Идет загрузка документа (472 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовая речь инструктора [внешнее независимое оценивание]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 22.07.2015

Типова промова інструктора

Доброго дня, шановні учасники
зовнішнього незалежного оцінювання!

Вітаємо вас на зовнішньому незалежному оцінюванні з _____________________________________!
                                                                                                                                                          (назва предмета)

Зовнішнє незалежне оцінювання в аудиторії проводять старший інструктор
_____________________________________ та інструктор ___________________________________.
                  (прізвище, ім'я, по батькові)                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові)

На виконання сертифікаційної роботи відведено ____ хв.

Для виконання завдань сертифікаційної роботи з фізики відводиться 180 хв., української мови і літератури (базовий рівень), хімії, географії, російської мови - 150 хв., історії України - 135 хв., математики (базовий рівень) - 130 хв., англійської, іспанської, німецької, французької мов, біології - 120 хв.

У разі проведення в аудиторії зовнішнього оцінювання поглибленого рівня на виконання сертифікаційної роботи відводиться 210 хв.:

з української мови і літератури: 150 хв. на виконання завдань базового рівня та 60 хв. - поглибленого рівня;

з математики: 130 хв. на виконання завдань базового рівня та 80 хв. - поглибленого рівня.

Під час зовнішнього незалежного оцінювання (далі - зовнішнє оцінювання) в Сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання (далі - Сертифікат) буде зроблено відмітку про проходження зовнішнього оцінювання. Тому вийміть, будь ласка, Сертифікат із файла та документ, назва і номер якого зазначені у Сертифікаті, покладіть їх на край робочого стола.

Якщо під час зовнішнього оцінювання вам необхідно вийти з аудиторії, то підніміть руку й попередьте про це старшого інструктора або інструктора. Пам'ятайте, що одночасно виходити двом і більше особам забороняється, а час, відведений на виконання сертифікаційної роботи, не продовжується. Перед виходом з аудиторії зошит із завданнями сертифікаційної роботи і бланк(и) відповідей залиште на робочому столі, поклавши їх заповненою стороною донизу.

Якщо вам необхідна допомога у вирішенні питань, які не стосуються змісту завдань сертифікаційної роботи, підніміть руку. До вас підійде старший інструктор або інструктор.

Пам'ятайте, що ви маєте право на:

доступ до інформації про:

програми, форми завдань сертифікаційних робіт зовнішнього оцінювання;

строки та порядок проведення зовнішнього оцінювання;

час і місце проведення зовнішнього оцінювання;

використання в пунктах проведення зовнішнього оцінювання засобів контролю;

порядок визначення, спосіб та час оголошення результатів зовнішнього оцінювання;

виконання сертифікаційних робіт, укладених згідно з вимогами програм зовнішнього оцінювання;

ввічливе та неупереджене ставлення до себе з боку осіб, відповідальних за організацію та проведення зовнішнього оцінювання;

безпечні та нешкідливі умови під час проходження зовнішнього оцінювання;

отримання безкоштовної медичної допомоги в пункті проведення зовнішнього оцінювання (у разі потреби);

проходження зовнішнього оцінювання із встановленої центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки кількості навчальних предметів за рахунок коштів державного бюджету;

проходження за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб зовнішнього оцінювання в порядку, встановленому законодавством України;

оскарження процедури проведення та результатів зовнішнього оцінювання (апеляцію);

ознайомлення зі своєю сертифікаційною роботою після її перевірки, отримання засвідченої копії цієї роботи.

Під час проходження зовнішнього оцінювання ви зобов'язані:

ознайомитися з інформацією про порядок проходження зовнішнього оцінювання;

своєчасно прибути з документами, необхідними для допуску до пункту проведення зовнішнього оцінювання;

дотримуватись норм Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти та порядку роботи пункту проведення зовнішнього оцінювання;

ввічливо ставитися до всіх учасників і персоналу пункту проведення зовнішнього оцінювання;

виконувати вказівки та вимоги працівників пункту проведення зовнішнього оцінювання щодо процедури проходження зовнішнього оцінювання;

після завершення часу, відведеного на виконання сертифікаційної роботи, повернути її матеріали (крім зошита із завданнями сертифікаційної роботи) працівникам пункту проведення зовнішнього оцінювання.

