Идет загрузка документа (128 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт об отказе субъекта предпринимательской деятельности, предоставляющего посреднические услуги при осуществлении операций по купле-продаже недвижимого имущества, и/или его обособленного подразделения в проведении проверки

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 24.07.2015

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Акт про відмову СПФМ та/або його відокремленого підрозділу в проведенні перевірки

_______________________________________________________________________________________
(найменування СПФМ та/або відокремленого підрозділу, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / прізвище, ініціали фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії)

м. ____________

"___" ____________ 20__ року

 

На підставі посвідчення або наказу на проведення перевірки, виданого
_______________________________________________________________________________ N _____
                                                    (посада, прізвище, ім'я та по батькові, ким видано посвідчення)
від "___" ___________ 20__ року, працівниками Держфінмоніторингу:

1. ____________________________________________________________________________________;
                                                               (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

2. _____________________________________________________________________________________
                                                                                   (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

встановлено:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
                                                                                        (короткий виклад обставин відмови)

Працівники Держфінмоніторингу:

1. ______________
               (посада)

________________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

2. ______________
               (посада)

________________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Опрос