Идет загрузка документа (128 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Запрос о предоставлении документов, необходимых для проведения выездной проверки [Государственной службой финансового мониторинга Украины субъектов первичного финансового мониторинга]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 24.07.2015

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

ЗАПИТ ПРО НАДАННЯ ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВИЇЗНОЇ ПЕРЕВІРКИ

 

Керівнику __________________________________________________
___________________________________________________________
(найменування СПФМ та/або відокремленого підрозділу, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / прізвище, ініціали фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії)

"___" ____________ 20__ року

Місцезнаходження / місце проживання
__________________________________________________________

Я, ____________________________________________________________________________________,
                                                                                       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
керівник робочої групи, якій доручено проведення перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення,
на підставі _____________________________________________________________________________,
                                                                                           (дата, номер наказу та/або посвідчення)
виданого
_______________________________________________________________________________________,
                                                                                      (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
повідомлення про проведення перевірки від ______________ N _________
вимагаю на підставі пункту 1 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" у термін до ___ год. "___" ____________ 20__ року надати для перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення таку інформацію, документи, копії документів або витяги з документів:
______________________________________________________________________________________

______________________________
                                   (посада)

______________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

Запит отримав:

Керівник СПФМ

 

 

_______________________________
    (прізвище, ім'я та по батькові керівника
  СПФМ та/або відокремленого підрозділу)

____________
(підпис)

_______________________
(дата та час отримання)

Опрос