Идет загрузка документа (128 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт проверки соблюдения требований законодательства в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 24.07.2015

Примірник N ___

Акт
перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

______________________________________________________________________________________
(повне найменування СПФМ та/або відокремленого підрозділу / прізвище, ініціали фізичної особи - підприємця)

м. __________________

"___" _______________ 20___ року
(дата підписання Акта перевірки)

Вступна частина

Вид перевірки ________________________________________________________________________
                                                                                                (планова, позапланова)

Строк проведення перевірки з "___" ____________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року.

Адреса, за якою проводилась перевірка: ____________________________________________________
                                                                                                    (поштовий індекс, місто, район, область, вулиця, номер будинку)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії:
_____________________________________________________________________________________

Банківські реквізити:
_____________________________________________________________________________________

Засоби зв'язку: __________________________________________________
                                                                    (код міста, телефон, факс)

Перевірка проводилась працівниками Держфінмоніторингу:

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

__________________
(посада)

- керівник робочої групи;

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

__________________
(посада)

 

Перевірка проводилась в присутності посадових осіб СПФМ та/або його відокремленого підрозділу:

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________;
(посада)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________
(посада)

Підстава для проведення перевірки: ________________________________________________________

Перелік питань, які перевірялись: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

 

Період діяльності СПФМ та/або
його відокремленого підрозділу,
за який проведено перевірку: з "___" ____________ 20__ року до "___" ___________ 20__ року.

Дані про державну реєстрацію СПФМ та/або його відокремленого підрозділу:
_______________________________________________________________________________________
      (дата, номер видачі виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців,
                                                                                                                ким видано)

Описова частина

Перелік документів, які були надані СПФМ та/або його відокремленим підрозділом для проведення перевірки:

N
з/п

Назва документа

Реквізити документа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідь на питання: ________________________________________________________________

Відповідь на питання: __________________________________________________________________

Резолютивна частина

Виявлені порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення:

N
з/п

Виявлені порушення

Абзац, підпункт, пункт, стаття, глава, розділ

Нормативно-правовий акт, норми якого порушено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропозиції щодо порушення справи про невиконання (неналежне виконання) законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

N
з/п

Виявлені порушення

Пропозиції щодо усунення порушення

 

 

 

 

 

 

Перелік документів, які додаються до Акта перевірки:

N
з/п

Назва документа

Реквізити документа

Кількість сторінок

 

 

 

 

 

 

 

 

Акт перевірки складено у двох примірниках:

перший примірник зберігається у _________________________________________________________

другий примірник зберігається у _________________________________________________________

Примірник Акта перевірки для ознайомлення та підписання отримав:

______________________________
(П. І. Б. керівника СПФМ та/або
відокремленого підрозділу)

______________________
(підпис)

_______________________
(дата)

Працівники Держфінмоніторингу:

Представники СПФМ:

 
 
_____________
(П. І. Б.)

__________
(підпис)

_______
(дата)

____________
(П. І. Б.)

_________
(підпис)

______
(дата)

 
_____________
(П. І. Б.)

__________
(підпис)

_______
(дата)

____________
(П. І. Б.)

_________
(підпис)

______
(дата)

Один примірник Акта перевірки отримав:

______________________________
(П. І. Б. керівника СПФМ та/або
відокремленого підрозділу)

______________________
(підпис)

_______________________
(дата)

Опрос