Идет загрузка документа (132 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Чек-лист по определению соответствия тренажерного и другого оборудования учебно-тренажерного заведения требованиям к тренажерному и другому оборудованию, предназначенному для подготовки и проверки знаний лиц командного состава и судовой команды для проведения грузовых операций на танкерах-газовозах

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 26.06.2015

ЧЕК-ЛИСТ
З ВИЗНАЧЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ТРЕНАЖЕРНОГО ТА ІНШОГО ОБЛАДНАННЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАКЛАДУ ВИМОГАМ ДО ТРЕНАЖЕРНОГО ТА ІНШОГО ОБЛАДНАННЯ, ПРИЗНАЧЕНОГО ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ ОСІБ КОМАНДНОГО СКЛАДУ ТА СУДНОВОЇ КОМАНДИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВАНТАЖНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ТАНКЕРАХ-ГАЗОВОЗАХ

В ___________________________________________________________________________________
                                                                 (найменування навчально-тренажерного закладу)
(далі - НТЗ) спостережено такий стан матеріально-технічної бази, кадрово-методичного забезпечення, тренажерного та іншого обладнання з підготовки осіб командного складу та суднової команди для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах:

НТЗ проводить підготовку за напрямами:

Так     Ні
        

"Початкова підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах"

Заявлений обсяг підготовки _____ осіб

Так     Ні
        

"Підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах за розширеною програмою"

Заявлений обсяг підготовки _____ осіб

Відомості про Обладнання

Так     Ні
        

тренажерне та інше обладнання є власністю НТЗ

Так     Ні
        

підготовка за напрямом "Підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах за розширеною програмою" здійснюється з використанням тренажера

Так     Ні
        

документи, що підтверджують право власності НТЗ на тренажерне обладнання, в наявності. Копії надані

Так     Ні
        

ліцензії на програмне забезпечення тренажерів, видані виробником, у наявності. Копії надані

Так     Ні
        

документи про відповідність тренажерів встановленим техніко-експлуатаційним характеристикам, виданим класифікаційним товариством, у наявності. Копії надані

Тренажерне обладнання дозволяє відпрацьовувати:

Так     Ні
        

конкретні цілі та завдання підготовки з обробки вантажів наливом на танкерах-газовозах

Так     Ні
        

відтворення реальних експлуатаційних можливостей відповідного суднового обладнання

Так     Ні
        

процедури надання першої допомоги членам екіпажу стосовно вантажу

Так     Ні
        

пов'язані із судном або вантажем небезпеки, включаючи правила щодо паління, збіднену киснем середу, "вуглеводне сп'яніння" і токсичність

Так     Ні
        

порядок вогневих робіт та входу до зачинених приміщень

Так     Ні
        

використання засобів індивідуального захисту

Так     Ні
        

врахування небезпеки впливу вільної поверхні та переміщення рідин у танках

Так     Ні
        

важливість підтримки рівнів тиску у прийнятих танках

Так     Ні
        

небезпеки та заходи застереження, пов'язані з обробкою та збереженням вантажу при кріогенних температурах

Так     Ні
        

використання спеціалізованого обладнання та технологій для перевезення зріджених газів: повітряні шлюзи для підтримки безпечних зон від проникнення газу, системи повторного зрідження газів вантажу та відповідне обладнання, внутрішні бар'єри вантажних танків, простір для ізоляції тощо

Так     Ні
        

використання інгібіторів та каталізаторів

Так     Ні
        

операції з продування та охолодження вантажних трубопроводів

Так     Ні
        

використання обладнання для повторного зрідження газів

Так     Ні
        

Тренажерне обладнання здатне моделювати суднове обладнання з обробки вантажу та управління операціями, як це вимагається експлуатаційними вимогами, прийнятими ІМО, для:

Так     Ні
        

імітації реального експлуатаційного середовища, у тому числі поста управління вантажними операціями з приладами, які відповідають конкретному типу імітованої вантажної системи

Так     Ні
        

моделювання функцій із завантаження та розвантаження, проведення баластних операцій, а також даних стосовно остійності та напружень у корпусі

