Идет загрузка документа (206 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Чек-лист по определению соответствия тренажерного и другого оборудования учебно-тренажерного заведения требованиям к тренажерному и другому оборудованию, предназначенному для подготовки и проверки знаний радиооператоров глобальной морской системы связи в случае бедствия и для обеспечения безопасности

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 26.06.2015

ЧЕК-ЛИСТ
З ВИЗНАЧЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ТРЕНАЖЕРНОГО ТА ІНШОГО ОБЛАДНАННЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАКЛАДУ ВИМОГАМ ДО ТРЕНАЖЕРНОГО ТА ІНШОГО ОБЛАДНАННЯ, ПРИЗНАЧЕНОГО ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ РАДІООПЕРАТОРІВ ГЛОБАЛЬНОЇ МОРСЬКОЇ СИСТЕМИ ЗВ'ЯЗКУ У РАЗІ ЛИХА ТА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ

В ___________________________________________________________________________________
                                                                       (найменування навчально-тренажерного закладу)
(далі - НТЗ) спостережено такий стан матеріально-технічної бази, кадрово-методичного забезпечення, тренажерного обладнання з підготовки радіооператорів Глобальної морської системи зв'язку у разі лиха та для забезпечення безпеки

НТЗ проводить підготовку за напрямами:

Так     Ні
        

"Оператор ГМЗЛБ з обмеженим дипломом"

Заявлений обсяг підготовки ____ осіб

Так     Ні
        

"Оператор ГМЗЛБ із загальним дипломом"

Заявлений обсяг підготовки ____ осіб

Відомості про Обладнання

Так     Ні
        

Обладнання є власністю НТЗ

Так     Ні
        

Документи, що підтверджують право власності НТЗ на тренажерне обладнання, в наявності. Копії надані

Так     Ні
        

Ліцензії на програмне забезпечення тренажерів, видані виробником, у наявності. Копії надані

Так     Ні
        

Документи про відповідність тренажерів встановленим техніко-експлуатаційним характеристикам, видані класифікаційним товариством, у наявності. Копії надані

Так     Ні
        

Тренажерне обладнання, що використовується для підготовки, відтворює реальне спорядження та обладнання, що використовуються на суднах

Так     Ні
        

Тренажерне обладнання складається з робочого місця інструктора та двох і більше робочих місць слухачів-операторів ГМЗЛБ, об'єднаних у єдину комп'ютерну мережу

Так     Ні
        

Обладнання імітує функції реальних засобів зв'язку суднового та берегового базування:

Так     Ні
        

берегові та суднові радіостанції, берегові земні станції (БЗС)

Так     Ні
        

рятувально-координаційні центри (РКЦ), станції НАВТЕКС

Так     Ні
        

параметри цих станцій (назви, позивні сигнали, ідентифікаційні номери цифрового вибіркового виклику (ЦВВ))

Так     Ні
        

селективні коди радіотелексу (ВЛД)

Так     Ні
        

Тренажерне обладнання імітує функції реальних засобів зв'язку суднового та берегового базування: берегові та суднові радіостанції, берегові земні станції (БЗС), рятувально-координаційні центри (РКЦ), станції НАВТЕКС

Так     Ні
        

Параметри цих станцій (назви, позивні сигнали, ідентифікаційні номери цифрового вибіркового виклику (ЦВВ), селективні коди радіотелексу (ВЛД), ідентифікаційні номери ІНМАРСАТ-В, ІНМАРСАТ-С або інших станцій ІНМАРСАТ, схвалених для ГМЗЛБ, координати, види сервісу, частоти, які використовуються, тощо) відповідають параметрам реальних станцій і дозволяють коригування

Так     Ні
        

Тренажерне обладнання імітує процедури радіозв'язку МРС з використанням ЦВВ, а саме:

Так     Ні
        

у напрямку судно-судно між робочими місцями операторів

Так     Ні
        

у напрямку судно-берег і берег-судно в автоматичному режимі або між робочими місцями операторів і місцем інструктора (за участю інструктора)

Так     Ні
        

ведення літеродрукувального обміну із зареєстрованими у програмі тренажера абонентами через берегові та берегові земні станції в автоматичному режимі

Так     Ні
        

Тренажерне обладнання імітує радіообмін у режимі радіотелефонії (РТ) і в режимі вузькосмугового літеродрукування (ВЛД):

Так     Ні
        

у напрямку судно-судно між робочими місцями операторів

Так     Ні
        

у напрямку судно-берег та берег-судно між робочими місцями операторів та місцем інструктора (за участю інструктора)

