Идет загрузка документа (80 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Удостоверение на право проведения (плановой/внеплановой) проверки [Министерством юстиции Украины и его территориальными органами субъектов первичного финансового мониторинга]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 30.07.2015

ПОСВІДЧЕННЯ
на право проведення (планової/позапланової) перевірки
N ______ від __________

             _________________________________________________________________________
                                                            (найменування органу державного фінансового моніторингу)

Я, __________________________________________________________________________________,
                                                                                (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
на підставі пункту 1 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та ________________________________
                                                                                                                                                                       (реквізити наказу)

ДОРУЧАЮ: ____________________________________;
                                        (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

                     ____________________________________
                                        (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

провести планову/позапланову перевірку дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Суб'єкт перевірки: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

На підставі цього посвідчення зазначені посадові особи мають право:

мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки;

вимагати для перевірки необхідні документи та іншу інформацію у зв'язку з реалізацією своїх повноважень;

вимагати в межах своєї компетенції у суб'єкта, посадових осіб суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу надання письмових пояснень;

у разі якщо є дані, які свідчать про недопуск до проведення перевірки, наявність реальної загрози життю, здоров'ю, майну членів робочої групи, застосування щодо членів робочої групи насильства, звертатися до правоохоронних органів для вжиття заходів відповідно до законодавства;

узгоджувати із суб'єктом, керівником суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу (або особами, які виконують їх обов'язки) організаційні питання щодо проведення перевірки.

Повноваження за цим посвідченням не можуть бути передані іншим особам.

Термін проведення перевірки з "___" _______ 20__ року до "___" _______ 20__ року.

______________________
                      (посада)

__________________
(підпис)

______________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

М. П.

Термін проведення перевірки продовжено до "___" _______ 20__ року.

_____________________
                    (посада)

__________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

М. П.

Копію посвідчення на проведення перевірки отримав:

"___" ________ 20___ року

__________________
                 (посада)

____________
(підпис)

__________________
(ініціали (ініціал
імені), прізвище
посадової особи
суб'єкта)

Опрос