Идет загрузка документа (80 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Запрос о предоставлении документов, необходимых для проведения проверки [Министерством юстиции Украины и его территориальными органами субъектов первичного финансового мониторинга]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 30.07.2015

Запит про надання документів, необхідних для проведення перевірки

                _______________________________________________________________________
                                                            (найменування органу державного фінансового моніторингу)

 

Суб'єкту, керівнику __________________________
___________________________________________
(найменування суб'єкта та/або його відокремленого
підрозділу, код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер
облікової картки платника податків за ДРФО (серія і
номер паспорта*))

"___" ________ 20__ року

Місцезнаходження __________________________
___________________________________________

Я, __________________________________________________________________________________,
                                                                            (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

керівник робочої групи з проведення перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, на підставі ____________________________________________________________________________________,
                                                                             (дата, номер наказу та посвідчення)

виданого ____________________________________________________________________________,
                                                                                     (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

прошу відповідно до пункту 1 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" у термін до _______ год. "___" _________ 20__ року надати для перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення належним чином засвідчені копії таких документів:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________
                      (посада)

_______________
(підпис)

_____________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

____________
* Для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган.

Опрос