Так     Ні
        

Тренажерне обладнання імітує тестові перевірки та роботу аварійного радіобуя (АРБ), радіолокаційного відповідача (РЛВ) і портативної ультракороткохвильової (УКХ) апаратури двостороннього РТ-зв'язку

Так     Ні
        

Тренажерне обладнання імітує радіозв'язок у МРС та МРСС для різних районів світового судноплавства

Так     Ні
        

Тренажерне обладнання імітує умови проходження радіохвиль з використанням спрощеної моделі радіоканалу розповсюдження радіовипромінювань з урахуванням часу, сезону та відстані між станціями

Так     Ні
        

Тренажерне обладнання імітує завади радіоприйому на робочих частотах і каналах у діапазонах УКХ, ПХ, КХ

Так     Ні
        

Тренажерне обладнання імітує повні та часткові відмови основної апаратури радіозв'язку в МРС і МРСС

Так     Ні
        

Тренажерне обладнання імітує процедури радіозв'язку МРСС з використанням супутникової апаратури, а саме:

Так     Ні
        

передавання викликів та повідомлень з пріоритетом лиха

Так     Ні
        

обмін повідомленнями зі звичайним пріоритетом

Так     Ні
        

Тренажерне обладнання імітує передавання інформації щодо безпеки на морі мережею SafetyNET у райони НАВАРЕА/МЕТАРЕА, а також у географічні райони через визначені координуючі станції мережі (КСМ) океанських районів ІНМАРСАТ

Так     Ні
        

Тренажерне обладнання імітує передавання інформації щодо безпеки на морі через радіостанції НАВТЕКС на частотах 518, 490 та 4209,5 кГц і через радіостанції ВЛД ІБМ на КХ

Так     Ні
        

Тренажерне обладнання ГМЗЛБ забезпечує можливість друку або віртуального друку прийнятих і переданих викликів, повідомлень та іншої інформації відповідно до алгоритмів роботи устаткування, що імітується

Так     Ні
        

Тренажерне обладнання ГМЗЛБ забезпечує можливість редагування сформованого на тренажерному обладнанні списку доступних берегових і суднових абонентів

Так     Ні
        

Тренажерне обладнання ГМЗЛБ забезпечує збереження в електронній базі даних радіостанцій, телексних і телефонних номерів абонентів берегових мереж, які імітуються на тренажерному обладнанні

Так     Ні
        

Тренажерне обладнання ГМЗЛБ забезпечує збереження настроювань устаткування ГМЗЛБ (адресні книги, електронні журнали, канали користувача тощо) та текстів прийнятих і переданих документальних повідомлень кожного робочого місця оператора при завершенні роботи

Так     Ні
        

Тренажерне обладнання ГМЗЛБ забезпечує відповідність форматів текстів інформації щодо безпеки на морі (ІБМ), які зберігаються в базі даних та передаються в автоматичному режимі, форматам текстів ІБМ, що дійсно використовуються, та можливість коригування їх інструктором

Так     Ні
        

Тренажерне обладнання ГМЗЛБ забезпечує виконання правил мережі НАВТЕКС у частині передавання повідомлень щодо безпеки на морі через відповідні берегові радіостанції системи НАВТЕКС

Так     Ні
        

На всі практичні вправи, які відпрацьовуються, кожен слухач забезпечений пояснювальним матеріалом

Так     Ні
        

НТЗ має необхідне кадрове та навчально-методичне забезпечення підготовки на Обладнанні

Так     Ні
        

Впроваджена в діяльність НТЗ система управління якістю в наявності

Так     Ні
        

У разі відсутності впровадженої системи управління якістю - у наявності схвалений органом сертифікації план впровадження системи управління якістю протягом 12 місяців (виключно для НТЗ, що розпочинають діяльність)

Так     Ні
        

Процедури системи управління якістю НТЗ містять опис усього процесу підготовки, починаючи з моменту прийому слухачів на курс підготовки та закінчуючи видачею свідоцтва і збереженням даних про проходження підготовки

Так     Ні
        

Тривалість підготовки є не меншою, ніж зазначено у типових планах підготовки за напрямами "Оператор ГМЗЛБ з обмеженим дипломом" або "Оператор ГМЗЛБ із загальним дипломом", розроблених відповідно до Модельних курсів ІМО 1.25 або 1.26

Так     Ні
        

НТЗ використовує скорочену програму підготовки для проходження моряками повторної підготовки

Так     Ні
        

Тривалість такої повторної скороченої підготовки не менше ніж 70 % від визначеної Модельними курсами ІМО 1.25 та 1.26

Так     Ні
        

Робочі плани та програми підготовки НТЗ затверджені керівником НТЗ та погоджені з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті

