Идет загрузка документа (164 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Чек-лист по определению соответствия оборудования учебно-тренажерного заведения требованиям к оборудованию, предназначенному для подготовки и проверки знаний персонала пассажирских судов

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 26.06.2015

ЧЕК-ЛИСТ
З ВИЗНАЧЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ОБЛАДНАННЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАКЛАДУ ВИМОГАМ ДО ОБЛАДНАННЯ, ПРИЗНАЧЕНОГО ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ ПЕРСОНАЛУ ПАСАЖИРСЬКИХ СУДЕН

В ___________________________________________________________________________________
                                                                    (найменування навчально-тренажерного закладу)
(далі - НТЗ) спостережено такий стан матеріально-технічної бази, кадрово-методичного забезпечення, обладнання з підготовки персоналу пасажирських суден:

НТЗ проводить підготовку за напрямами:

Так     Ні
        

"Підготовка з управління неорганізованими масами людей"

Заявлений обсяг підготовки _____ осіб

Так     Ні
        

"Підготовка з питань безпеки для персоналу, який забезпечує безпосереднє обслуговування пасажирів у пасажирських приміщеннях"

Заявлений обсяг підготовки _____ осіб

Так     Ні
        

"Підготовка з управління та поведінки людей у кризових ситуаціях"

Заявлений обсяг підготовки _____ осіб

Так     Ні
        

"Підготовка з питань безпеки пасажирів, вантажу та водонепроникності корпусу судна"

Заявлений обсяг підготовки _____ осіб

Так     Ні
        

"Підготовка персоналу пасажирських суден"

Заявлений обсяг підготовки _____ осіб

Відомості про обладнання

Так     Ні
        

Обладнання є власністю НТЗ

Так     Ні
        

Обладнання дозволяє відпрацьовування практичних навичок з питань підготовки персоналу пасажирських суден з питань безпеки під час перевезення пасажирів та вантажів на морських пасажирських суднах, включаючи пасажирські судна ро-ро

Слухачі мають можливість оволодіння такими знаннями за використанням Обладнання:

Так     Ні
        

знання загальної будови та розташування приміщень на пасажирському судні

Так     Ні
        

знання правил безпеки пасажирів та членів екіпажу

Так     Ні
        

знання планів та процедур дій під час аварійних ситуацій

Слухачі мають можливість оволодіння розумінням важливості принципів розробки особливих суднових процедур дій на випадок аварійних ситуацій, зокрема:

Так     Ні
        

необхідності попереднього планування та проведення навчань із суднових процедур, дій на випадок аварійних ситуацій

Так     Ні
        

необхідності для всього персоналу пасажирського судна знати попередньо розроблені процедури дій на випадок аварійних ситуацій та дотримуватися їх чітко, наскільки це можливо у випадку аварійної ситуації

Слухачі мають можливість оволодіння умінням оптимізувати використання ресурсів, враховуючи:

Так     Ні
        

можливість, що наявні ресурси під час аварійної ситуації можуть бути обмежені

Так     Ні
        

необхідність негайно задіяти весь персонал і обладнання та за потреби міняти їх склад

Так     Ні
        

Обладнання надає слухачам можливість оволодіння здатністю організовувати наближені до реальності навчання для підтримки стану готовності, враховуючи знання, отримані з попередніх інцидентів з пасажирськими суднами, а також з проведення розбору навчань

Так     Ні
        

Обладнання надає слухачам можливість оволодіння умінням зробити початкову оцінку аварійної ситуації та забезпечити ефективні дії відповідно до встановлених процедур на випадок аварійних ситуацій

Слухачі мають можливість оволодіння навичками очолювання та керування діями інших осіб у випадку аварійних ситуацій, зокрема необхідність:

Так     Ні
        

подання прикладу у випадку аварійних ситуацій

Так     Ні
        

концентрування уваги при прийнятті рішення та необхідності діяти швидко у випадку аварійної ситуації

Так     Ні
        

мотивації дій, підбадьорювання і переконання пасажирів та членів екіпажу

Слухачі мають можливість оволодіння умінням боротьби зі стресом:

