Идет загрузка документа (130 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт безвыездной проверки соблюдения требований законодательства в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 24.07.2015

Акт
безвиїзної перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

_____________________________________________________________________________________
(повне найменування СПФМ та/або відокремленого підрозділу / прізвище, ініціали фізичної особи - підприємця)

м. Київ

"___" ____________ 20__ року
(дата підписання Акта перевірки)

Вид перевірки: ___________________.
                                       (планова, позапланова)

Вступна частина

Строк проведення перевірки з "___" ____________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року.

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії:
_____________________________________________________________________________________

Банківські реквізити:
_____________________________________________________________________________________

Перевірка проводилась працівниками Держфінмоніторингу:

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_________________
(посада)

- керівник робочої групи;

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

__________________
(посада)

 

Підстава для проведення перевірки: _______________________________________________________

Перелік питань, які перевірялись:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Період діяльності СПФМ та/або його відокремленого підрозділу, за який проведено перевірку:

 
з "___" ____________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року.

Дані про державну реєстрацію СПФМ та/або його відокремленого підрозділу:
_______________________________________________________________________________________
(дата, номер видачі виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців,
ким видано)

Описова частина

Перелік документів, які були надані СПФМ та/або його відокремленим підрозділом для проведення перевірки:

N
з/п

Назва документа

Реквізити документа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідь на питання: ___________________________________________________________________

Відповідь на питання: ___________________________________________________________________

Резолютивна частина

Виявлені порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

N
з/п

Виявлені порушення

Абзац, підпункт, пункт, стаття, глава, розділ

Нормативно-правовий акт, норми якого порушено

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропозиції щодо порушення справи про невиконання (неналежне виконання) законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

N
з/п

Виявлені порушення

Пропозиції щодо усунення порушення

 

 

 

 

 

 

Перелік документів, які додаються до Акта перевірки:

N
з/п

Назва документа

Реквізити документа

Кількість сторінок

 

 

 

 

 

 

 

 

Акт перевірки складено в одному примірнику:

 
Працівники Держфінмоніторингу:

 
 
_____________
(П. І. Б.)

__________
(підпис)

_______
(дата)

 
_____________
(П. І. Б.)

__________
(підпис)

_______
(дата)

Опрос