Идет загрузка документа (80 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт обзора электронного документа [относительно проверок Министерством юстиции Украины и его территориальными органами субъектов первичного финансового мониторинга]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 30.07.2015

Акт огляду електронного документа

____________________________________________________________________________________
                        (найменування суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу, код за ЄДРПОУ, реєстраційний
                                           номер облікової картки платника податків за ДРФО (серія і номер паспорта*))

__________________________________________
(місцезнаходження)

__________________________________________________
        (найменування органу державного фінансового моніторингу)

"___" _______ 20__ року

На підставі посвідчення на право проведення перевірки, виданого _______________
______________________________________________________________, N __________
                                           (посада, прізвище, ім'я та по батькові, ким видано)

від "___" ____________ 20__ року членами робочої групи:

1. __________________________________________________________________________;
                                                                                     (посада, прізвище, ініціали)
2. __________________________________________________________________________
                                                                                    (посада, прізвище, ініціали)

під час проведення перевірки суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу було оглянуто електронний документ.

Під час огляду електронного документа встановлено: ______________________________
____________________________________________________________________________

Члени робочої групи:

 

 

_______________________
                      (посада)

____________
(підпис)

_______________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

_______________________
                        (посада)

____________
(підпис)

_______________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

____________
* Для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган.

Опрос