Идет загрузка документа (130 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт об отсутствии субъекта предпринимательской деятельности, предоставляющего посреднические услуги во время осуществления операций по купле-продаже недвижимого имущества, и/или его обособленного подразделения по местонахождению

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 24.07.2015

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Акт про відсутність СПФМ та/або його відокремленого підрозділу за місцезнаходженням

_____________________________________________________________________________________
(найменування СПФМ та/або відокремленого підрозділу, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / прізвище, ініціали фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії)

м. ___________

"___" ____________ 20__ року

 

На підставі посвідчення на проведення перевірки, виданого
______________________________________________________________________________ N ______
                                           (посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, ким видано посвідчення)
від "___" ____________ 20__ року, працівниками Держфінмоніторингу:

1. ____________________________________________________________________________________;
                                                                      (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

2. ____________________________________________________________________________________
                                                                           (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

при виході за місцезнаходженням / місцем проживання СПФМ та/або його відокремленого підрозділу встановлено:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
               (зазначаються інформація про будівлю (житлова, нежитлова тощо), дата та час прибуття (година, хвилина),
 наявність/відсутність таблички із найменуванням СПФМ (відокремленого підрозділу СПФМ), інформація, отримана від 
                                                                   власника будинку, інші встановлені відомості)

Працівники Держфінмоніторингу:

1. ______________
               (посада)

________________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

2. ______________
              (посада)

________________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Опрос