Идет загрузка документа (61 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление на получение права на эксплуатацию воздушной линии / Traffic Right Application Form

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.08.2015

ЗАЯВА
на отримання права на експлуатацію повітряної лінії /
Traffic Right Application Form

Заявник/Applicant ______________________________________________________________________,
                                                         (найменування / прізвище, ім'я, по батькові авіаперевізника / Air Carrier's title)
_____________________________________________________________________________________,
                                                      (місцезнаходження / місце проживання авіаперевізника / address)
_____________________________________________________________________________________,
                       (прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи / name and surname of Applicant's Director)
ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) / ID number
_____________________________________________________________________________________,
поточний рахунок / Bank account _________________________________________________________,
телефон, факс, електронна адреса / Telephone, fax, e-mail ______________________________________
_____________________________________________________________________________________,
ліцензія / valid Operating Licence ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
                                                                         (номер та дата видачі / number and date of issue)

Прошу надати право на експлуатацію повітряної лінії / applies for Traffic Right to operate flights
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (повітряна лінія)
_____________________________________________________________________________________
(на виконання регулярних повітряних перевезень у межах України / регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України / чартерних міжнародних повітряних перевезень з/до України або в межах України, що становлять систематичну серію - не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох рейсів на місяць / авіаційних перевезень в інших державах / Route for scheduled domestic operations within Ukraine / scheduled international operations from/to Ukraine / charter domestic and international operations / operations in other countries).

Частота рейсів / Flights frequency
_____________________________________________________________________________________
на строк з / for the period starting from _____________________ 20__  до/until _____________________

До заяви додаються такі документи / The following documents are attached to the application _____________________________________________________________________________________.

Підпис керівника авіаперевізника / Signature of Air Carrier's Director ______________________________

Дата/Date __________________ 20__

Опрос