Так     Ні
        

визначати розвиток симптомів надмірного стресу у членів аварійної суднової команди

Так     Ні
        

розуміння того, що стрес, викликаний аварійними ситуаціями, може негативно вплинути на виконання окремими особами їхніх обов'язків, на вміння діяти відповідно до інструкцій та дотримуватися процедур

Слухачі мають можливість оволодіння умінням керувати пасажирами та іншими особами у випадку аварійних ситуацій, зокрема:

Так     Ні
        

знання загальних типів реакцій пасажирів та інших осіб у випадку аварійних ситуацій, у тому числі враховуючи, що:
зазвичай проходить деякий час, поки люди починають сприймати ситуацію як аварійну;
деякі люди можуть панікувати та поводити себе нерозумно, а їхня здатність розуміти може бути знижена, і вони можуть не реагувати на інструкції так, як вони реагували під час неаварійних ситуацій

Так     Ні
        

знання того, що пасажири та інші особи, зокрема, можуть:
почати шукати родичів, друзів та (або) свої речі - як перша реакція на те, що щось не так;
шукати сховища у своїх каютах або інших приміщеннях на судні, де, на їхню думку, вони можуть уникнути небезпеки;
переходити на підвищений борт, коли судно нахиляється

Так     Ні
        

усвідомлення можливості проблеми паніки внаслідок розділення сімей

Так     Ні
        

Слухачі мають можливість оволодіння умінням встановити та підтримувати ефективний зв'язок, зокрема:
важливість чітких, лаконічних інструкцій та звітів;
необхідність сприяти обміну інформацією з пасажирами та членами екіпажу

Так     Ні
        

Слухачі мають можливість оволодіння умінням забезпечувати відповідною інформацією пасажирів та членів екіпажу під час аварійної ситуації, тримати їх у курсі ситуації та інформувати про те, які дії від них вимагаються

Так     Ні
        

Після проведення теоретичних занять проводяться практичні заняття на борту судна з реальними рятувальними засобами та місцем збору

Якщо ні, в НТЗ є таке устаткування:

Так     Ні
        

стенд-макет пасажирського судна

Так     Ні
        

рятувальна шлюпка або макет

Так     Ні
        

рятувальний пліт або макет

Так     Ні
        

шлюпбалка або макет

Так     Ні
        

пліт-балка або макет

Так     Ні
        

індивідуальні рятувальні засоби: мінімум по одному рятувальному жилету, рятувальному колу, гідротермокостюму на групу

Так     Ні
        

гідростат для рятувального плота (або макет)

Так     Ні
        

портативні УКХ-радіостанції у робочому стані - не менше 2 штук

Так     Ні
        

Під час навчання розглядаються не менше ніж три випадки резонансних аварійних подій з пасажирськими суднами з розбором причин аварії та дій екіпажу з рятування пасажирів

Так     Ні
        

Під час використання Обладнання виконуються встановлені вимоги щодо техніки безпеки

Так     Ні
        

Усе майно, яке використовується для підготовки, за винятком муляжів або макетів, є справним та придатним до використання

Так     Ні
        

НТЗ має необхідне кадрове та навчально-методичне забезпечення підготовки на Обладнанні

Так     Ні
        

Впроваджена в діяльність НТЗ система управління якістю в наявності

Так     Ні
        

У разі відсутності впровадженої системи управління якістю - схвалений органом сертифікації план впровадження системи управління якістю протягом 12 місяців (виключно для НТЗ, що розпочинають діяльність)

Так     Ні
        

Процедури системи управління якістю НТЗ містять опис усього процесу підготовки, починаючи з моменту прийому слухачів на курс підготовки та закінчуючи видачею свідоцтва і збереженням даних про проходження підготовки

Так     Ні
        

Тривалість підготовки є не меншою, ніж зазначено у типових планах підготовки за напрямами "Підготовка з управління неорганізованими масами людей", "Підготовка з питань безпеки для персоналу, який забезпечує безпосереднє обслуговування пасажирів у пасажирських приміщеннях", "Підготовка з управління та поведінки людей у кризових ситуаціях", "Підготовка з питань безпеки пасажирів, вантажу та водонепроникності корпусу судна" або "Підготовка персоналу пасажирських суден", розроблених відповідно до Модельних курсів ІМО 1.28 або 1.29

