Идет загрузка документа (98 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт проверки соблюдения требований законодательства в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.08.2015

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Акт N ____
перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

_____________________________________________________________________________________
        (повне найменування суб'єкта та/або відокремленого підрозділу / прізвище, ініціали фізичної особи - підприємця)

м. __________________

"___" ________________ 20__ року
(дата підписання Акта перевірки)

Вступна частина

Вид перевірки ________________________________________________________________________
                                                                                       (планова, позапланова, виїзна, безвиїзна)

Строк проведення перевірки: з "___" ___________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року.

Місцезнаходження (місце проживання), за яким проводилась перевірка:
_____________________________________________________________________________________
                                                    (поштовий індекс, область, район, місто, вулиця, номер будинку)

Документ, на підставі якого здійснюється діяльність (свідоцтво, посвідчення тощо): ______________
_____________________________________________________________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії: _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Банківські реквізити: ___________________________________________________________________

Засоби зв'язку: ________________________________________________________________________
                                                                                                          (код міста, телефон, факс)

Перевірка проводилась працівниками Мінфіну

___________________________
        (прізвище, ім'я та по батькові)

__________________
(посада)

- керівник групи з проведення перевірки;

__________________________
        (прізвище, ім'я та по батькові)

__________________
(посада)

 

Перевірка проводилась у присутності суб'єкта, посадових осіб суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________
(посада)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________
(посада)

Підстава для проведення перевірки:
_____________________________________________________________________________________

Перелік питань, які перевірялись:

1. ___________________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________________

Період діяльності суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу, за який проведено перевірку: з "___" ____________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року.

Дані про державну реєстрацію суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу:
_____________________________________________________________________________________
                                                          (дата, номер видачі свідоцтва (посвідчення), ким видано)
_____________________________________________________________________________________

Описова частина

Перелік документів, які були надані суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом для проведення перевірки:

N
з/п

Назва документа

Реквізити документа

1

2

3

 

 

 

 

 

 

Відповіді на питання: __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Резолютивна частина

Виявлені порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення:

N
з/п

Виявлені порушення

Підпункт, пункт, частина, стаття, глава, розділ тощо

Нормативно-правовий акт, норми якого порушено

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропозиції щодо усунення порушень у справі про невиконання (неналежне виконання) законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення:

N
з/п

Виявлені порушення

Пропозиції щодо усунення порушень

 

 

 

Перелік документів, які додаються до Акта перевірки:

N
з/п

Назва документа

Реквізити документа

Кількість сторінок

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Акт перевірки складено у двох примірниках:

Перший примірник знаходиться у ________________________________________________________

Другий примірник знаходиться у ________________________________________________________

Працівники Мінфіну:

_____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

___________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

_____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

___________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

Суб'єкт, представники суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу:

_____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

___________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

Один примірник Акта перевірки отримав:

_____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові суб'єкта,
керівника суб'єкта та/або його
відокремленого підрозділу)

____________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 16.03.2018 р. N 367)

Опрос