Идет загрузка документа (98 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Журнал учета результатов проверок [Министерством финансов Украины субъектов первичного финансового мониторинга]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.08.2015

Журнал обліку результатів перевірок

Дані суб'єкта

Вид пере-
вірки

Підстава для прове-
дення пере-
вірки

Термін прове-
дення пере-
вірки

Період, за який проведено перевірку

Перелік нормативно-
правових актів, які порушено

Застосовані заходи впливу

Номер справи

Номер протоколу

Номер постанови

Інформація про сплату штрафних санкцій

Усунені порушення (так/ні)

найменування
 (прізвище, ім'я та по батькові)

обліковий іденти-
фікатор

код області

вид заходу впливу

штрафні санкції*

адміні-
стративні штрафи**

припис про усунення порушень*

направлення матеріалів до право-
охоронних органів*

рішення про анулювання ліцензій (дозволів)*

про накла-
дання штра-
фних санкцій

про закриття провад-
ження у справі

сума штрафних санкцій

номер та дата документа про сплату

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* У графі ставиться "+" - у випадку застосування вказаного виду заходу впливу;

                             "-" - у разі незастосування вказаного виду заходу впливу.

** У графі вказується кількість осіб, притягнених до адміністративної відповідальності.

Опрос