Так     Ні
        

У робочих планах і програмах назва напряму підготовки відповідає Конвенції ПДНВ, містить посилання на відповідну структурну одиницю Конвенції ПДНВ та Кодексу ПДНВ або акти законодавства України, відповідні Модельні курси ІМО

Так     Ні
        

Робочі програми підготовки містять опис галузі застосування і цілей курсу, вступні вимоги до кандидатів, навчальний план з повною структурою курсу, методи проведення підготовки та обладнання для здійснення підготовки, а також визначають критерії оцінювання знань та форм складання вихідного контролю

Так     Ні
        

Теоретична підготовка проводиться у групах, у яких кількість слухачів на одного інструктора не перевищує шістнадцяти осіб

Так     Ні
        

При цьому кожен слухач забезпечений робочим місцем

Так     Ні
        

Практична підготовка проводиться у групах, у яких кількість слухачів на одного інструктора не перевищує восьми осіб

Кількість робочих місць на тренажерному обладнанні для відпрацювання практичних вправ ______________________

Так     Ні
        

Навчальна година становить 45 хвилин

Так     Ні
        

Щоденне навантаження на слухача не перевищує 8 навчальних годин

Так     Ні
        

Між інструкторами та НТЗ укладені трудові договори

Так     Ні
        

До підготовки залучаються інструктори інших навчальних закладів на умовах сумісництва або погодинної оплати праці

Так     Ні
        

На всі практичні вправи, які відпрацьовуються на тренажерному обладнанні, кожен слухач забезпечений пояснювальним матеріалом

Так     Ні
        

Наявність класу (класів) для підготовки за напрямом.
Загальна площа класу (класів) _________________________ кв. м

Так     Ні
        

Документи, що підтверджують право власності або право користування приміщеннями, що використовуються при підготовці, в наявності

Так     Ні
        

Приміщення є власністю НТЗ

Так     Ні
        

Якщо ні, указати реквізити договору оренди (номер та строк дії договору, загальна площа приміщень, що використовуються для підготовки)

Так     Ні
        

У класі є столи, стільці в кількості, що відповідає кількості слухачів.
Зазначити кількість посадочних місць _________________________

Так     Ні
        

Робочі місця дозволяють працювати з документами та здійснювати конспектування

Так     Ні
        

Мінімальна площа на одного слухача у класі становить не менше ніж 2,4 кв. м

Так     Ні
        

У наявності є проекційна апаратура

Так     Ні
        

У наявності є DVD-, або відео-, або мультимедійна апаратура

Так     Ні
        

Відеофільми або їх аналоги відповідають рекомендаціям Модельних курсів ІМО з відповідних розділів підготовки.
Примітка. Перелічити назви, яких не вистачає

Так     Ні
        

Дошка з письмовим приладдям у наявності

Так     Ні
        

Демонстраційний стіл у наявності

Так     Ні
        

Навчально-методичні посібники в наявності

У класі розміщені демонстраційні плакати (стенди) з протипожежної безпеки та методів боротьби з пожежею на суднах, які відображають:

Так     Ні
        

загальну схему системи ГМЗЛБ

Так     Ні
        

порядок подання сигналів лиха

Так     Ні
        

райони ГМЗЛБ

Так     Ні
        

зони дій супутників ГМЗЛБ та їх розташування

Так     Ні
        

схему взаємодії судно-судно та судно-берег

Так     Ні
        

устрій та принцип дії радіобуїв, що використовуються у системі ГМЗЛБ

Так     Ні
        

устрій та принцип дії радіолокаційних відповідачів, що використовуються у системі ГМЗЛБ

Так     Ні
        

Під час підготовки використовується та заповнюється журнал обліку проходження теоретичної та практичної підготовки слухачів

У журналі зазначаються:

Так     Ні
        

назва НТЗ та курсу підготовки

Так     Ні
        

прізвища слухачів

Так     Ні
        

дати занять

Так     Ні
        

навчальні теми підготовки (теоретична та практична підготовка)

Так     Ні
        

відмітки про присутність слухачів на занятті

Так     Ні
        

вихідний контроль (залік/іспит)

Так     Ні
        

прізвища та підписи інструкторів, які проводили підготовку

Так     Ні
        

Строк зберігання журналів обліку проходження підготовки - не менше одного року з моменту внесення останнього запису

Так     Ні
        

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності проводяться

Так     Ні
        

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються за критеріями оцінювання та процедурами, що розробляються відповідно до критеріїв оцінки компетентності, наведених у колонці 4 таблиці A-IV/2 Кодексу ПДНВ

