Идет загрузка документа (80 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт об отсутствии субъекта и/или его обособленного подразделения по местонахождению [относительно проверок Министерством юстиции Украины и его территориальными органами субъектов первичного финансового мониторинга]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 30.07.2015

Акт про відсутність суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу за місцезнаходженням

                 ___________________________________________________________________
                                 (найменування суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу, код за ЄДРПОУ /
                         реєстраційний номер облікової картки платника податків за ДРФО (серія і номер паспорта*))

___________________
     (місцезнаходження)

"___" ____________ 20__ року

На підставі посвідчення на проведення перевірки, виданого

                    __________________________________________________________________
                                                         (найменування органу державного фінансового моніторингу)

______________________________________________________________, N ______
                                        (посада, прізвище, ім'я та по батькові особи)

від "___" ___________ 20___ року членами робочої групи:
          1. _________________________________________________________________;
                                                                          (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

          2. _________________________________________________________________
                                                                         (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

при виїзді за місцезнаходженням суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу встановлено:
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(зазначаються інформація про будівлю (житлова, нежитлова тощо), дата та час прибуття (година, хвилини), наявність/відсутність таблички з найменуванням суб'єкта (відокремленого підрозділу суб'єкта), інформація, отримана від власника будинку, інші встановлені відомості)

Члени робочої групи:

___________
       (посада)

_______________
(підпис)

________________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

___________
       (посада)

________________
(підпис)

________________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

____________
* Для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган.

Опрос