Так     Ні
        

НТЗ використовує скорочену програму підготовки для проходження моряками повторної підготовки

Так     Ні
        

Тривалість такої повторної скороченої підготовки не менше ніж 50 % від визначеної Модельними курсами ІМО 1.28 або 1.29

Так     Ні
        

Робочі плани та програми підготовки НТЗ затверджені керівником НТЗ та погоджені з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті

Так     Ні
        

У робочих планах і програмах назва напряму підготовки відповідає Конвенції ПДНВ, містить посилання на відповідну структурну одиницю Конвенції ПДНВ та Кодексу ПДНВ або акти законодавства України, відповідні Модельні курси ІМО

Так     Ні
        

Робочі програми підготовки містять опис галузі застосування і цілей курсу, вступні вимоги до кандидатів, навчальний план з повною структурою курсу, методи проведення підготовки та обладнання для здійснення підготовки, а також визначають критерії оцінювання знань та форм складання вихідного контролю

Так     Ні
        

Група для підготовки слухачів не перевищує 25 осіб

Так     Ні
        

При цьому кожен слухач забезпечений робочим місцем, що дозволяє працювати з документами та здійснювати конспектування

Так     Ні
        

Навчальна година становить 45 хвилин

Так     Ні
        

Щоденне навантаження на слухача не перевищує 8 навчальних годин

Так     Ні
        

Між інструкторами та НТЗ укладені трудові договори

Так     Ні
        

До підготовки залучаються інструктори інших навчальних закладів на умовах сумісництва або погодинної оплати праці

Так     Ні
        

На всі практичні вправи, які відпрацьовуються, кожен слухач забезпечений пояснювальним матеріалом

Так     Ні
        

Наявність класу (класів) для підготовки за напрямом.
Загальна площа класу (класів) _________________________ кв. м

Так     Ні
        

Документи, що підтверджують право власності або право користування приміщеннями, що використовуються при підготовці, в наявності

Так     Ні
        

Приміщення є власністю НТЗ

Так     Ні
        

Якщо ні, указати реквізити договору оренди (номер та строк дії договору, загальна площа приміщень, що використовуються для підготовки)

Так     Ні
        

У класі є столи, стільці в кількості, що відповідає кількості слухачів.
Зазначити кількість посадочних місць _________________________

Так     Ні
        

Робочі місця дозволяють працювати з документами та здійснювати конспектування

Так     Ні
        

Мінімальна площа на одного слухача у класі становить не менше ніж 2,4 кв. м

Так     Ні
        

У наявності є проекційна апаратура

Так     Ні
        

У наявності є DVD-, або відео-, або мультимедійна апаратура

Так     Ні
        

Відеофільми або їх аналоги відповідають рекомендаціям Модельних курсів ІМО з відповідних розділів підготовки.
Примітка. Перелічити назви, яких не вистачає

Так     Ні
        

Дошка з письмовим приладдям в наявності

Так     Ні
        

Демонстраційний стіл у наявності

Так     Ні
        

Навчально-методичні посібники у наявності

У класі розміщені демонстраційні плакати (стенди), які відображають:

Так     Ні
        

схеми та фотографії різних типів пасажирських суден, у тому числі суден ро-ро

Так     Ні
        

схему шляхів евакуації на пасажирському судні

Так     Ні
        

протипожежний план пасажирського судна

Так     Ні
        

структуру суднового плану безпеки

Так     Ні
        

схему місця збору пасажирів під час аварійної ситуації

Так     Ні
        

примірник розкладу за тривогами

Так     Ні
        

порядок одягання рятувального жилета пасажирами та спуску в колективні рятувальні засоби

Так     Ні
        

маневри "Людина за бортом"

Так     Ні
        

сигнали тривог, що подаються на судні

Так     Ні
        

схему розміщення водонепроникних переборок на пасажирських суднах

Так     Ні
        

схему розміщення автомобілів та інших вантажів на судні

Так     Ні
        

небезпечні вантажі, які можуть перевозитися на пасажирському судні

Так     Ні
        

схему розміщення водонепроникних закриттів у бортах та на кінцівках на пасажирських суднах ро-ро

