Идет загрузка документа (40 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Сообщение об установлении недостоверностей по результатам осуществления проверки достоверности сведений, указанных в декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 26.06.2015

______________ N
               (дата)

_______________________________
(найменування спеціально уповноваженого органу
_______________________________
у сфері протидії корупції)
_______________________________
(найменування органу, в якому працює суб'єкт декларування)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про встановлення недостовірностей за результатами здійснення перевірки достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Відповідно до абзацу другого частини десятої статті 12 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" повідомляємо про встановлення недостовірностей за результатами здійснення перевірки достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 20___ рік _____________________________________________
                                                                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові суб'єкта декларування,

______________________________________________________________________________________,
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті))

який працює __________________________________________________________________________.
                 (найменування органу державної влади або місцевого самоврядування, іншої юридичної особи публічного права)

За результатами перевірки встановлено:

______________________________________________________________________________________
(перелік виявлених помилок, їх суть та характер із зазначенням відповідних позицій та полів декларації)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________
(посада керівника контролюючого органу/
особи, яка виконує його обов'язки)

____________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

Опрос