Идет загрузка документа (80 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт проверки соблюдения требований законодательства в сфере предупреждения и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 30.07.2015

Акт
перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
N ____

           ________________________________________________________________________
                                                     (повне найменування суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу)

__________________
     (місцезнаходження)

"___" _____________ 20__ року
(дата підписання)

Вид перевірки ______________________________________________________________
                                                                                 (планова, позапланова, виїзна, безвиїзна)
Термін проведення перевірки: з "___" _______ 20__ року до "__" ____ 20__ року
Місце, за яким проводилась перевірка:
___________________________________________________________________________
                                       (поштовий індекс, область, район, місто, вулиця, номер будинку)

Документ, на підставі якого здійснюється діяльність (свідоцтво, посвідчення тощо):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків за ДРФО:
        _______________________________________________________________________
Серія і номер паспорта* ______________________________________________________
Банківські реквізити:
___________________________________________________________________________

Номер телефону/факсу: _______________________________________________________

Перевірка проводилась членами робочої групи:

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________
(посада)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________
(посада)

Перевірка проводилась у присутності суб'єкта, посадових осіб суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу:

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________
(посада)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________
(посада)

Підстава для проведення перевірки: ______________________________________________________

N з/п

Питання, які підлягали перевірці

Результат перевірки

 

 

 

 

 

 

Період діяльності суб'єкта та/або його
відокремленого підрозділу, за який
проведено перевірку:

 
 
з "___" _____ 20__ року до "___" ______ 20__ року

Дані про державну реєстрацію суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу: __________________________________________________________________________
                                    (дата, номер видачі свідоцтва (посвідчення), ким видано)
__________________________________________________________________________

Перелік документів, які були надані суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом для проведення перевірки:

N
з/п

Назва документа

Реквізити документа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виявлені порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення:

N
з/п

Виявлені порушення

Підпункт, пункт, частина, стаття, глава, розділ тощо

Нормативно-правовий акт, норми якого порушено

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропозиції щодо усунення порушень у справі про невиконання (неналежне виконання) законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення:

N
з/п

Виявлені порушення

Пропозиції щодо усунення порушень

 

 

 

Перелік документів, які додаються до Акта перевірки:

N
з/п

Назва документа

Реквізити документа

Кількість сторінок

 

 

 

 

 

 

 

 

Члени робочої групи:

___________________
(ініціали (ініціал імені),
прізвище)

_________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

__________________
(ініціали (ініціал імені),
прізвище)

___________
(підпис)

"___" ___________ 20__ року

Акт перевірки складено у двох примірниках.

Примірник N 2 Акта перевірки отримав:

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові
суб'єкта, керівника суб'єкта
та/або його відокремленого
підрозділу)

___________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

____________
* Для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган.

Опрос