Идет загрузка документа (80 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт об отказе субъекта и/или его обособленного подразделения от проведения проверки [Министерством юстиции Украины и его территориальными органами субъектов первичного финансового мониторинга]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 30.07.2015

Акт про відмову суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу від проведення перевірки

____________________________________________________________________________________
(найменування суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу, код за ЄДРПОУ / реєстраційний
номер облікової картки платника податків за ДРФО (серія і номер паспорта*))

_____________
(місцезнаходження)

"___" ____________ 20__ року

На підставі посвідчення на проведення перевірки, виданого
________________________________________________________________________
                                    (найменування органу державного фінансового моніторингу)

________________________________________________________________________, N ___
                                               (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

від "___" ___________ 20__ року членами робочої групи:
1. __________________________________________________________________________;
                                                              (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

2. ___________________________________________________________________________
                                                              (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

при виїзді на перевірку суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу (зазначається місцезнаходження) встановлено:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
                                                              (короткий виклад обставин відмови)

Члени робочої групи:

 

__________
(підпис)

___________________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

 

________
(підпис)

___________________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

____________
* Для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган.

Опрос