Идет загрузка документа (188 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Чек-лист по определению соответствия оборудования учебно-тренажерного заведения требованиям к оборудованию, предназначенному для подготовки и проверки знаний лиц командного состава и судовой команды по вопросам охраны судов

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 26.06.2015

ЧЕК-ЛИСТ
З ВИЗНАЧЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ОБЛАДНАННЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАКЛАДУ ВИМОГАМ ДО ОБЛАДНАННЯ, ПРИЗНАЧЕНОГО ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ ОСІБ КОМАНДНОГО СКЛАДУ ТА СУДНОВОЇ КОМАНДИ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ СУДЕН

В ___________________________________________________________________________________
                                                                  (найменування навчально-тренажерного закладу)
(далі - НТЗ) спостережено такий стан матеріально-технічної бази, кадрово-методичного забезпечення та обладнання з підготовки з питань охорони суден:

НТЗ проводить підготовку за напрямами:

Так     Ні
        

"Особа командного складу, відповідальна за охорону судна (офіцер з охорони судна)"

Заявлений обсяг підготовки ____ осіб

Так     Ні
        

"Виконання обов'язків членів екіпажу з охорони судна"

Заявлений обсяг підготовки ____ осіб

Так     Ні
        

"Підготовка та інструктаж з питань охорони для усіх моряків"

Заявлений обсяг підготовки ____ осіб

Відомості про обладнання

Так     Ні
        

Обладнання є власністю НТЗ

Для підготовки питань з охорони для усіх моряків слухачам надаються такі знання, розуміння та навички:

Так     Ні
        

початкове робоче знання термінів та визначень у галузі охорони суден та портових засобів

Так     Ні
        

початкове знання міжнародної політики з питань охорони та зобов'язань урядів, компаній та осіб

Так     Ні
        

початкове знання рівнів охорони та їх вплив на заходи й процедури з питань охорони суден та портових засобів

Так     Ні
        

початкове знання процедур передачі повідомлень з питань охорони

Так     Ні
        

початкове знання прийомів, що використовуються для подолання заходів з охорони

Так     Ні
        

початкове знання, що дозволяє розпізнавати потенційні загрози стосовно охорони, у тому числі елементи, що можуть належати до піратства або озброєного пограбування, знання, що дозволяє розпізнавати зброю, небезпечні речовини, устаткування та можливий заподіяний ними збиток

Так     Ні
        

початкове знання з обробки інформації та зв'язку з питань охорони

Так     Ні
        

початкове знання вимог до підготовки, проведення навчальних тривог та занять згідно з відповідними конвенціями, кодексами та циркулярами ІМО, що стосуються боротьби з піратством та озброєним пограбуванням

Для підготовки членів екіпажу, задіяних у заходах з охорони судна, слухачам надаються такі знання, розуміння та навички:

Так     Ні
        

визначення стосовно охорони вантажних термінів та охорони судна, зокрема елементів, що можуть бути пов'язані з піратством та озброєним пограбуванням

Так     Ні
        

охорона вантажних термінів та визначень стосовно охорони судна, зокрема елементів, що можуть бути пов'язані з піратством та озброєним пограбуванням

Так     Ні
        

міжнародна політика з питань охорони та зобов'язань урядів, компаній та осіб, зокрема робоче знання елементів стосовно піратства

Так     Ні
        

знання рівнів охорони та їх вплив на заходи та процедури з питань охорони на судні та портовому засобі

Так     Ні
        

знання процедури звітності з питань охорони

Так     Ні
        

процедури та вимоги для підготовки та тренування згідно з відповідними конвенціями, кодексами та циркулярами ІМО, зокрема робоче знання елементів, що можуть стосуватися піратства

Так     Ні
        

процедури для проведення перевірок та технічних оглядів, а також для контролю і відстеження діяльності з охорони, зазначеної в плані охорони судна

Так     Ні
        

плани дії в умовах надзвичайних ситуацій, пов'язаних з охороною, і процедур реагування на погрози охороні або порушення режиму охорони, включаючи положення щодо збереження найважливіших операцій із взаємодії судно-порт, зокрема робоче знання операцій, що можуть відноситись до піратства

