Идет загрузка документа (98 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Запрос о предоставлении документов, необходимых для проведения проверки [Министерством финансов Украины субъектов первичного финансового мониторинга]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.08.2015

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Запит про надання документів, необхідних для проведення перевірки

 

Суб'єкту, керівнику _______________________________________

________________________________________________________
(найменування суб'єкта та/або відокремленого підрозділу, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії)

"___" ____________ 20__ року

Місцезнаходження (місце проживання) ______________________

Я, ____________________________________________________________________ _____________,
                                                                                  (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
керівник групи з проведення перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, на підставі _______________________,
                                                                                                                                                         (дата, номер наказу та/або посвідчення)
виданого ____________________________________________________________________________,
                                                                                                (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
прошу на підставі пункту 1 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" у термін до _______ год. "___" ____________ 20__ року надати для перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення належним чином засвідчені копії таких документів: _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_______________________________
                                 (посада)

______________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

Запит отримав:

______________________________
    (прізвище, ім'я та по батькові керівника
 суб'єкта та/або відокремленого підрозділу)

____________
(підпис)

_______________________
(дата та час отримання)

Опрос