Идет загрузка документа (98 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт о неподаче документов [относительно проверок Министерством финансов Украины субъектов первичного финансового мониторинга]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.08.2015

Акт
про неподання документів

_____________________________________________________________________________________
                 (найменування суб'єкта та/або відокремленого підрозділу, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / прізвище,
                 ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків
                  (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших
                      обов'язкових платежів) або номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України, в якому
                     проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
                    податків України чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера
                                     облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії)

м. ___________________

"___" ____________ 20__ року

На підставі ___________________________________________________________________________
                                                                   (зазначається підстава для проведення перевірки)
працівниками Мінфіну:

1. __________________________________________________________________________________;
                                                                          (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

2. __________________________________________________________________________________
                                                                          (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

встановлено таке: ____________________________________________________________________
                                                     (короткий виклад обставин, що унеможливлюють проведення перевірки суб'єкта)

Працівники Мінфіну:

1.

_______________
(посада)

_______________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

2.

_______________
(посада)

_______________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Опрос