Так     Ні
        

документація з охорони, зокрема Декларація з охорони

Так     Ні
        

прийоми, що використовуються для подолання заходів з охорони, зокрема тих, які використовуються піратами та озброєними грабіжниками

Так     Ні
        

прийоми, що дозволяють розпізнавати потенційні загрози безпеці

Так     Ні
        

прийоми, що дозволяють розпізнавати зброю, небезпечні речовини і устаткування та заподіяні ними ризики

Так     Ні
        

способи управління неорганізованою масою людей

Так     Ні
        

правила поводження із закритою інформацією про охорону і ведення радіопереговорів про неї

Так     Ні
        

методика контактних оглядів і неконтактних перевірок

Так     Ні
        

методика контролю за районами обмеженого доступу

Так     Ні
        

заходи контролю за доступом на судно і до районів обмеженого доступу на судні

Так     Ні
        

методика ефективного контролю за районами палуби і в безпосередній близькості від судна

Так     Ні
        

методика перевірок, пов'язаних з вантажем і судновими запасами

Так     Ні
        

методика контролю посадки, висадки та доступу на борт усіх осіб та їхнього майна

Так     Ні
        

різні типи устаткування і систем охорони, зокрема тих, які можуть використовуватися у випадку нападу піратів, та їх обмежень

Так     Ні
        

необхідність перевірок, калібрування та обслуговування систем і устаткування охорони, особливо при перебуванні на морі

Для підготовки офіцерів з охорони судна слухачам надаються такі знання, розуміння та навички:

Так     Ні
        

міжнародна політика у сфері охорони на морі і відповідальності урядів, компаній і призначених осіб, у тому числі елементи, пов'язані з піратством

Так     Ні
        

мета та елементи, які формують план охорони судна, знання процедур, що належать до цього, і ведення документації, у тому числі пов'язані з піратством

Так     Ні
        

процедури, що підлягають застосуванню при виконанні плану охорони судна і повідомленні про випадки, пов'язані з охороною

Так     Ні
        

рівні охорони на морі і відповідні заходи з охорони і процедур на судні та в портовому засобі, де стоїть судно

Так     Ні
        

вимоги і процедури для повідомлення посадової особи компанії, відповідальної за охорону, про будь-які невідповідності, виявлені під час внутрішніх аудиторських перевірок, періодичних оглядів і перевірок керівництвом

Так     Ні
        

методи і процедури, які використовуються для внесення поправок до плану охорони судна

Так     Ні
        

плани дії в умовах надзвичайних ситуацій, пов'язаних з охороною, і процедур реагування на погрози охороні або порушення режиму охорони, зокрема положення щодо збереження найважливіших операцій із взаємодії судно-порт, у тому числі елементи, пов'язані з піратством

Так     Ні
        

на достатньому рівні терміни, пов'язані з охороною на морі, та їх визначення, у тому числі елементи, пов'язані з піратством

Так     Ні
        

оцінка ризику та інструментів оцінки ризику

Так     Ні
        

документація з оцінки охорони, зокрема Декларація з охорони

Так     Ні
        

прийоми, що використовуються для подолання заходів з охорони, у тому числі ті, що використовуються піратами

Так     Ні
        

знання, що дозволяє на недискримінаційній основі розпізнавати осіб, що можуть чинити загрозу охороні

Так     Ні
        

знання, що дозволяє розпізнавати зброю, небезпечні речовини і устаткування та заподіяний ними збиток

Так     Ні
        

способи управління неорганізованою масою людей

Так     Ні
        

правила поводження із закритою інформацією про охорону і ведення радіопереговорів про неї

Так     Ні
        

огляди з виконання і координації плану охорони судна

Так     Ні
        

методика фізичних оглядів і неконтактних перевірок

Так     Ні
        

вимоги щодо призначення і контролю за районами обмеженого доступу

Так     Ні
        

заходи контролю за доступом на судно і до районів обмеженого доступу на судні

Так     Ні
        

методика ефективного контролю за районами палуби і в безпосередній близькості від судна

Так     Ні
        

аспекти охорони, пов'язані з обробкою вантажу і суднових запасів, пов'язані з іншим персоналом судна та відповідними посадовими особами портового засобу, відповідальними за охорону