Так     Ні
        

Критерії оцінювання та відповідні процедури практичної демонстрації компетентності відповідають вимогам Модельного курсу ІМО 3.12 "Оцінка компетентності, екзамени та дипломування моряків" (Assessment, examination and certification of seafarers)

Так     Ні
        

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом усної співбесіди

Так     Ні
        

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом письмового іспиту

Так     Ні
        

Перелік питань для перевірки (оцінки) знань, затверджений керівником НТЗ, у наявності

Так     Ні
        

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом комп'ютерного тестування
(зазначити назву тестової програми)

Так     Ні
        

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом написання реферату

Так     Ні
        

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються іншим шляхом
(зазначити яким)

Так     Ні
        

У разі успішного проходження курсу підготовки слухачам видається відповідний документальний доказ підготовки (свідоцтво)

Так     Ні
        

Інформація про видані свідоцтва заноситься в журнал реєстрації видачі свідоцтв

Так     Ні
        

Журнал реєстрації видачі свідоцтв прошитий, пронумерований, прошнурований і завірений підписом керівника НТЗ та скріплений печаткою НТЗ

Так     Ні
        

Інформація щодо виданих НТЗ свідоцтв про закінчення підготовки своєчасно (в якомога стислий строк після завершення курсу підготовки) направляється до Державного реєстру документів моряків України

Так     Ні
        

Робоче місце слухача (оператора) обладнане комп'ютером, програмне забезпечення якого імітує суднове радіоустаткування ГМЗЛБ, або пультами, що імітують роботу суднового радіоустаткування ГМЗЛБ

Так     Ні
        

Робоче місце оператора має принтер або віртуальний принтер (реалізований програмно на екрані комп'ютера), який повинен забезпечувати друк або віртуальний друк прийнятих і переданих викликів, повідомлень та іншої інформації відповідно до алгоритмів роботи устаткування, що імітується

Робоче місце слухача на тренажерному обладнанні відтворює та забезпечує як мінімум виконання таких дій з УКХ радіостанцією:

Так     Ні
        

включення, виключення та регулювання гучності

Так     Ні
        

робота в режимі телефонії

Так     Ні
        

регулювання шумоподавлювача

Так     Ні
        

настроювання на міжнародні канали МРС

Так     Ні
        

установка каналів, які використовуються у Сполучених Штатах Америки

Так     Ні
        

несення вахти на двох каналах

Так     Ні
        

перемикання вихідної потужності передавача між значеннями 25 Вт і 1 Вт

Робоче місце слухача на тренажерному обладнанні відтворює та забезпечує як мінімум виконання таких дій з модемом ЦВВ із приймачем 70 каналу (залежно від устаткування, що імітується, може бути окремим пристроєм або входити до складу УКХ радіостанції):

Так     Ні
        

включення, виключення разом з УКХ радіостанцією

Так     Ні
        

ручне та автоматичне (за участю інструктора) введення координат і часу

Так     Ні
        

перегляд власних вибіркових номерів ЦВВ: індивідуального та не менше ніж двох групових

Так     Ні
        

несення вахти на каналі 70

Так     Ні
        

підготовка, передавання та приймання викликів ЦВВ, необхідних для УКХ устаткування ЦВВ класу А

Так     Ні
        

використання спеціальної кнопки або спеціальних кнопок для ініціалізації передавання виклику лиха

Так     Ні
        

збереження та перегляд до 20 прийнятих викликів лиха та викликів, не пов'язаних з лихом

Так     Ні
        

перевірка модема без випромінювання

Так     Ні
        

друк прийнятих викликів

Так     Ні
        

перевірка робочого стану радіостанції через другу радіостанцію

Робоче місце слухача на тренажерному обладнанні відтворює та забезпечує як мінімум виконання таких дій з проміжнохвильовою-короткохвильовою (ПХ/КХ) радіостанцією:

Так     Ні
        

включення, виключення та регулювання гучності

Так     Ні
        

ручне та автоматичне регулювання підсилення

Так     Ні
        

настроювання частот приймача та передавача

Так     Ні
        

використання стандартних каналів МСЕ

Так     Ні
        

програмування власних каналів користувача

Так     Ні
        

вибір режиму роботи (класу випромінювання)

Так     Ні
        

перемикання вихідної потужності передавача настроювання станції на частоту 2182 кГц однією клавішею

Так     Ні
        

робота в режимі телефонії, а також разом з модемом ЦВВ і телексним модемом

Робоче місце слухача на тренажерному обладнанні відтворює та забезпечує як мінімум виконання таких дій з ПХ/КХ модемом ЦВВ і скануючим приймачем частот лиха (залежно від устаткування, що імітується, може бути окремим пристроєм або входити до складу ПХ/КХ радіостанції):

