Идет загрузка документа (128 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Удостоверение на право проведения (плановой/внеплановой) проверки [Государственной службой финансового мониторинга Украины субъектов первичного финансового мониторинга]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 24.07.2015

Примірник N ___

ПОСВІДЧЕННЯ N ______ від ___ ____________ 20__ року
на право проведення (планової/позапланової) перевірки

_____________________________________________________________________________________
(повне найменування СПФМ, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / прізвище, ініціали фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів)

або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії)

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                             (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
на підставі пункту 1 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та _________________________________
                                                                                                                                                         (реквізити наказу)

ДОРУЧАЮ:

_________________________________ - керівнику робочої групи;
        (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

________________________________
        (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

провести планову/позапланову перевірку дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Суб'єкт перевірки: ______________________________________________________________________

На підставі цього посвідчення зазначені працівники Держфінмоніторингу мають право:

мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки;

вимагати для перевірки необхідні достовірну інформацію, документи, копії документів або витяги з документів, засвідчені підписом уповноваженої особи СПФМ та/або його відокремленого підрозділу та іншу інформацію у зв'язку з реалізацією своїх повноважень;

вимагати в межах своєї компетенції у посадових осіб СПФМ та/або його відокремленого підрозділу письмові пояснення;

у разі якщо є дані, які свідчать про наявність реальної загрози життю, здоров'ю або майну членів робочої групи, звертатися до правоохоронних органів для вжиття спеціальних заходів забезпечення безпеки;

узгоджувати із керівництвом СПФМ та/або його відокремленого підрозділу (або особами, які виконують їх обов'язки) організаційні питання проведення перевірки.

Повноваження за цим дорученням не можуть бути передані іншим особам.

Строк проведення перевірки з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року.

Період проведення перевірки з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року.

______________________
                     (посада)

__________________
(підпис)

М. П.

______________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Строк продовження перевірки до "___" ____________ 20__ року

______________________
                     (посада)

__________________
(підпис)

М. П.

______________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник посвідчення на проведення перевірки отримав:

_________________
  (посада)

___________
(підпис)

______________________
(прізвище, ім'я та по батькові
посадової особи СПФМ)

"___" ____________ 20__ року

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 16.01.2018 р. N 6)

Опрос