Идет загрузка документа (128 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт о невозможности проведения проверки субъекта предпринимательской деятельности, предоставляющего посреднические услуги при осуществлении операций по купле-продаже недвижимого имущества, и/или его обособленного подразделения

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 24.07.2015

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Акт
про неможливість проведення перевірки СПФМ та/або його відокремленого підрозділу

_____________________________________________________________________________________
(найменування СПФМ та/або відокремленого підрозділу, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії)

м. ___________

"___" ____________ 20__ року

На підставі ___________________________________________________________________________
                                                                                       (зазначається підстава для проведення перевірки)
працівниками Держфінмоніторингу:

1. ___________________________________________________________________________________;
                                                                                         (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

2. ___________________________________________________________________________________
                                                                                       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

встановлено таке: _____________________________________________________________________
                                                               (короткий виклад обставин, що унеможливлюють проведення перевірки СПФМ)

У зв'язку із вищевикладеним вважаємо неможливим проведення перевірки дотримання зазначеним СПФМ вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Працівники Держфінмоніторингу:

1.     _______________
                      (посада)

______________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

2.     _______________
                      (посада)

_______________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Опрос