Так     Ні
        

методика контролю посадки, висадки, доступу на борт усіх осіб та їхнього майна

Так     Ні
        

різні типи устаткування і систем охорони та їх обмежень, у тому числі ті, що могли б використовуватися у випадку нападу піратів

Так     Ні
        

процедури, інструкції та керівництва з використання суднових систем сповіщення

Так     Ні
        

методики перевірок, калібрування та обслуговування систем і устаткування охорони, особливо під час рейсу

Так     Ні
        

вимоги до підготовки, навчальних тривог і вправ за відповідними конвенціями, кодексами та циркулярами ІМО, з урахуванням тих, що стосуються боротьби з піратством

Так     Ні
        

методики підвищення поінформованості та пильності у питаннях охорони на суднах

Так     Ні
        

знання методів оцінки ефективності навчальних тривог та занять;
достатнє знання англійської мови, що дозволяє офіцеру з охорони судна правильно розуміти та складати повідомлення, що стосуються охорони судна або портового засобу

Так     Ні
        

До складу Обладнання входять різні види технічних засобів (або їх муляжі, або їх зображення на плакаті з описом), які використовуються з метою охорони як на судні, так і на березі, зокрема:

Так     Ні
        

автоматична ідентифікаційна система (АІС)

Так     Ні
        

суднова охоронна станція подачі сигналу

Так     Ні
        

різні закриття та задраювання

Так     Ні
        

портативні радіостанції

Так     Ні
        

обладнання Глобальної морської системи зв'язку у разі лиха та для забезпечення безпеки (ГМЗЛБ)

Так     Ні
        

система телеспостереження

Так     Ні
        

апаратура для виявлення вторгнень

Так     Ні
        

металодетектор

Так     Ні
        

детектор вибухових речовин

Так     Ні
        

устаткування для огляду багажу шляхом сканування

Так     Ні
        

пристрій для подання загальносуднової тривоги

Так     Ні
        

дальньодистанційна акустична гармата

Так     Ні
        

колючий дріт

Так     Ні
        

електрична огорожа

Так     Ні
        

водяні та пінні стволи

Так     Ні
        

Для підготовки членів екіпажу суден використовується устаткування, яке зазвичай використовується на морських суднах, або наближене до нього

Так     Ні
        

Усе майно, за винятком муляжів, є справним та придатним до використання

Так     Ні
        

НТЗ має необхідне для підготовки кадрове та навчально-методичне забезпечення підготовки

Так     Ні
        

Впроваджена в діяльність НТЗ система управління якістю в наявності

Так     Ні
        

У разі відсутності впровадженої системи управління якістю - схвалений органом сертифікації план впровадження системи управління якістю протягом 12 місяців (виключно для НТЗ, що розпочинають діяльність)

Так     Ні
        

Процедури системи управління якістю НТЗ містять опис усього процесу підготовки, починаючи з моменту прийому слухачів на курс підготовки та закінчуючи видачею свідоцтва і збереженням даних про проходження підготовки

Так     Ні
        

Тривалість підготовки є не меншою, ніж зазначено у типових планах підготовки за напрямами "Підготовка та інструктаж з питань охорони для усіх моряків", "Виконання обов'язків членів екіпажу з охорони судна" або "Особа командного складу, відповідальна за охорону судна (офіцер з охорони судна)", розроблених відповідно до Модельних курсів ІМО 3.19, 3.26 або 3.27

Так     Ні
        

НТЗ використовує скорочену програму підготовки для проходження моряками повторної підготовки

Так     Ні
        

Тривалість такої повторної скороченої підготовки не менше ніж 50 % від визначеної Модельними курсами ІМО 3.19, 3.26 або 3.27

Так     Ні
        

Робочі плани та програми підготовки НТЗ затверджені керівником НТЗ та погоджені з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті

Так     Ні
        

У робочих планах і програмах назва напряму підготовки відповідає Конвенції ПДНВ, містить посилання на відповідну структурну одиницю Конвенції ПДНВ та Кодексу ПДНВ або акти законодавства України, відповідні Модельні курси ІМО

Так     Ні
        

Робочі програми підготовки містять опис галузі застосування і цілей курсу, вступні вимоги до кандидатів, навчальний план з повною структурою курсу, методи проведення підготовки та обладнання для здійснення підготовки, а також визначають критерії оцінювання знань та форм складання вихідного контролю