Зверніть увагу, що вам забороняється:

1) приносити до пункту проведення зовнішнього оцінювання небезпечні предмети та речовини, що становлять загрозу для життя та здоров'я учасників зовнішнього оцінювання;

2) використовувати в пункті проведення зовнішнього оцінювання та мати при собі протягом часу, відведеного на виконання сертифікаційної роботи, засоби зв'язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади, що не передбачені порядком роботи пункту проведення зовнішнього оцінювання (крім дозволених пристроїв медичного призначення, про наявність яких учасник зовнішнього оцінювання повинен повідомити персоналу пункту проведення зовнішнього оцінювання до початку роботи над сертифікаційною роботою);

3) заважати іншим учасникам зовнішнього оцінювання виконувати сертифікаційну роботу;

4) псувати майно закладу чи осіб, які перебувають у пункті проведення зовнішнього оцінювання.

Пам'ятайте, що в разі порушення процедури проходження зовнішнього оцінювання вас буде позбавлено права продовжувати виконання сертифікаційної роботи.

Ви маєте знати, що результати зовнішнього оцінювання можуть бути анульовані у випадку:

виявлення в період часу, відведеного на виконання сертифікаційної роботи, в особи або на її робочому місці друкованих або рукописних матеріалів, засобів зв'язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремих елементів, які можуть бути складовими відповідних технічних засобів чи пристроїв, інших засобів, предметів, приладів, що не передбачені Порядком роботи пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2015 році;

виконання сертифікаційної роботи не на робочому місці, визначеному Українським центром оцінювання якості освіти;

спілкування в будь-якій формі з іншим учасником зовнішнього оцінювання в процесі виконання сертифікаційної роботи;

списування відповідей на завдання сертифікаційної роботи в іншого учасника зовнішнього оцінювання;

виконання сертифікаційної роботи іншою особою, що було встановлено апеляційною комісією;

неповернення сертифікаційної роботи особам, які проводять зовнішнє оцінювання, після завершення часу, відведеного для її виконання;

неправильного оформлення сертифікаційної роботи, що унеможливило оцінювання наданої відповіді або встановлення варіанта сертифікаційної роботи, завдання якої виконував учасник зовнішнього оцінювання;

пошкодження учасником зовнішнього оцінювання сертифікаційної роботи, що унеможливило її автоматизовану обробку;

персоналізації учасником зовнішнього оцінювання сертифікаційної роботи або наявність у ній додаткових відміток, що не передбачені процедурами зовнішнього оцінювання;

дострокового припинення виконання сертифікаційної роботи в пункті проведення зовнішнього оцінювання внаслідок порушення учасником процедури зовнішнього оцінювання.

Звертаємо вашу увагу на те, що в аудиторіях пункту зовнішнього оцінювання працівником Державної служби охорони за допомогою металодетектора може здійснюватися контроль за дотриманням учасниками зовнішнього оцінювання вимоги щодо заборони мати при собі засоби зв'язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими відповідних технічних засобів чи пристроїв.

Якщо ви забули залишити у спеціально відведеному місці засоби зв'язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади, що не передбачені порядком роботи пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2015 році, пропонуємо зробити це зараз.

Пам'ятайте про те, що оцінка, яку ви отримаєте, є рейтинговою, тобто визначає місце результату учасника зовнішнього оцінювання серед результатів інших учасників зовнішнього оцінювання із цього предмета. Тому будь-яка допомога іншим учасникам зовнішнього оцінювання під час виконання сертифікаційної роботи або байдужість до фактів порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання (списування, використання допоміжної літератури, засобів зв'язку) можуть значно знизити шанс стати студентом вищого навчального закладу.

Якщо в аудиторії чи інших приміщеннях пункту зовнішнього оцінювання порушено порядок проведення зовнішнього оцінювання, що може негативно вплинути на ваш результат, то ви маєте право до виходу з пункту зовнішнього оцінювання подати уповноваженій особі Українського центру оцінювання якості освіти апеляційну заяву про порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання.

Про результати зовнішнього оцінювання ви зможете дізнатися, відкривши інформаційну сторінку, створену на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Після оголошення результатів з усіх предметів, із яких ви проходили зовнішнє оцінювання, самостійно роздрукуйте Інформаційну картку, що є додатком до Сертифіката.