Так     Ні
        

імітації пов'язаних із завантаженням та проведенням баластних операцій розрахунків остійності, посадки, крену, повздовжньої міцності, згинаючих моментів та остійності у пошкодженому стані

Обладнання надає можливість:

Так     Ні
        

вивчення устрою танкера-газовоза, складу його технічних засобів і систем

Так     Ні
        

ведення розрахунку і складання вантажного плану, остійності неушкодженого і аварійного судна, визначення показників остійності і непотоплюваності відповідно до вимог ІМО та класифікаційного товариства, а також технологічної карти вантажних та баластних операцій

Так     Ні
        

ведення розрахунку стану кінцевого та проміжних етапів завантаження судна

Так     Ні
        

проведення підготовки до вантажних, баластних та допоміжних операцій

Так     Ні
        

проведення вантажних операцій

Так     Ні
        

проведення баластних операцій

Так     Ні
        

імітації зачищення танків

Так     Ні
        

імітації вентиляції і дегазації танків та трубопроводів

Так     Ні
        

імітації інертизації вантажних танків з використанням обладнання IGS (Inert Gas Systems)

Так     Ні
        

відпрацювання дій аварійного характеру

Так     Ні
        

імітації дій в аварійних ситуаціях, включаючи негайну зупинку вантажних та баластних операцій

Так     Ні
        

імітації дій під час настання пожежі на судні або поблизу нього як на стоянці, так і в морі

Так     Ні
        

На всі практичні вправи, які відпрацьовуються, кожен слухач забезпечений пояснювальним матеріалом

Так     Ні
        

Під час використання Обладнання виконуються встановлені вимоги щодо техніки безпеки

Так     Ні
        

НТЗ має необхідне кадрове та навчально-методичне забезпечення підготовки на Обладнанні

Так     Ні
        

Впроваджена в діяльність НТЗ система управління якістю в наявності

Так     Ні
        

У разі відсутності впровадженої системи управління якістю - у наявності схвалений органом сертифікації план впровадження системи управління якістю протягом 12 місяців (виключно для НТЗ, що розпочинають діяльність)

Так     Ні
        

Процедури системи управління якістю НТЗ містять опис усього процесу підготовки, починаючи з моменту прийому слухачів на курс підготовки та закінчуючи видачею свідоцтва і збереженням даних про проходження підготовки

Так     Ні
        

Тривалість підготовки є не меншою, ніж зазначено у типових планах підготовки за напрямами "Початкова підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах" або "Підготовка для проведення вантажних операцій або танкерах-газовозах за розширеною програмою", розробленими відповідно до Модельних курсів ІМО 1.01 та 1.06

Так     Ні
        

НТЗ використовує скорочену програму підготовки для проходження моряками повторної підготовки

Так     Ні
        

Тривалість такої повторної скороченої підготовки не менше ніж 50 % від визначеної Модельними курсами ІМО 1.01 та 1.06

Так     Ні
        

Робочі плани та програми підготовки НТЗ затверджені керівником НТЗ та погоджені з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті

Так     Ні
        

У робочих планах і програмах назва напряму підготовки відповідає Конвенції ПДНВ, містить посилання на відповідну структурну одиницю Конвенції ПДНВ та Кодексу ПДНВ або акти законодавства України, відповідні Модельні курси ІМО

Так     Ні
        

Робочі програми підготовки містять опис галузі застосування і цілей курсу, вступні вимоги до кандидатів, навчальний план з повною структурою курсу, методи проведення підготовки та обладнання для здійснення підготовки, а також визначають критерії оцінювання знань та форм складання вихідного контролю

Так     Ні
        

Група для теоретичної підготовки слухачів не перевищує 25 осіб

Так     Ні
        

При цьому кожен слухач забезпечений робочим місцем, що дозволяє працювати з документами та здійснювати конспектування

Так     Ні
        

У класі є столи, стільці в кількості, що відповідає кількості слухачів.
Зазначити кількість посадочних місць _________________________

Так     Ні
        

Група з практичної підготовки слухачів за напрямом "Підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах за розширеною програмою" не перевищує 13 осіб на одного інструктора

