільняються з посад директором регіонального центру.

4. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України, іншими нормативно-правовими актами, цим Положенням, наказами Координаційного центру та регіонального центру.

5. Основними завданнями Відділу є:

1) організаційне забезпечення діяльності регіонального центру;

2) виконання функцій секретаріату керівної ради;

3) інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності регіонального центру;

4) координація та моніторинг діяльності підпорядкованих регіональному центру місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - місцеві центри);

5) забезпечення управління персоналом регіонального центру та підпорядкованих йому місцевих центрів, у тому числі підвищення кваліфікації їх працівників;

6) організаційне забезпечення підвищення кваліфікації адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу;

7) юридичне забезпечення діяльності регіонального центру;

8) координація та спрямування роботи відділів правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги місцевих центрів, що підпорядковані регіональному центру;

(підпункт 8 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Координаційного центру з надання правової допомоги
 від 27.09.2016 р. N 182)

9) забезпечення реалізації інформаційно-комунікаційної стратегії системи безоплатної вторинної правової допомоги, інформаційне супроводження діяльності системи безоплатної вторинної правової допомоги на території відповідного регіону.

6. Відділ відповідно до покладених завдань:

1) забезпечує організаційну підготовку, організацію та проведення зустрічей, нарад, засідань, робочих груп, семінарів, тренінгів, "круглих столів", конференцій та інших заходів з підвищення кваліфікації, у тому числі адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу;

2) готує плани роботи керівної ради, здійснює організаційне забезпечення проведення та веде протоколи її засідань;

3) організовує діловодство, забезпечує реєстрацію вхідної, вихідної кореспонденції регіонального центру, крім повідомлень про затримання осіб, постанов/ухвал про залучення захисника відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії;

4) забезпечує розгляд звернень фізичних та юридичних осіб (крім звернень осіб, засуджених до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі, про надання безоплатної вторинної правової допомоги), звернень відповідно до законів України "Про доступ до публічної інформації", "Про звернення громадян", "Про статус народного депутата України", інших звернень;

5) забезпечує підготовку довідкових, інформаційних, аналітичних, статистичних, звітних та інших матеріалів регіонального центру;

6) організовує та здійснює збір, зведення результативних показників до проектів паспортів бюджетних програм, опрацьовує інформацію про їх виконання та подає її відділу фінансів, контрактно-договірної роботи та бухгалтерського обліку регіонального центру;

7) аналізує статистичну інформацію, що подається відділом підтримки та розвитку інфраструктури регіонального центру, готує за результатами аналізу пропозиції директору регіонального центру щодо удосконалення діяльності системи безоплатної вторинної правової допомоги;

8) забезпечує контроль за вчасним виконанням працівниками регіонального центру та місцевих центрів, що йому підпорядковані, наказів Координаційного центру та регіонального центру, доручень директора Координаційного центру;

9) забезпечує оформлення трудових відносин працівників регіонального центру;

(підпункт 9 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Координаційного центру з надання правової допомоги
 від 27.09.2016 р. N 182)

10) організовує підвищення кваліфікації працівників регіонального центру та підпорядкованих йому місцевих центрів;

11) готує проекти, здійснює правову експертизу та контроль за виконанням договорів, що укладаються регіональним центром;

12) забезпечує здійснення представництва інтересів регіонального центру в судах, інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

13) здійснює організаційне забезпечення проведення конкурсів з відбору адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги у межах компетенції регіонального центру;

14) забезпечує співпрацю із регіональними засобами масової інформації (встановлення контактів; планування та реалізація комунікативних заходів для представників засобів масової інформації; реагування на інформаційні запити та інформаційні виклики; моніторинг інформаційної присутності системи надання безоплатної правової допомоги у засобах масової інформації);

15) здійснює розповсюдження серед зацікавлених осіб інформаційно-аналітичних матеріалів щодо функціонування системи безоплатної правової допомоги;

16) забезпечує регулярне наповнення та актуалізацію веб-сайтів регіонального центру та місцевих центрів, що йому підпорядковані;

17) готує інформацію для "Інформаційного дайджесту системи безоплатної правової допомоги в Україні";

18) готує щорічну публічну доповідь про функціонування системи безоплатної правової допомоги у відповідному регіоні;

19) забезпечує розгляд звернень (скарг) з питань, що належать до компетенції Відділу, в тому числі скарг на діяльність працівників регіонального центру та підпорядкованих йому місцевих центрів;

20) готує пропозиції до проектів планів роботи регіонального центру, а також щодо їх виконання з питань, що належать до компетенції Відділу;

21) залучає працівників відповідних місцевих центрів (за погодженням з їх керівниками) для виконання спільних завдань та здійснення заходів з питань, що належать до компетенції Відділу;

22) подає пропозиції щодо залучення представників відповідних місцевих центрів до участі в організації та проведенні конференцій, семінарів, робочих груп, нарад та інших заходів;

23) бере участь в опрацюванні проектів нормативно-правових актів з питань безоплатної вторинної правової допомоги в межах компетенції Відділу;

24) виконує інші функції відповідно до покладених на Відділ завдань.

7. Відділ для виконання покладених на нього завдань має право:

1) отримувати від структурних підрозділів Координаційного центру, регіональних центрів та місцевих центрів документи, довідки, розрахунки, інші матеріали та інформацію, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) брати участь у нарадах, інших заходах, що проводяться регіональним та Координаційним центрами або за їх участі, з питань, що належать до компетенції Відділу;

3) надавати роз'яснення з питань, що належать до компетенції Відділу;

4) отримувати матеріально-технічне забезпечення, необхідне для належної роботи Відділу;

5) інформувати директора регіонального центру про покладення на Відділ виконання завдань, що не належать до компетенції Відділу, а також у випадках, коли відповідні структурні підрозділи або посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

6) залучати керівників структурних підрозділів регіонального центру та за їх згодою відповідних працівників для підготовки документів, розроблення і здійснення заходів, які проводяться Відділом відповідно до покладених на нього завдань;

7) ініціювати проведення нарад та обговорення питань, що належать до компетенції Відділу.

8. Працівники Відділу зобов'язані:

1) запобігати виникненню конфлікту інтересів та невідкладно письмово інформувати про ризик або факт його виникнення директора регіонального центру;

2) вчасно та якісно виконувати покладені на Відділ завдання;

3) однаково шанобливо, толерантно, з повагою ставитись до всіх осіб, які звертаються до центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги для отримання допомогу або з інших питань;

4) підтримувати партнерські стосунки з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, дотримуватись принципу незалежності та конфіденційності адвокатської діяльності, не допускати втручання у професійну діяльність адвоката.

Опрос