У разі виникнення сумнівів стосовно об'єктивності оцінювання сертифікаційної роботи ви маєте право протягом п'яти календарних днів із моменту офіційного оголошення результатів подати апеляційну заяву щодо результатів зовнішнього оцінювання.

А зараз ми відкриємо аудиторний пакет із комплектом матеріалів зовнішнього незалежного оцінювання з _________________________________________________________________________.
                                                                                                                       (назва предмета)

Прошу підійти до стола третього за списком в Аудиторному протоколі проведення зовнішнього незалежного оцінювання учасника зовнішнього оцінювання, щоб перевірити неушкодженість аудиторного пакета, його комплектність і засвідчити це своїм підписом в Аудиторному протоколі проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Прошу _____________________________________________________________________ зробити це.
                                                     (прізвище, ім'я, по батькові учасника зовнішнього оцінювання)

Інструктори демонструють присутнім аудиторний пакет, викликають третього за списком в Аудиторному протоколі проведення зовнішнього незалежного оцінювання учасника зовнішнього оцінювання, який засвідчує підписом у протоколі неушкодженість аудиторного пакета. У разі відсутності цього учасника зовнішнього оцінювання запрошується наступний за списком учасник зовнішнього оцінювання.

Старший інструктор записує до Аудиторного протоколу проведення зовнішнього незалежного оцінювання номер аудиторного пакета, розрізає його по лінії розрізу, зазначеній на пакеті, та демонструє присутнім в аудиторії його комплектність. Після цього він робить відповідні записи в Аудиторному протоколі проведення зовнішнього незалежного оцінювання, наклеює відповідні наліпки на Аудиторний протокол проведення зовнішнього незалежного оцінювання та поліетиленовий пакет для відправлення матеріалів зовнішнього оцінювання до пункту обробки.

Зараз старший інструктор роздасть бланки відповідей. Після перевірки вами їхньої якості друку буде здійснено кодування бланків за допомогою наліпок зі штрих-кодами.

Старший інструктор роздає учасникам зовнішнього оцінювання бланки відповідей. Після цього старший інструктор здійснює кодування бланків відповідей.

Тепер старший інструктор роздасть вам зошити із завданнями сертифікаційної роботи. Поки що не відкривайте їх.

Старший інструктор роздає учасникам зовнішнього оцінювання зошити із завданнями сертифікаційної роботи. Номер зошита повинен відповідати номеру робочого місця учасника зовнішнього оцінювання, зазначеному на індивідуальній паперовій наліпці. Кожен учасник зовнішнього оцінювання отримує тільки один зошит із завданнями сертифікаційної роботи.

Перед початком роботи прослухайте інструкцію щодо роботи в зошиті із завданнями сертифікаційної роботи та заповнення бланка відповідей.

Інструктор ознайомлює учасників зовнішнього оцінювання з інструкцією, розміщеною на першій сторінці зошита із завданнями сертифікаційної роботи. Учасники зовнішнього оцінювання слухають, не відкриваючи зошити із завданнями сертифікаційної роботи.

Раціонально розподіляйте свій час. Пам'ятайте, що для заповнення бланка відповідей типу А необхідно відвести 10 - 15 хвилин.

А тепер відкрийте зошит із завданнями сертифікаційної роботи і перевірте якість друку та кількість сторінок у ньому. Їх має бути ___. Якщо в зошиті інша кількість сторінок або ви виявили брак друку, що унеможливлює прочитання фрагмента(ів) тексту, то підніміть руку. До вас підійде старший інструктор.

А зараз закрийте зошити та перевірте, чи збігаються номери, що вказані на наліпці(ках) зі штрих-кодом, зошиті із завданнями сертифікаційної роботи та індивідуальній паперовій наліпці, наклеєній на робочому місці.

На зворотному боці бланка відповідей типу А напишіть "Із правилами заповнення бланка(ів) відповідей, правами та обов'язками учасника зовнішнього незалежного оцінювання під час його проходження, порядком подання апеляцій ознайомлений(а). Номери мого робочого місця, зазначеного на індивідуальній паперовій наліпці, зошита та наліпки(ок) зі штрих-кодом на бланку(ах) відповідей збігаються". (Завіряти учасникам зовнішнього незалежного оцінювання цей текст своїм підписом не потрібно.)