Так     Ні
        

вмикання, вимикання разом з ПХ/КХ радіостанцією

Так     Ні
        

ручне та автоматичне введення координат і часу

Так     Ні
        

перегляд власних вибіркових номерів ЦВВ: індивідуального та не менше ніж двох групових

Так     Ні
        

несення вахти на частотах лиха та безпеки

Так     Ні
        

підготовка, передавання та приймання усіх типів викликів ЦВВ, необхідних для ПХ/КХ устаткування ЦВВ класу А

Так     Ні
        

використання спеціальної кнопки або спеціальних кнопок для ініціалізації передавання виклику лиха

Так     Ні
        

подавання звукового сигналу тривоги

Так     Ні
        

програмування сканування частот ЦВВ, не пов'язаних з лихом

Так     Ні
        

збереження та перегляд до 20 прийнятих викликів лиха та викликів, не пов'язаних з лихом

Так     Ні
        

перевірка модема без випромінювання та з випромінюванням

Так     Ні
        

друк прийнятих викликів

Робоче місце слухача на тренажерному обладнанні відтворює та забезпечує як мінімум виконання таких дій з ПХ/КХ телексним модемом (залежно від устаткування, що імітується, може бути окремим пристроєм або входити до складу ПХ/КХ радіостанції) і телексним терміналом:

Так     Ні
        

включення, виключення разом з ПХ/КХ радіостанцією

Так     Ні
        

передача та прийом повідомлень у режимах FEC Collective і FEC Selective

Так     Ні
        

робота у режимі ARQ між суднами

Так     Ні
        

виклик і робота з береговою радіостанцією у режимі відповідно до процедур Рекомендацій 492 та 625 МСЕ, що включає з'єднання та передачу повідомлень береговим телексним абонентам, прийом повідомлень щодо безпеки на морі на частотах КХ ВЛД

Так     Ні
        

введення та редагування списку станцій

Так     Ні
        

введення, збереження в довгостроковій пам'яті та редагування повідомлень

Так     Ні
        

друк повідомлень

Робоче місце слухача на тренажерному обладнанні відтворює та забезпечує як мінімум виконання таких дій з устаткуванням НАВТЕКС (залежно від типу устаткування, що імітується, може бути одним пристроєм, що містить три приймачі на частоти 518, 490, 4209,5 кГц або два чи три окремих приймачі):

Так     Ні
        

включення, виключення обладнання

Так     Ні
        

програмування берегових станцій і типів повідомлень

Так     Ні
        

можливість прийому повідомлень на частотах 518, 490, 4209,5 кГц

Так     Ні
        

друк прийнятих повідомлень

Так     Ні
        

контрольне роздрукування налагоджень

Так     Ні
        

тестова перевірка

Так     Ні
        

налагодження звукового сигналу при прийманні важливих повідомлень

Так     Ні
        

очищення пам'яті налагоджень і повідомлень

Робоче місце слухача на тренажерному обладнанні відтворює та забезпечує як мінімум виконання таких дій із судновою земною станцією ІНМАРСАТ-В або ІНМАРСАТ-Fleet 77 (або інша СЗС системи ІНМАРСАТ, що схвалена для ГМЗЛБ):

Так     Ні
        

включення та виключення станції

Так     Ні
        

ручне та автоматичне позиціювання антени та індикація рівня сигналу супутника

Так     Ні
        

введення, збереження в довгостроковій пам'яті та редагування повідомлень

Так     Ні
        

передавання повідомлень із пріоритетом лиха в режимах телекса та телефонії

Так     Ні
        

передавання повідомлень з використанням двозначних кодів спеціальних служб (32, 38, 39, 42 і 91 як мінімум) у режимах телекса та телефонії

Так     Ні
        

зв'язок у напрямку судно-судно (між робочими місцями тренажера) у режимі телекса

Так     Ні
        

зв'язок у напрямку судно-судно (між робочими місцями тренажера) у режимі телефонії (з використанням єдиного коду доступу "+870" для всіх океанських регіонів, а саме: AOR-E, AOR-W, IOR, POR)

Так     Ні
        

зв'язок у напрямку судно-берег і берег-судно (із зареєстрованими на тренажері береговими абонентами) у режимах телефонії та телексу