Так     Ні
        

схему вентиляції на пасажирських суднах ро-ро

Так     Ні
        

схему кріплення автомобілів, трейлерів та інших вантажів на пасажирських суднах ро-ро

Так     Ні
        

схему людського організму з визначенням факторів стресу

Так     Ні
        

схеми не менше ніж трьох резонансних аварій пасажирських суден

Так     Ні
        

У класі є в наявності набір DVD або відеофільмів, рекомендованих ІМО для спеціальної підготовки з перевезення небезпечних вантажів, зокрема нижчеперелічених (або аналогічні):
Basic Instincts (Passenger Mustering and Crowd Control) - основні інстинкти. Збір пасажирів та контроль над неорганізованими масами людей;
Crisis Management - управління поведінкою людей у кризових ситуаціях;
Shipdoard Familiarization - ознайомлення з судном;
Crowd Management - управління неорганізованими масами людей або
"Shipping Issue - Special Survey The Cruise Industry".
Примітка. Перелічити назви, яких не вистачає

Так     Ні
        

Під час підготовки використовується та заповнюється журнал обліку проходження теоретичної та практичної підготовки слухачів

У журналі зазначаються:

Так     Ні
        

назва НТЗ та курсу підготовки

Так     Ні
        

прізвища слухачів

Так     Ні
        

дати занять

Так     Ні
        

навчальні теми підготовки (теоретична та практична підготовка)

Так     Ні
        

відмітки про присутність слухачів на занятті

Так     Ні
        

вихідний контроль (залік/іспит)

Так     Ні
        

прізвища та підписи інструкторів, які проводили підготовку

Так     Ні
        

Строк зберігання журналів обліку проходження підготовки - не менше одного року з моменту внесення останнього запису

Так     Ні
        

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності проводяться

Так     Ні
        

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються за критеріями оцінювання та процедурами, що розробляються відповідно до критеріїв оцінки компетентності, наведених у колонці 4 таблиці A-V/2 Кодексу ПДНВ

Так     Ні
        

Критерії оцінювання та відповідні процедури практичної демонстрації компетентності відповідають вимогам Модельного курсу ІМО 3.12 "Оцінка компетентності, екзамени та дипломування моряків" (Assessment, examination and certification of seafarers)

Так     Ні
        

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом усної співбесіди

Так     Ні
        

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом письмового іспиту

Так     Ні
        

Перелік питань для перевірки (оцінки) знань, затверджений керівником НТЗ, у наявності

Так     Ні
        

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом комп'ютерного тестування
(зазначити назву тестової програми)

Так     Ні
        

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом написання реферату

Так     Ні
        

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються іншим шляхом
(зазначити яким)

Так     Ні
        

У разі успішного проходження курсу підготовки слухачам видається відповідний документальний доказ підготовки (свідоцтво)

Так     Ні
        

НТЗ здійснює підготовку за напрямом "Підготовка персоналу пасажирських суден", який включає усі напрями підготовки персоналу пасажирських суден

Так     Ні
        

У свідоцтві, яке видається слухачам у разі успішного проходження курсу підготовки, зазначається проходження підготовки за усіма напрямами

Так     Ні
        

Інформація про видані свідоцтва заноситься в журнал реєстрації видачі свідоцтв

Так     Ні
        

Журнал реєстрації видачі свідоцтв прошитий, пронумерований, прошнурований і скріплений підписом керівника НТЗ та завірений печаткою НТЗ

Так     Ні
        

Інформація щодо виданих НТЗ свідоцтв про закінчення підготовки своєчасно (в якомога стислий строк після завершення курсу підготовки) направляється до Державного реєстру документів моряків України

Так     Ні
        

Під час відпрацювання навичок усі слухачі виконують вимоги техніки безпеки

Так     Ні
        

Персонал НТЗ вимагає від слухачів виконання правил техніки безпеки

Відомості про інструкторів

Так     Ні
        

Список інструкторів НТЗ, які проводять теоретичну та практичну підготовку, із зазначенням предметів та кваліфікації представлено