Так     Ні
        

Група слухачів не перевищує 25 осіб

Так     Ні
        

При цьому кожен слухач забезпечений робочим місцем, що дозволяє працювати з документами та здійснювати конспектування

Так     Ні
        

Навчальна година становить 45 хвилин

Так     Ні
        

Щоденне навантаження на слухача не перевищує 8 навчальних годин

Так     Ні
        

Між інструкторами та НТЗ укладені трудові договори

Так     Ні
        

До підготовки залучаються інструктори інших навчальних закладів на умовах сумісництва або погодинної оплати праці

Так     Ні
        

На всі практичні вправи кожен слухач забезпечений пояснювальним матеріалом

Так     Ні
        

Наявність класу (класів) для підготовки за напрямом.
Загальна площа класу (класів) _________________________ кв. м

Так     Ні
        

Документи, що підтверджують право власності або право користування приміщеннями, що використовуються при підготовці, в наявності

Так     Ні
        

Приміщення є власністю НТЗ

Так     Ні
        

Якщо ні, указати реквізити договору оренди (номер та строк дії договору, загальна площа приміщень, що використовуються для підготовки)

Так     Ні
        

У класі є столи, стільці в кількості, що відповідає кількості слухачів.
Зазначити кількість посадочних місць _________________________

Так     Ні
        

Робочі місця дозволяють працювати з документами та здійснювати конспектування

Так     Ні
        

Мінімальна площа на одного слухача у класі становить не менше ніж 2,4 кв. м

Так     Ні
        

У наявності є проекційна апаратура

Так     Ні
        

У наявності є DVD-, або відео-, або мультимедійна апаратура

Так     Ні
        

Відеофільми або їх аналоги відповідають рекомендаціям Модельних курсів ІМО з відповідних розділів підготовки.
Примітка. Перелічити назви, яких не вистачає

Так     Ні
        

Дошка з письмовим приладдям у наявності

Так     Ні
        

Демонстраційний стіл у наявності

Так     Ні
        

Навчально-методичні посібники в наявності

У класі розміщені демонстраційні плакати (стенди), які відображають:

Так     Ні
        

схему судна з нанесенням небезпечних у плані охорони районів та секторів

Так     Ні
        

заходи щодо спостереження за особами на борту та біля судна

Так     Ні
        

порядок фізичного огляду осіб

Так     Ні
        

структуру суднового плану охорони

Так     Ні
        

суднове обладнання з охорони

Так     Ні
        

індивідуальні засоби захисту або муляжі (балістичний шолом, бронежилет, розвантажувальний пояс, протигаз, електричний шокер, штурмова граната, газовий балончик, газовий пістолет тощо)

Так     Ні
        

схеми потенційно небезпечних районів навколо судна

Так     Ні
        

карту найбільш небезпечних у плані піратства районів

Так     Ні
        

схему морського регіону біля узбережжя Сомалі

Так     Ні
        

схему проведення суден караванами

Так     Ні
        

схему взаємодії з військовими кораблями охорони

Так     Ні
        

порядок подання сигналу лиха у разі захоплення піратами або атаки судна

Так     Ні
        

схему місць-сховищ на судні для екіпажу у разі захоплення судна піратами

Так     Ні
        

сигнали небезпеки, які подаються під час захоплення або атаки судна піратами або терористами

Так     Ні
        

схему встановлення захисту з колючого дроту на судні

Так     Ні
        

схему встановлення захисту з електричної огорожі на судні

Так     Ні
        

схему різних видів детекторів

Так     Ні
        

схему дальньодистанційної акустичної гармати

Так     Ні
        

схему лазерної установки

Так     Ні
        

У класі в наявності набір DVD або відеофільмів, рекомендованих ІМО для підготовки з охорони судна, зокрема:
International Business Solution "The Security Code";
International Business Solution "Seaboard Security Training"
(або аналогічних)

Так     Ні
        

Під час підготовки використовується та заповнюється журнал обліку проходження теоретичної та практичної підготовки слухачів

У журналі зазначаються:

Так     Ні
        

назва НТЗ та курсу підготовки

Так     Ні
        

прізвища слухачів

Так     Ні
        

дати занять

Так     Ні
        

навчальні теми підготовки (теоретична та практична підготовка)