Так     Ні
        

тестова перевірка станції

Так     Ні
        

друк повідомлень

Так     Ні
        

виведення на друк і/або дисплей оплачуваного часу

Так     Ні
        

перегляд власного вибіркового номера

Так     Ні
        

контроль кнопки DISTRESS

Примітка. Після 31 грудня 2014 року наявність СЗС ІНМАРСАТ-В не вимагається

Робоче місце слухача на тренажерному обладнанні відтворює та забезпечує як мінімум виконання таких дій із судновою земною станцією ІНМАРСАТ-С із приймачем розширеного групового виклику (РГВ):

Так     Ні
        

включення та виключення станції

Так     Ні
        

ручне та автоматичне введення координат і часу

Так     Ні
        

сканування океанських районів і реєстрація в мережі океанського району

Так     Ні
        

вихід з мережі океанського району

Так     Ні
        

індикація рівня прийнятого сигналу

Так     Ні
        

введення, збереження в довгостроковій пам'яті та редагування повідомлень

Так     Ні
        

редагування адресної книги

Так     Ні
        

передавання повідомлення про лихо за допомогою спеціальних клавіш

Так     Ні
        

передавання повідомлення про лихо з включенням до складу оповіщення про лихо та вибором берегової земної станції (БЗС)

Так     Ні
        

прийом підтвердження щодо одержання повідомлення про лихо

Так     Ні
        

прийом повідомлень по мережі SafetyNET

Так     Ні
        

передавання повідомлення з пріоритетом лиха

Так     Ні
        

передавання повідомлень із використанням двозначних кодів спеціальних служб (32, 38, 39 і 42 як мінімум)

Так     Ні
        

передавання та приймання повідомлень у напрямках судно-судно (між робочими місцями тренажера), судно-берег і берег-судно (із зареєстрованими на тренажері береговими абонентами з використанням служб TELEX message, FAX message, Electronic mail)

Так     Ні
        

формування функції "Position report"

Так     Ні
        

тестова перевірка станції

Так     Ні
        

перегляд власного вибіркового номера

Так     Ні
        

переведення станції в режим "прийом тільки повідомлень РГВ"

Так     Ні
        

програмування приймача РГВ (зазначення додаткових районів НАВАРЕА/МЕТАРЕА, районів передавання прибережних повідомлень, прийом системних повідомлень)

Так     Ні
        

формування журналів переданих повідомлень, прийнятих повідомлень і повідомлень РГВ

Так     Ні
        

друк повідомлень на принтері

Робоче місце слухача на тренажерному обладнанні відтворює та забезпечує як мінімум виконання таких дій з аварійним радіобуєм (АРБ) КОСПАС-SARSAT (або муляжем цього устаткування):

Так     Ні
        

відображення конструкції та маркування АРБ

Так     Ні
        

ручне включення та виключення АРБ

Так     Ні
        

тестова перевірка АРБ

Так     Ні
        

візуальна індикація при включенні та тестуванні АРБ

Робоче місце слухача на тренажерному обладнанні відтворює та забезпечує як мінімум виконання таких дій з радіолокаційним відповідачем (РЛВ):

Так     Ні
        

відображення конструкції та маркування РЛВ

Так     Ні
        

ручне включення та виключення РЛВ

Так     Ні
        

тестова перевірка РЛВ

Так     Ні
        

візуальна індикація при включенні та тестуванні РЛВ

Робоче місце слухача на тренажерному обладнанні відтворює та забезпечує як мінімум виконання таких дій з портативною УКХ радіостанцією двостороннього радіотелефонного зв'язку рятувальних шлюпок і плотів (або муляжу цього устаткування):

Так     Ні
        

включення та виключення станції

Так     Ні
        

регулювання гучності та шумоподавлювача

Так     Ні
        

вибір не менше ніж 2 каналів, один з яких 16

Так     Ні
        

зміна вихідної потужності передавача

Так     Ні
        

оперативний вибір 16 каналу

Так     Ні
        

ведення обміну в режимі РТ

Робоче місце слухача на тренажерному обладнанні відтворює та забезпечує як мінімум виконання таких дій з портативною УКХ радіостанцією двостороннього радіотелефонного зв'язку з авіаційними засобами (або імітація її на тренажері):

Так     Ні
        

вмикання та вимикання станції

Так     Ні
        

регулювання гучності та шумоподавлювача

Так     Ні
        

вибір не менше 2 частот: 121,5 МГц та 123,1 МГц

Так     Ні
        

світова сигналізація включення частоти 121,5 МГц

Для забезпечення імітації усього устаткування, що передбачено для реалізації концепції ГМЗЛБ у складі тренажера, імітуються:

Так     Ні
        

функції устаткування, пов'язаного з апаратурою ГМЗЛБ або такого, що є споживачем інформації ГМЗЛБ, зокрема DGPS/GLONASS приймач

