Идет загрузка документа (49 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт приема-передачи лица

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 21.07.2015

АКТ
приймання-передавання особи

___ ___________ 20__ рік

Цей акт складений у пункті пропуску через державний кордон "______________________________________" про те, що ____________________________________
                   (найменування пункту пропуску)

____________________________________________________________________________________,
                                                                                           (посада, прізвище, ініціали)

з однієї сторони, та ___________________________________________________________________,
                                                                                                   (посада, прізвище, ініціали)

з другої сторони, о __________ год. _________ хв. за київським часом ___ _________________ 20__ року перший передав, а другий прийняв громадянина(ку) ___________________________________:
                                                                                                                                                                             (держава)

прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________________________________,
дата та місце народження ______________________________________________________________,
місце проживання ____________________________________________________________________,
стать _______________________________________________________________________________,
мова, якою розмовляє особа ____________________________________________________________,
документ, що посвідчує особу ___________________________________________________________
                                                                                             (тип документа, номер документа, ким та коли виданий)
_____________________________________________________________________________________

Неповнолітні діти, які передаються з особою: ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

З особою передані такі матеріальні цінності (транспортні засоби, вантаж, речі тощо): _____________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Причини і обставини затримання особи: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Перелік документів, що додаються до акта: _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
    (документ, що посвідчує особу, постанова, протокол про адміністративне затримання, пояснення затриманого тощо)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Заяви (інформація) представників сторін під час приймання-передавання:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                        (обов'язково вказувати про наявність чи відсутність заяв, підпис, прізвище, ініціали)

Заяви та скарги особи:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                      (обов'язково вказувати про наявність чи відсутність заяв та скарг, підпис, прізвище, ініціали особи)
_____________________________________________________________________________________
                                                                   (підпис, ініціали та прізвище особи, яка приймається)

Цей акт складений у двох примірниках українською та ________________ мовами. Обидва тексти ідентичні та мають однакову юридичну силу. Сторони обмінялися примірниками.

Передав: __________________________
                                                 (посада)

__________________________________
__________________________________
                       (підпис, ініціали, прізвище)

Прийняв: ________________________
                                               (посада)

_________________________________
_________________________________
                   (підпис, ініціали, прізвище)

Опрос