Идет загрузка документа (125 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Методическая разработка на проведение практического занятия [служба гражданской защиты]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 21.07.2015
Утратил силу

ЗРАЗОК

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
на проведення практичного заняття

з _______________________________
(вид підготовки)
_____________________________________________________________________________________
(найменування органу, підрозділу)

Тема: ________________________________________________________________________________
                                                                                                          (назва теми)
_____________________________________________________________________________________

Відпрацьована(і) вправа(и): _____________________________________________________________
                                                                                                                    (перелічуються, якщо практичне
_____________________________________________________________________________________
                                               заняття передбачається з відпрацюванням конкретних вправ)

Навчальна мета: _______________________________________________________________________
                                                                                                                        (мета заняття)
_____________________________________________________________________________________

Час: _________________________________________________________________________________
                                                                                   (в академічних годинах, 1 година - 45 хвилин)

Місце проведення: _____________________________________________________________________
                                                                                                            (вказується місце проведення заняття)

Навчально-матеріальне забезпечення: ____________________________________________________
                                                                                                                                 (перелічуються техніка, устаткування

_____________________________________________________________________________________
                                                                            і засоби, необхідні для проведення заняття)

Нормативно-правові акти та література: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                         (використані при підготовці до проведення заняття)

Порядок проведення заняття

N з/п

Питання, що відпрацьовуються

Короткий зміст

Методичні вказівки

1

Організаційні заходи

Шикування, прийом рапорту, перевірка зовнішнього вигляду. Оголошення теми і мети заняття. Нагадування правил безпеки праці

Час: _________ хв.

2

Перевірка знань

Питання повторення:
1) _____________________________________
2) _____________________________________

Час: _________ хв.

3

Розминка

Опис порядку проведення

Час: _________ хв.

4

Відпрацювання вправи N __

Короткий опис порядку відпрацювання

Час: _________ хв.
Команди.
Необхідні методичні пояснення

5

Підбиття підсумків

Дати оцінку рівню підготовленості особового складу.
Відзначити приклади правильного виконання вправи.
Вказати на характерні помилки.
Оголосити оцінки.
Відповісти на запитання

Час: _________ хв.
Організувати прибирання місця заняття

Примітка. При проведенні практичного заняття без відпрацювання вправ (наприклад з вивчення техніки, обладнання) розминка не проводиться.

Методичну розробку підготував:
________________________
                       (посада)

________________________
             (спеціальне звання)

_______________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

Опрос