Идет загрузка документа (128 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Запрос о предоставлении документов, необходимых для проведения безвыездной проверки [ Государственной службой финансового мониторинга Украины субъектов первичного финансового мониторинга]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 24.07.2015

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

ЗАПИТ ПРО НАДАННЯ ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ БЕЗВИЇЗНОЇ ПЕРЕВІРКИ

 

Керівнику _______________________________________________
(найменування СПФМ та/або відокремленого підрозділу, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії)

 
"___" ____________ 20__ року

Місцезнаходження / місце проживання
________________________________________________________

Державна служба фінансового моніторингу України, керуючись пунктом 13 частини другої статті 6 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", повідомляє про проведення відповідно до
_____________________________________________________________________________________
                             (зазначається підстава для проведення планової або позапланової безвиїзної перевірки)
____________________ перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії
            (вид перевірки)
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

_____________________________________________________________________________________
                                                                                        (період проведення (за наявності))

Я, __________________________________________________________________________________,
                                                                                   (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
керівник робочої групи, якій відповідно до пункту 1 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" доручено проведення перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, вимагаю надати для перевірки у термін до "___" ____________ 20__ року таку інформацію, документи, копії документів або витяги з документів:
_____________________________________________________________________________________

__________________________
                          (посада)

_______________________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

Опрос