Идет загрузка документа (440 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Форма инвестиционной программы и проекта регионального развития, которые могут реализоваться за счет средств государственного фонда регионального развития

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 24.07.2015

Форма інвестиційної програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку*

I. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОГРАМИ І ПРОЕКТУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, ЩО МОЖЕ РЕАЛІЗОВУВАТИСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі - проект)

 

Заявник (найменування органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим / місцевого органу виконавчої влади / органу місцевого самоврядування)

 

Тематичний напрям реалізації проекту

 

Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року N 385, та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

Період реалізації проекту (з (місяць/рік) - до (місяць/рік))

 

Очікуваний обсяг фінансування проекту з державного фонду регіонального розвитку (далі - ДФРР), тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

 

 

 

 

Обсяг співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

 

 

 

 

Назва регіону, в якому реалізується проект

 

Назва району, в якому реалізується проект

 

Прізвище, ім'я, по батькові керівника заявника

 

Телефон, факс, e-mail заявника

 

Посада, прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту

 

Телефон, факс, e-mail відповідальної особи за реалізацію проекту

 

Посада керівника заявника

М. П.

______________
(дата, підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

II. ЗМІСТ ПРОЕКТУ

I.

Реєстраційна картка проекту

с.

II.

Зміст проекту

с.

III.

Проект

с.

1.

Анотація проекту

с.

2

Детальний опис проекту

с.

2.1.

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

с.

2.2.

Мета та завдання проекту

с.

2.3.

Основні заходи проекту

с.

2.4.

План-графік реалізації заходів проекту

с.

2.5.

Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту

с.

2.6.

Інновації проекту

с.

IV.

Бюджет проекту

с.

4.1.

Загальний бюджет проекту

с.

4.2.

Розклад бюджету за статтями видатків

с.

4.3.

Очікувані джерела фінансування

с.

4.4.

Розрахунок вартості проекту

с.

V.

Інформація про учасників реалізації проекту

с.

VI.

Додатки

с.

III. ПРОЕКТ

1. Анотація проекту.

2. Детальний опис проекту.

2.1. Опис проблеми, на розв'язання якої спрямований проект.

2.2. Мета та завдання проекту.

2.3. Основні заходи проекту.

2.4. План-графік реалізації заходів проекту.

2.5. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту.

2.6. Інновації проекту.

2.7. Заходи з інформування громади/громад про проект та/або участь громади/громад в його розробленні.

Загальний обсяг опису проекту не може перевищувати 14 сторінок.

IV. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

4.1. ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

Найменування заходів, що здійснюватимуться за проектом

Загальна вартість
(тис. грн)

Джерела фінансування, тис. грн

у першому бюджетному році

у наступні бюджетні роки

ДФРР

місцевий бюджет

інші учасники проекту

ДФРР

місцевий бюджет

інші учасники проекту

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ:

 

 

 

 

 

 

 

4.2. РОЗКЛАД БЮДЖЕТУ ЗА СТАТТЯМИ ВИДАТКІВ

Статті видатків

Загальна сума,
тис. грн

Джерела фінансування, тис. грн

у першому бюджетному році

у наступні бюджетні роки

ДФРР

місцевий бюджет

інші учасники проекту

ДФРР

місцевий бюджет

інші учасники проекту

1. Видатки споживання:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Видатки розвитку:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ:

 

 

 

 

 

 

 

4.3. ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

Джерела фінансування

Сума
(тис. грн)

Частка у % від загального обсягу фінансування проекту

1. Фінансування з ДФРР

 

 

2. Фінансування з місцевого бюджету

 

 

3. Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту, у тому числі за рахунок:

 

 

1) учасників з бюджетного сектору

 

 

2) учасників з підприємницького сектору

 

 

3) учасників з громадськості

 

 

Загальний обсяг фінансування

 

 

4.4. РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ПРОЕКТУ

Документи щодо підтвердження вартості проекту.

V. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

Зазначається інформація про повне найменування учасника реалізації проекту, місцезнаходження, контактні дані, а також функції учасника під час реалізації проекту.

VI. ДОДАТКИ

Наводиться додаткова інформація (за потреби).

____________
* Проект оформлюється у паперовій формі (у разі потреби) та електронній формі на відповідній сторінці офіційного веб-сайту Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (http://dfrr.minregion.gov.ua).

Опрос