У разі виявлення невідповідності між номерами, зазначеними на індивідуальній паперовій наліпці та матеріалах зовнішнього незалежного оцінювання, необхідно підняти руку. До вас підійде старший інструктор. Повідомте йому про ситуацію, що склалася.

(У такому разі учасник зовнішнього оцінювання замість другого речення повинен записати: "Номер мого робочого місця, що вказаний на індивідуальній паперовій наліпці: ___, номер зошита: ___, номер наліпки зі штрих-кодом на бланку(ах) відповідей: __").

У спеціально відведеному місці бланка відповідей типу А (у разі проведення зовнішнього оцінювання поглибленого рівня з української мови і літератури також на бланку типу А+, з математики - типу Б) поставте знак "Х" під номером, що відповідає номеру вашого зошита. Зразок позначення подано на титульній сторінці зошита із завданнями сертифікаційної роботи.

Покладіть бланк відповідей типу А (у разі проведення зовнішнього оцінювання з української мови і літератури (поглиблений рівень) також бланк типу А+, Б+, з математики (поглиблений рівень) - типу Б) на край стола, щоб старший інструктор перевірив наявність та правильність позначення в них відмітки, що відповідає номеру зошита із завданнями сертифікаційної роботи.

Комплектування та заклеювання пакета з комплектами матеріалів зовнішнього оцінювання здійснюються в присутності не менше трьох учасників зовнішнього незалежного оцінювання в аудиторії.

Протягом 30 хвилин після завершення зовнішнього оцінювання в пункті зовнішнього оцінювання ви маєте право отримати в інструктора свої зошити із завданнями сертифікаційної роботи, які використовували як чернетку.

Увага! Прошу всіх звірити годинники. На виконання сертифікаційної роботи відведено _____ хв. (у разі проведення зовнішнього оцінювання поглибленого рівня потрібно повідомити час виконання завдань базового рівня складності та загальний час виконання сертифікаційної роботи), після завершення цього часу ви повинні здати бланки відповідей старшому інструктору. Час закінчення виконання завдань: ______ год. _____ хв. (у разі проведення зовнішнього оцінювання поглибленого рівня потрібно також повідомити час закінчення виконання завдань базового рівня: "час закінчення виконання завдань базового рівня: ______ год. _____ хв.").

Зважте на те, що для проставляння в Сертифікатах відміток про проходження зовнішнього оцінювання буде оголошено перерву в роботі. Час, затрачений на неї, додається до часу, відведеного на виконання сертифікаційної роботи.

У разі проведення зовнішнього оцінювання з української мови і літератури (поглиблений рівень) або з математики (поглиблений рівень) потрібно також повідомити про те, що буде оголошено перерву для пакування бланків відповідей на завдання базового рівня.

* Також зважте на те, що для пакування бланків відповідей на завдання базового рівня буде оголошено перерву в момент закінчення часу, відведеного на виконання завдань базового рівня. Час, затрачений на неї, додається до часу, відведеного на виконання завдань поглибленого рівня.

* Увага!Цей абзац зачитується в разі проведення зовнішнього оцінювання з української мови і літератури (поглиблений рівень) або з математики (поглиблений рівень).

Після завершення технологічної перерви старший інструктор повинен оголосити учасникам зовнішнього оцінювання час завершення зовнішнього незалежного оцінювання.

Звертаємо вашу увагу на те, що час закінчення виконання завдань змінився. Ви повинні здати бланки відповідей старшому інструктору не пізніше _____ год. ______ хв. (у разі проведення зовнішнього оцінювання поглибленого рівня потрібно також повідомити час закінчення виконання завдань базового рівня), а бланки, призначені для надання відповідей на завдання базового рівня: ______ год. _____ хв.).

** Звертаємо вашу увагу на те, що час закінчення виконання завдань змінився. Ви повинні здати бланки для надання відповідей на завдання поглибленого рівня старшому інструктору не пізніше _____ год. ______ хв.

** Увага!Цей абзац зачитується в разі проведення зовнішнього оцінювання з української мови і літератури (поглиблений рівень) або з математики (поглиблений рівень) після завершення перерви для пакування бланків відповідей на завдання базового рівня.

Опрос