Так     Ні
        

панель сигналів тривожної сигналізації (аларм-панель)

Так     Ні
        

панель контролю заряду акумуляторів

Так     Ні
        

радіолокаційна станція (РЛС)

Відомості про інструкторів

Так     Ні
        

Список інструкторів НТЗ, які проводять теоретичну та практичну підготовку, із зазначенням предметів та кваліфікації представлено

Так     Ні
        

Робоче місце інструктора на тренажерному обладнанні обладнане комп'ютером з програмним забезпеченням, яке дозволяє імітувати функції радіоустаткування берегової радіостанції або рятувально-координаційного центру та керувати роботою тренажера взагалі або є набором імітаторів берегового та суднового устаткування радіозв'язку, які доповнені засобами керування тренажером

Так     Ні
        

Робоче місце інструктора має засоби забезпечення відображення і зберігання інформації про прийняті та передані виклики, повідомлення, іншої інформації відповідно до алгоритмів роботи устаткування, що імітується

Робоче місце інструктора забезпечує виконання таких функцій:

Так     Ні
        

оперативна зміна місця розташування суден, що моделюються на робочих місцях

Так     Ні
        

відображення місць розташування радіостанцій, що імітуються на тренажері, переміщення суден, які моделюються на робочих місцях операторів, збереження у файлах на магнітних носіях поточного розташування суден

Так     Ні
        

керування станом устаткування на робочих місцях операторів

Так     Ні
        

вибір станцій, що передають інформацію щодо безпеки на морі, завдання районів НАВАРЕА/МЕТАРЕА, прямокутних і кругових географічних районів, типів повідомлень і часу їхньої передачі

Так     Ні
        

можливість імітації передавання повідомлень для обладнання НАВТЕКС на будь-якій із трьох частот: 518, 490, 4209,5 кГц

Так     Ні
        

фіксація на екрані робочого місця інструктора, і/або у відповідних електронних журналах, і/або у роздрукованому вигляді стану і параметрів налагодження радіоустаткування на робочих місцях операторів

Так     Ні
        

фіксація на екрані робочого місця інструктора, і/або у відповідних електронних журналах, і/або у роздрукованому вигляді текстів викликів і повідомлень, які передані операторами, із зазначенням часу передачі та відповідних параметрів (частоти, назви радіостанції тощо)

Так     Ні
        

передавання викликів і повідомлень через системи зв'язку, які імітуються (ЦВВ, ВБД, супутникову систему ІНМАРСАТ), на адресу усіх суден або окремого судна

Так     Ні
        

передавання на окремі робочі місця операторів або на адресу всіх робочих місць ІБМ через станції КХ ВЛД і супутникову систему ІНМАРСАТ та текстових повідомлень, що можуть бути використані для постановки задачі оператору

Так     Ні
        

ведення РТ обміну з операторами на симплексних і дуплексних каналах у діапазонах УКХ, ПХ, КХ

Так     Ні
        

прослуховування РТ обміну окремого оператора або групи операторів

Так     Ні
        

Інструктори мають диплом про закінчення вищого морського навчального закладу за радіотехнічною або судноводійською спеціальністю

Так     Ні
        

Інструктори мають диплом радіоелектронника ГМЗЛБ першого або другого класу чи диплом загального оператора ГМЗЛБ

Так     Ні
        

Інструктори мають практичний досвід роботи у НТЗ з підготовки загальних операторів ГМЗЛБ не менше одного року або проходження стажування в НТЗ (проведення не менше двох повних курсів підготовки загальних операторів ГМЗЛБ) та наявність позитивного відгуку керівника НТЗ за результатами стажування

Так     Ні
        

Інструктори мають документальне підтвердження підготовки з техніки інструктажу та методів і практики підготовки згідно з вимогами розділів A-I/6 та B-I/6 Кодексу ПДНВ

Так     Ні
        

Кількість інструкторів, що проводять практичну підготовку слухачів з підготовки операторів ГМЗЛБ, є не меншою, ніж 1 інструктор на групу не більше ніж 8 слухачів та 2 інструктори на групу до 16 слухачів

В НТЗ є в наявності такі публікації:

Так     Ні
        

Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками (включаючи Манільські поправки) - 2 примірники

Так     Ні
        

Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 року, з поправками - 2 примірники

Так     Ні
        

Регламент радіозв'язку - 1 примірник

Так     Ні
        

Керівництво з радіозв'язку Морської рухомої служби і Морської рухомої супутникової служби - 2 примірники