Так     Ні
        

відмітки про присутність слухачів на занятті

Так     Ні
        

вихідний контроль (залік/іспит)

Так     Ні
        

прізвища та підписи інструкторів, які проводили підготовку

Так     Ні
        

Строк зберігання журналів обліку проходження підготовки - не менше одного року з моменту внесення останнього запису

Так     Ні
        

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності проводяться

Так     Ні
        

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються за критеріями оцінювання та процедурами, що розробляються відповідно до критеріїв оцінки компетентності, наведених у колонці 4 таблиць A-VI/5, A-VI/6-1 та A-VI/6-2 Кодексу ПДНВ

Так     Ні
        

Критерії оцінювання та відповідні процедури практичної демонстрації компетентності відповідають вимогам Модельного курсу ІМО 3.12 "Оцінка компетентності, екзамени та дипломування моряків" (Assessment, examination and certification of seafarers)

Так     Ні
        

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом усної співбесіди

Так     Ні
        

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом письмового іспиту

Так     Ні
        

При цьому перелік питань для перевірки (оцінки) знань, затверджений керівником НТЗ, у наявності

Так     Ні
        

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом комп'ютерного тестування
(зазначити назву тестової програми)

Так     Ні
        

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом написання реферату

Так     Ні
        

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються іншим шляхом
(зазначити яким)

Так     Ні
        

У разі успішного проходження курсу підготовки слухачам видається відповідний документальний доказ підготовки (свідоцтво)

Так     Ні
        

Інформація про видані свідоцтва заноситься в журнал реєстрації видачі свідоцтв

Так     Ні
        

Журнал реєстрації видачі свідоцтв прошитий, пронумерований, прошнурований і скріплений підписом керівника НТЗ та завірений печаткою НТЗ

Так     Ні
        

Інформація щодо виданих НТЗ свідоцтв про закінчення підготовки своєчасно (в якомога стислий строк після завершення курсу підготовки) направляється до Державного реєстру документів моряків України

Так     Ні
        

Під час відпрацювання навичок усі слухачі виконують вимоги техніки безпеки

Так     Ні
        

Персонал НТЗ вимагає від слухачів виконання правил техніки безпеки

Так     Ні
        

На підготовку за напрямом "Особа командного складу, відповідальна за охорону судна (офіцер з охорони судна)" приймаються особи командного складу або студенти старших курсів вищих морських навчальних закладів, які мають стаж роботи на морських суднах не менше одного року

Відомості про інструкторів:

Так     Ні
        

Список інструкторів НТЗ, які проводять теоретичну та практичну підготовку, із зазначенням предметів та кваліфікації представлено

Робоче місце інструктора забезпечує:

Так     Ні
        

ефективний зв'язок з усіма робочими місцями слухачів

Так     Ні
        

запровадження загального робочого завдання для всієї групи або індивідуально для окремих слухачів

Так     Ні
        

здійснення контролю, спостереження та реєстрації завдання, його ефективного опрацювання та обговорення зі слухачами

Так     Ні
        

спостереження за діями слухачів на різних етапах виконання навчального завдання

Так     Ні
        

Інструктор має можливість у разі необхідності призупинити або припинити практичне відпрацювання та забезпечити виведення слухачів з місця підготовки

Так     Ні
        

Інструктори мають диплом про закінчення вищого морського навчального закладу або диплом про відповідну спеціальну освіту

Так     Ні
        

Інструктори мають документально підтверджений досвід роботи на морських суднах на посаді особи командного складу морських суден чи досвід роботи як викладача відповідної спеціальності морського або спеціального навчального закладу відповідної спеціальності не менше одного року

Так     Ні
        

Інструктори мають документ про проходження спеціальної підготовки за напрямом "Офіцер з охорони судна", виданий після проходження підготовки відповідно до вимог Правила VI/5 Конвенції ПДНВ та національних вимог у схваленому НТЗ

Так     Ні
        

Інструктори мають документ, що підтверджує практичний досвід роботи в НТЗ за напрямом "Офіцер з охорони судна" не менше одного року або проходження стажування в НТЗ (проведення не менше двох повних курсів підготовки з питань охорони судна), та наявність позитивного відгуку керівника НТЗ за результатами стажування

