Идет загрузка документа (40 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Журнал регистрации результатов проверок деклараций об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 26.06.2015

Журнал реєстрації результатів перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

N
з/п

Найменування органу, юридичної особи публічного права, від якого (якої) отримано копію декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Інформація про особу, стосовно якої проводилася перевірка

Результати перевірки

Підпис посадової особи, відповідальної за проведення перевірки

прізвище, ім'я, по батькові

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*

дата реєстрації висновку про результати здійснення перевірки

номер висновку про результати здійснення перевірки

дата реєстрації повідомлення про встановлення недостовірностей за результатами здійснення перевірки

номер повідомлення про встановлення недостовірностей за результатами здійснення перевірки

найменування спеціально уповноважених органів у сфері протидії корупції, до яких направлено повідомлення

прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, відповідальної за проведення перевірки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

Опрос