Робоче місце інструктора забезпечує:

Так     Ні
        

ефективний контакт з усіма робочими місцями слухачів

Так     Ні
        

запровадження загального робочого завдання для всієї групи або індивідуально для окремих слухачів

Так     Ні
        

здійснення контролю, спостереження та реєстрацію завдання та його ефективне опрацювання й обговорення зі слухачами

Так     Ні
        

спостереження за діями слухача на різних етапах виконання навчального завдання

Так     Ні
        

Інструктор має можливість у разі необхідності призупинити або припинити практичне відпрацювання та забезпечити швидке виведення людей з місця підготовки

Так     Ні
        

Інструктори мають диплом про закінчення вищого морського навчального закладу за судноводійською спеціальністю

Так     Ні
        

Інструктори мають диплом капітана далекого плавання або штурмана далекого плавання

Так     Ні
        

Інструктори мають документально підтверджений досвід роботи на пасажирських суднах на посаді капітана та/або старшого помічника капітана не менше трьох років

Так     Ні
        

Інструктори мають документ про проходження спеціальної підготовки для персоналу пасажирських суден відповідно до вимог Правила VI/2 Конвенції ПДНВ та відповідних національних вимог у схваленому НТЗ

Так     Ні
        

Інструктори мають практичний досвід роботи у НТЗ з підготовки персоналу пасажирських суден не менше одного року або проходження стажування в НТЗ (проведення не менше двох повних курсів підготовки персоналу пасажирських суден) та наявність позитивного відгуку керівника НТЗ за результатами стажування

Так     Ні
        

Інструктори мають документальне підтвердження підготовки з техніки інструктажу та методів і практики підготовки згідно з вимогами розділів A-I/6 та B-I/6 Кодексу ПДНВ

Так     Ні
        

Один інструктор проводить підготовку групи кількістю не більше ніж 25 слухачів

В НТЗ є в наявності такі публікації:

Так     Ні
        

Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з Манільськими поправками - 4 примірники

Так     Ні
        

Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 року, з поправками - 2 примірники

Так     Ні
        

Міжнародна конвенція по запобіганню забрудненню з суден 1973/1978 рр., з поправками - 1 примірник

Так     Ні
        

Міжнародний кодекс по рятувальних засобах, видання 2010 року (Life-Saving Appliance Code 2010) - не менше ніж один посібник на двох слухачів

Так     Ні
        

Міжнародний кодекс з управління безпекою (International Safety Management Code (ISM Code)) - 2 примірники

Так     Ні
        

Міжнародний кодекс з перевезення небезпечних вантажів морем, видання 2010 року (International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code) - 2 примірники

Так     Ні
        

Модельний курс ІМО 1.28 "Управління неорганізованими масами людей, безпека пасажирів та підготовка з питань безпеки для персоналу, який забезпечує безпосереднє обслуговування пасажирів у пасажирських приміщеннях" (Crowd management, passenger safety and safety training for personnel providing direct services to passengers in passenger spaces) - 2 примірники

Так     Ні
        

Модельний курс ІМО 1.29 "Підготовка з управління та поведінки людей у кризових ситуаціях, включаючи підготовку з питань безпеки пасажирів, вантажу та водонепроникності корпусу судна" (Proficiency in crisis management and human behavior training including passenger safety, cargo safety and hull integrity training) - 2 примірники

Так     Ні
        

Модельний курс ІМО 3.12 "Оцінка компетентності, екзамени та дипломування моряків" (Assessment, Examination and Certification of Seafarers) - 2 примірники

Так     Ні
        

Керівництво з надання першої медичної допомоги у разі нещасних випадків, пов'язаних з небезпечними вантажами, з поправками (Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods (MFAG)), as amended) - 2 примірники

Так     Ні
        

Резолюція ІМО A.489 (XII) від 19 листопада 1981 року "Безпечна укладка та кріплення укрупнених та інших вантажів на суднах, інших, ніж ячеїсті контейнеровози" (Safe stowage and securing of cargo units and other entities in ships other than cellular containership) - 2 примірники