Так     Ні
        

Інструктори мають документальне підтвердження підготовки з техніки інструктажу та методів і практики підготовки згідно з вимогами розділів A-I/6 та B-I/6 Кодексу ПДНВ

Так     Ні
        

Інструктори мають документальне підтвердження підготовки з техніки інструктажу та методів і практики підготовки згідно з вимогами розділів A-I/6 та B-I/6 Кодексу ПДНВ

Так     Ні
        

Кількість інструкторів, що проводять підготовку з питань охорони, є не меншою, ніж 1 інструктор на групу до 25 слухачів

В НТЗ є в наявності такі публікації:

Так     Ні
        

Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками (включаючи Манільські поправки) - 2 примірники

Так     Ні
        

Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 року, з поправками - 2 примірники

Так     Ні
        

Міжнародний кодекс з охорони суден та портових засобів (Кодекс ОСПЗ) (ISPS Code) - не менше ніж один посібник на двох слухачів

Так     Ні
        

Модельний курс ІМО 3.19 "Офіцер з охорони судна", видання 2012 року (Ship Security Officer) - 2 примірники

Так     Ні
        

Модельний курс ІМО 3.26 "Підготовка моряків, призначених виконувати обов'язки з охорони судна", видання 2012 року (Security Training for Seafarers with Designated Security Duties) - 2 примірники

Так     Ні
        

Модельний курс ІМО 3.27 "Підготовка та інструктаж з питань охорони для усіх моряків", видання 2012 року (Security Awareness Training for All Seafarers) - 2 примірники

Так     Ні
        

Модельний курс ІМО 3.12 "Оцінка компетентності, екзамени та дипломування моряків" (Assessment, Examination and Certification of Seafarers) - 2 примірники

Так     Ні
        

Резолюція ІМО A.922 (22) від 29 листопада 2001 року "Кодекс практики розслідування актів піратства та озброєних пограбувань суден" (ІМО A.922 (22) Code of Practice for the Investigation of the Crimes of Piracy and Armed Robbery Against Ships) - 2 примірники

Так     Ні
        

Резолюція ІМО A.917 (22) від 29 листопада 2001 року "Керівництво із застосування суднових автоматичних ідентифікаційних систем" (ІМО A.917 (22) Guidelines for the Onboard Operational Use of Shipborne Automatic Identification Systems (AIS) - 2 примірники

Так     Ні
        

Кодекс поведінки стосовно придушення піратства та озброєного пограбування суден у західній частині Індійського океану і в Аденській затоці (Джибутійський кодекс поведінки, 2009 року) (Code of Conduct Concerning the Repression of Piracy and Armed Robbery Against Ships in the Western Indian Ocean and the Gu1f of Aden (Djibouti Code of Conduct, 2009)) - не менше ніж один посібник на двох слухачів

Так     Ні
        

Посібник ІМО "Керівництво для суднових капітанів з охорони судна", 2002 року (The Ship Master's Security Manual, 2002) - не менше ніж один посібник на двох слухачів

Так     Ні
        

Посібник організації Американських водних операторів "Типовий план охорони судна" (The American Waterways Operators (2002, April). AWO Model Vessel Security Plan. Arlington, VA:AWO) - 1 примірник

Так     Ні
        

Резолюція ІМО MSC.298 (87) від 21 травня 2010 року "Створення розподільного засобу для надання інформації LRIT силам охорони, діючим у водах Аденської затоки і західній частині Індійського океану для надання допомоги в їх роботі з припинення піратства та озброєного пограбування стосовно суден (розподільний засіб)" (Resolution MSC. 298(87) of 21 May 2010 "Establishment of a distribution facility for the provision of LRIT information to security forces operating in waters of the Gulf of Aden and the western Indian Ocean to aid their work in the repression of piracy and armed robbery against ships (the distribution facility)") - 1 примірник

Так     Ні
        

Посібник Міжнародної палати судноплавства "Типовий план охорони судна" (International Chamber of Shipping (2003) Model Ship Security Plan) - 2 примірники

Так     Ні
        

Посібник Міжнародної палати судноплавства "Морська охорона: Керівництво для суднових операторів по імплементації Кодексу ОСПЗ" (International Chamber of Shipping (2003) Maritime Security: Guidance for Ships Operators on the IMO International Ship and Port Facility Security Code) - 2 примірники

