Идет загрузка документа (98 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт об отказе субъекта и/или его обособленного подразделения от проведения проверки [Министерством финансов Украины субъектов первичного финансового мониторинга]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.08.2015

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Акт про відмову суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу від проведення перевірки

_____________________________________________________________________________________
                  (найменування суб'єкта та/або відокремленого підрозділу, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / прізвище,
                  ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків
                  (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших
                      обов'язкових платежів) або номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України, в якому
                     проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
                    податків України чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера
                                    облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії)

м. ____________

"___" ____________ 20__ року

На підставі посвідчення на проведення перевірки, виданого _________________________________
____________________________________________________________________________, N _____
                                      (посада, прізвище, ім'я та по батькові, ким видано посвідчення)
від "___" ____________ 20__ року працівниками Мінфіну

1. __________________________________________________________________________________;
                                                                       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

2. __________________________________________________________________________________;
                                                                      (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

при виході на перевірку суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу (зазначається місцезнаходження (місце проживання)) встановлено: _______________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                  (короткий виклад обставин відмови)

Працівники Мінфіну

1.

_______________
(посада)

_______________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

2.

_______________
(посада)

_______________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Опрос