Идет загрузка документа (128 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт обзора электронного документа [относительно проверок Государственной службой финансового мониторинга Украины субъектов первичного финансового мониторинга]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 24.07.2015

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Акт огляду електронного документа

_____________________________________________________________________________________
(найменування СПФМ та/або відокремленого підрозділу, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / прізвище, ініціали фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії)

_______________________________________________
(місцезнаходження / місце проживання)

"___" ____________ 20__ року

На підставі посвідчення на право проведення перевірки, виданого ______________________________
__________________________________________________________________________ N __________
                                                      (посада, прізвище, ім'я та по батькові, ким видано)
від "___" ____________ 20__ року, працівниками Держфінмоніторингу:

1. ____________________________________________________________________________________;
                                                                                                    (посада, прізвище, ініціали)

2. _____________________________________________________________________________________
                                                                                                    (посада, прізвище, ініціали)
під час перевірки СПФМ та/або його відокремленого підрозділу було оглянуто електронний документ, виведений на екран монітора.

Під час огляду електронного документа встановлено таке: _____________________________________
_______________________________________________________________________________________

Працівники Держфінмоніторингу:

_________________________
(посада)

____________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_________________________
(посада)

_____________
(підпис)

_____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Опрос