Так     Ні
        

Посібник ІМО IMEC(11)36 "Найкращі методи управління щодо захисту від сомалійських піратів, 2011 року (Best Management Practices for Protection Against Somalia Based Piracy (Version 4 - August 2011)) - не менше ніж один посібник на двох слухачів

Так     Ні
        

Циркулярний лист ІМО N 3164 від 14 лютого 2011 року "Реагування на проблему піратства" (ІМО Circular Letter No. 3164 on 14 February 2011 "Responding to the Scourge of Piracy") - 2 примірники

Так     Ні
        

Циркулярний лист ІМО MSC.1/Circ.1339 від 14 вересня 2011 року "Найкращі методи управління щодо захисту від сомалійських піратів" (MSC.1/Circ.1339 of 14 September 2011 "Best Management Practice for Protection Against Somalia Based Piracy" (ВМР4)) - 2 примірники

Так     Ні
        

Резолюція ІМО MSC.324(89) від 20 травня 2011 року "Виконання рекомендацій Керівництва з найкращих методів управління" (Resolution MSC.324(89) of 20 Мау 2011 "Implementation of Best Management Practice Guidance") - 2 примірники

Так     Ні
        

Посібник ІМО "Найкращі методи управління щодо стримування піратства на відстані від узбережжя Сомалі та в районі Аравійського моря" (Best Management Practice to Deter Piracy off the Coast the Somalia in the Arabian Sea Area) - 2 примірники

Так     Ні
        

Циркуляр ІМО MSC.1/Circ.1405/ Rev.1 від 16 вересня 2011 року "Переглянуте тимчасове керівництво для судновласників, операторів, капітанів суден з використання приватного найманого персоналу озброєної охорони на суднах у районі високого ризику" (MSC.1/Circ.1405/Rev.1 of 16 September 2011 "Revised Interim Guidance to Ship-owners, Ship Operators, and Shipmasters on the Use of Privately Contracted Armed Security Personnel on Board Ships in the High Risk Area") - 2 примірники

Так     Ні
        

Циркуляр ІМО MSC.1/Circ.1406/ Rev.1 від 16 вересня 2011 року "Переглянуте тимчасове керівництво для держав прапора щодо використання приватного найманого персоналу озброєної охорони на суднах у районі високого ризику" (MSC.1/Circ.1406/ Rev.1 of 16 September 2011 "Revised Interim Recommendations for Flag States Regarding the Use of Privately Contracted Armed Security Personnel on Board Ships in the High Risk Area") - 1 примірник

Так     Ні
        

Циркуляр ІМО MSC.1/ Circ.1408/ Rev.1 від 16 вересня 2011 року "Тимчасові рекомендації для держав порту і прибережних держав стосовно використання приватного наземного персоналу озброєної охорони на суднах у районі високого ризику" (MSC. 1/Circ.1408/ Rev.1 of 16 September 2011 "Interim recommendations for port and coastal states regarding the use of privately contracted armed security personnel on board ships in the high risk area") - 1 примірник

Так     Ні
        

Закон України "Про боротьбу з тероризмом" - 2 примірники

Так     Ні
        

Закон України "Про основи національної безпеки України" - 2 примірники

Так     Ні
        

Кодекс торговельного мореплавства України - 2 примірники

Так     Ні
        

Порядок організації охорони морських та річкових портів, затверджений наказом Міністерства інфраструктури України від 27 березня 2013 року N 198, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 квітня 2013 року за N 654/23186, - 2 примірники

Так     Ні
        

Текст публікацій ураховує усі внесені до них зміни

Так     Ні
        

В НТЗ частково використовуються вищезазначені публікації в електронному вигляді

Так     Ні
        

У разі використання публікацій в електронному вигляді робочі місця в навчальному класі забезпечені персональними комп'ютерами, які дозволяють зчитування інформації з електронних носіїв

Особа, яка здійснила перевірку відповідності Обладнання в НТЗ і організації підготовки в НТЗ Вимогам до обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань осіб командного складу та суднової команди з питань охорони суден

____________
(дата)

____________
(підпис)

________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Опрос