Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт о распечатывании-опечатании пакетов, коробок, архивных боксов, мешков и т. п. с избирательной документацией временного срока хранения

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 30.07.2015

Найменування архіву

ЗАТВЕРДЖУЮ
_____________________________
  (найменування посади керівника архіву)
_______ ______________________
  (підпис)                (ініціали, прізвище)

___ ____________ 20__ р.
М. П.

АКТ
____________ N _____
____________________
         (місце складення)

Про розпечатування-опечатування
пакетів, коробок, архівних боксів,
мішків тощо з виборчою документацією
тимчасового строку зберігання

 

Цей акт складено комісією у складі:

 

Голова комісії

    _____________________________
                           (прізвище, ініціали)

Члени комісії:

1. _____________________________
                          (прізвище, ініціали)

2. _____________________________
                         (прізвище, ініціали)

У присутності голови та членів комісії на підставі
______________________________________________________________________________________
                                                                                     (назва та дані документа тощо)
здійснено розпечатування _______________________________________________________________,
                                                                                          (кількість пакетів, коробок, архівних боксів, мішків тощо)
що надійшли на тимчасове зберігання від
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                         (назва виборчої комісії)

При цьому виявлено ___________________________________________________________________.
                                                                                          (вид та кількість документів цифрами і словами)

___________________________
          (найменування посади)

 

_______
  (підпис)

_____________________
  (прізвище, ім'я, по батькові)

_______
   (дата)

 

___________________________
          (найменування посади)

_______
  (підпис)

_____________________
  (прізвище, ім'я, по батькові)

_______
   (дата)

 

___________________________
            (найменування посади)

_______
  (підпис)

_____________________
  (прізвище, ім'я, по батькові)

_______
    (дата)

 

Після ознайомлення з документами ___ ____________ 20__ р. документи опечатані в повному обсязі/в частині, що залишилася після
                                                                                          (необхідне підкреслити)
вилучення (опис вилучених документів додається), та збереженості печаткою
____________________________________.
                       (найменування архіву)

___________________________
              (найменування посади)

 

_______
  (підпис)

_____________________
   (прізвище, ім'я, по батькові)

_______
    (дата)

 

___________________________
            (найменування посади)

_______
  (підпис)

_____________________
   (прізвище, ім'я, по батькові)

_______
    (дата)

 

___________________________
          (найменування посади)

_______
  (підпис)

_____________________
   (прізвище, ім'я, по батькові)

_______
    (дата)

 

Опрос