Идет загрузка документа (98 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт об отсутствии субъекта и/или его обособленного подразделения по местонахождению [относительно проверок Министерством финансов Украины субъектов первичного финансового мониторинга]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.08.2015

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Акт про відсутність суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу за місцезнаходженням

____________________________________________________________________________________
                   (найменування суб'єкта та/або відокремленого підрозділу, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / прізвище,
                    ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків
                     (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших
                               обов'язкових платежів) або номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України, 
                         в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
                     платника податків України чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного
                              номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії)

м. ___________________

"___" ____________ 20__ року

На підставі посвідчення на проведення перевірки, виданого _________________________________
____________________________________________________________________________, N _____
                                                   (посада, прізвище, ім'я та по батькові, ким видано посвідчення)
від "___" ____________ 20__ року працівниками Мінфіну

1.___________________________________________________________________________________;
                                                                              (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

2. __________________________________________________________________________________;
                                                                            (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

при виході за місцезнаходженням (місцем проживання) суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу встановлено: _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
             (зазначаються інформація про будівлю (житлова, нежитлова тощо), дата та час прибуття (година, хвилини),
                       наявність/відсутність таблички із найменуванням суб'єкта (відокремленого підрозділу суб'єкта),
                                        інформація, отримана від власника будинку, інші встановлені відомості)

Працівники Мінфіну:

1.

_______________
(посада)

_______________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

2.

_______________
(посада)

_______________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Опрос