Идет загрузка документа (98 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Удостоверение на право проведения (плановой/внеплановой) проверки [Министерством финансов Украины субъектов первичного финансового мониторинга]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.08.2015

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ПОСВІДЧЕННЯ N ______ від __________
на право проведення (планової/позапланової) перевірки

_____________________________________________________________________________________
                                   (повне найменування суб'єкта, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / прізвище, ініціали
                                 фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків
                          (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків
                       та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України,
                        в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки
                    платника податків України чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного
                               номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії)

Я, __________________________________________________________________________________,
                                                                            (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
на підставі пункту 1 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та ________________________________
                                                                                                                                                                        (реквізити наказу)

ДОРУЧАЮ:

________________________________ - керівнику групи з проведення перевірки;
             (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

_____________________________________________
                         (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

провести планову/позапланову перевірку дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Суб'єкт перевірки: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

На підставі цього посвідчення зазначені посадові особи Мінфіну мають право:

мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки;

вимагати для перевірки необхідні документи та іншу інформацію у зв'язку з реалізацією своїх повноважень;

вимагати в межах своєї компетенції у суб'єкта, посадових осіб суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу надання письмових пояснень;

у разі якщо є дані, які свідчать про наявність реальної загрози життю, здоров'ю або майну членів групи з проведення перевірки, звертатися до правоохоронних органів для вжиття спеціальних заходів для забезпечення безпеки;

у разі недопуску до проведення перевірки, застосування щодо членів групи з проведення перевірки насильства звертатися до органів внутрішніх справ для вжиття заходів відповідно до законодавства;

узгоджувати із суб'єктом, керівництвом суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу (або особами, які виконують їх обов'язки) організаційні питання проведення перевірки.

Повноваження за цим посвідченням не можуть бути передані іншим особам.

Термін проведення перевірки з "___" ___________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року.

____________________
                  (посада)

________________
(підпис)

М. П.

_______________________
(ініціали, прізвище)

Термін проведення перевірки продовжено до "___" ____________ 20__ року

____________________
                  (посада)

________________
(підпис)

М. П.

________________________
(ініціали, прізвище)

Копію посвідчення на проведення перевірки отримав:

_______________
             (посада)

__________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище посадової
особи суб'єкта)

"___" ____________ 20__ року

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 16.03.2018 р. N 367)

Опрос