Так     Ні
        

Модельний курс ІМО 1.25 "Оператор Глобальної морської системи зв'язку у разі лиха та для забезпечення безпеки із загальним дипломом" (General operator's certificate for the Global Maritime Distress and Safety System) - 2 примірники

Так     Ні
        

Модельний курс ІМО 1.26 "Оператор Глобальної морської системи зв'язку у разі лиха та для забезпечення безпеки з обмеженим дипломом" (Restricted operator's certificate for the Global Maritime Distress and Safety System) - 2 примірники

Так     Ні
        

Модельний курс ІМО 3.12 "Оцінка компетентності, екзамени та дипломування моряків" (Assessment, examination and certification of seafarers) - 2 примірники

Так     Ні
        

Перелік берегових станцій та спеціальних сервісних станцій Міжнародного союзу електрозв'язку (том IV) (List of Coast Stations and Special Service Stations of International Telecommunication Union (voluve IV)) - 4 примірники

Так     Ні
        

Посібник з міжнародного авіаційного і морського пошуку і рятування (МАМПР) - 2 примірники

Так     Ні
        

Перелік суднових станцій та присвоєних розпізнавальних номерів морської рухомої служби Міжнародного союзу електрозв'язку, видання 2011 року або пізніше (Lisт of Ship Stations and Maritime Mоbile Service Identity Assignments of International Telecommunication Union (voluve V)) - 2 примірники

Так     Ні
        

Адміралтейський лист радіосигналів ГМЗЛБ (Admiralty List of Radio Signals, V. 5, GMDSS. Taunton, Somerset. Hydrographer of the Navy) - 2 примірники

Так     Ні
        

Резолюція ІМО A.803 (19), MSC 68 (68) "Експлуатаційні стандарти для суднових УКХ радіоустановок, що забезпечують радіотелефонний зв'язок та цифровий вибірковий виклик" - 1 примірник

Так     Ні
        

Резолюція ІМО A.806 (19), MSC 68 (68) "Експлуатаційні стандарти для суднових ПХ/КХ радіоустановок, що забезпечують вузькосмугове літеродрукування та цифровий вибірковий виклик" - 1 примірник

Так     Ні
        

Резолюція ІМО A.807 (19), MSC 68 (68) "Експлуатаційні вимоги до суднових земних станцій ІНМАРСАТ-С, що забезпечують передавання та приймання повідомлень з використанням ВСЛД телеграфії" - 1 примірник

Так     Ні
        

Резолюція ІМО A.808 (19), MSC 130 (75) "Експлуатаційні вимоги до суднових земних станцій, що забезпечують двосторонній зв'язок" - 1 примірник

Так     Ні
        

Резолюція ІМО A.809 (19) MSC 149 (77) "Експлуатаційні вимоги до УКХ апаратури двостороннього радіотелефонного зв'язку рятувальних шлюпок і плотів" - 1 примірник

Так     Ні
        

Резолюція ІМО A.810 (19), MSC 56 (66), MSC 120 (74) "Експлуатаційні вимоги до суднових супутникових вільно спливаючих аварійних радіобуїв - покажчиків місцезнаходження (АРБ), які працюють на частоті 406 МГц" - 1 примірник

Так     Ні
        

Резолюція ІМО A.802 (19), MSC 247 (83) "Експлуатаційні вимоги до радіолокаційних відповідачів плавучих рятувальних засобів для використання у пошуково-рятувальних операціях" - 1 примірник

Так     Ні
        

Резолюція ІМО A.664 (16) "Експлуатаційні вимоги до обладнання розширеного групового виклику" - 1 примірник

Так     Ні
        

Резолюція ІМО A.700 (17) "Експлуатаційні вимоги до вузькосмугового телеграфного обладнання з прямим літеродрукуванням для приймання навігаційних і метеорологічних попереджень та термінової інформації для суден (ІМБ) на КХ" - 1 примірник

Так     Ні
        

Резолюція ІМО A.421 (XI) "Експлуатаційні стандарти для аварійних передавачів радіотелефонних сигналів тривоги у разі лиха" - 1 примірник

Так     Ні
        

Текст публікацій ураховує усі внесені до них зміни

Так     Ні
        

У разі використання публікацій в електронному вигляді робочі місця в навчальному класі забезпечені персональними комп'ютерами, які дозволяють зчитування інформації з електронних носіїв

Особа, яка здійснила перевірку відповідності Обладнання в НТЗ і організації підготовки в НТЗ Вимогам до тренажерного та іншого обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань радіооператорів Глобальної морської системи зв'язку у разі лиха та для забезпечення безпеки

____________
(дата)

____________
(підпис)

______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Опрос