Так     Ні
        

Резолюція ІМО A.533 (13) від 17 листопада 1983 року "Фактори, які необхідно враховувати під час забезпечення безпечної укладки та кріплення укрупнених вантажних місць та транспортних засобів на судна" (Elements to be taken into account when considering the safe stowage and securing of cargo units and vehicles in ships) - 2 примірники

Так     Ні
        

Резолюція ІМО A.581 (14) від 20 листопада 1995 року "Керівництво по пристроях для кріплення автотранспортних засобів при перевезенні їх на суднах ро-ро", з доповненнями, MSC/Circ.812 (Guidelines for securing arrangements for the transport of road vehicles on ro-ro ships. Amended by MSC/Circ.812) - 2 примірники

Так     Ні
        

Резолюція ІМО A.657 (17) "Інструкція з дій на рятувальному засобі" (Instructions for Action in Survival Craft) - не менше ніж один посібник на двох слухачів

Так     Ні
        

Циркулярний лист ІМО від 26 травня 2006 року MSC.1/Circ.1206 "Заходи для запобігання нещасним випадкам з рятувальними шлюпками" (Measures to Prevent Accidents with Lifeboats) - 1 примірник

Так     Ні
        

Резолюція ІМО A.690 (17) від 06 листопада 1991 року "Періодичні перевірки навчань із залишення судна та по боротьбі з пожежею на пасажирських суднах" (Periodical Inspections of Abandon Ship and Fire Drills on Passenger Ships) - 1 примірник

Так     Ні
        

Резолюція ІМО A.691 (17) від 06 листопада 1991 року "Інструкція з безпеки для пасажирів" (Safety Instructions to Passengers) - не менше ніж один посібник на двох слухачів

Так     Ні
        

Резолюція ІМО A.714 (17) від 06 листопада 1991 року "Кодекс безпечної практики розміщення та кріплення вантажу", з доповненнями, MSC/Circ.664, MSC/Circ.691, MSC/Circ.740, MSC/Circ.812, MSC/Circ.1026 (Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing. Amended by MSC/Circ.664, MSC/Circ.691, MSC/Circ.740, MSC/Circ.812, MSC/Circ.1026) - 1 примірник

Так     Ні
        

Резолюція ІМО A.865 (20) від 26 листопада 1997 року "Мінімальні вимоги до підготовки персоналу, призначеного для надання допомоги пасажирам в аварійних ситуаціях на пасажирських суднах" (Minimum training requirements for personnel nominated to assist passengers in emergency situations on passenger ships) - не менше ніж один посібник на двох слухачів

Так     Ні
        

Циркулярний лист ІМО MSC.1/Circ.673 від 21 грудня 1994 року "Фрази для спілкування з пасажирами на борту судна" (On-board Communication Phrases for Passenger Care) - не менше ніж один посібник на двох слухачів

Так     Ні
        

Циркулярний лист MSC/cirs 777 від 05 грудня 1996 року "Позначення місць збору на пасажирських суднах" (Indication of the Assembly Station in Passenger Ships) - 2 примірники

Так     Ні
        

Циркулярний лист MSC/cirs 846 від 13 травня 1998 року "Керівництво по врахуванню людського фактора під час проектування та управління евакуації людей на пасажирських суднах" (Guidelines on human element considerations for the design and management of emergency escape arrangements on passenger ships) - 1 примірник

Так     Ні
        

Циркулярний лист MSC/cirs 617 від 28 травня 1993 року "Керівництво для пасажирів з інструкціями з безпеки" (Guidelines for passenger safety instructions) - 2 примірники

Так     Ні
        

Кодекс торговельного мореплавства України - 2 примірники

Так     Ні
        

Текст публікацій ураховує усі внесені до них зміни

Так     Ні
        

В НТЗ частково використовуються вищезазначені публікації в електронному вигляді

Так     Ні
        

У разі використання публікацій в електронному вигляді робочі місця в навчальному класі забезпечені персональними комп'ютерами, які дозволяють зчитування інформації з електронних носіїв

Особа, яка здійснила перевірку відповідності Обладнання і організації підготовки в НТЗ Вимогам до обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань персоналу пасажирських суден

____________
(дата)

____________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Опрос