Так     Ні
        

При цьому кожен слухач забезпечений робочим місцем на тренажері

Так     Ні
        

Навчальна година становить 45 хвилин

Так     Ні
        

Щоденне навантаження на слухача не перевищує 8 навчальних годин

Так     Ні
        

Між інструкторами та НТЗ укладені трудові договори

Так     Ні
        

До підготовки залучаються інструктори інших навчальних закладів на умовах сумісництва або погодинної оплати праці

Так     Ні
        

Наявність класу (класів) для підготовки за напрямом.
Загальна площа класу (класів) _________________________ кв. м

Так     Ні
        

Документи, що підтверджують право власності або право користування приміщеннями, що використовуються при підготовці, в наявності

Так     Ні
        

Приміщення є власністю НТЗ

Так     Ні
        

Якщо ні, указати реквізити договору оренди (номер та строк дії договору, загальна площа приміщень, що використовуються для підготовки)

Так     Ні
        

Мінімальна площа на одного слухача у класі становить не менше ніж 2,4 кв. м

Так     Ні
        

У наявності є проекційна апаратура

Так     Ні
        

У наявності є DVD-, або відео-, або мультимедійна апаратура

Так     Ні
        

Відеофільми або їх аналоги відповідають рекомендаціям Модельних курсів ІМО з відповідних розділів підготовки.
Примітка. Перелічити назви, яких не вистачає

Так     Ні
        

Дошка з письмовим приладдям у наявності

Так     Ні
        

Демонстраційний стіл у наявності

Так     Ні
        

Навчально-методичні посібники у наявності

Так     Ні
        

У навчальному класі розміщені зразки різних типів пристроїв сповіщення про пожежу (пожежних сповіщувачів) та/або демонстраційні плакати, що роз'яснюють принцип їх дії

У класі розміщені демонстраційні плакати (стенди), які відображають:

Так     Ні
        

устрій танкера-газовоза

Так     Ні
        

баластну та вантажну системи танкерів-газовозів

Так     Ні
        

протипожежне обладнання танкерів-газовозів

Так     Ні
        

небезпечні зони на судні під час вантажних операцій

Так     Ні
        

заходи особистої безпеки під час вантажних операцій та перевезення зрідженого газу

Так     Ні
        

Під час підготовки використовується та заповнюється журнал обліку проходження теоретичної та практичної підготовки слухачів

У журналі зазначаються:

Так     Ні
        

назва НТЗ та курсу підготовки

Так     Ні
        

прізвища слухачів

Так     Ні
        

дати занять

Так     Ні
        

навчальні теми підготовки (теоретична та практична підготовка)

Так     Ні
        

відмітки про присутність слухачів на занятті

Так     Ні
        

вихідний контроль (залік/іспит)

Так     Ні
        

прізвища та підписи інструкторів, які проводили підготовку

Так     Ні
        

Строк зберігання журналів обліку проходження підготовки - не менше одного року з моменту внесення останнього запису

Так     Ні
        

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності проводяться

Так     Ні
        

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються за критеріями оцінювання та процедурами, що розробляються відповідно до критеріїв оцінки компетентності, наведених у колонці 4 таблиць A-V/1-2-1 та A-V/1-2-2 Кодексу ПДНВ

Так     Ні
        

Критерії оцінювання та відповідні процедури практичної демонстрації компетентності відповідають вимогам Модельного курсу ІМО 3.12 "Оцінка компетентності, екзамени та дипломування моряків" (Assessment, examination and certification of seafarers)

Так     Ні
        

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом усної співбесіди

Так     Ні
        

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом письмового іспиту

Так     Ні
        

Перелік питань для перевірки (оцінки) знань, затверджений керівником НТЗ, у наявності

Так     Ні
        

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом комп'ютерного тестування
(зазначити назву тестової програми)

Так     Ні
        

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом написання реферату

Так     Ні
        

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються іншим шляхом
(зазначити яким)

Так     Ні
        

У разі успішного проходження курсу підготовки слухачам видається відповідний документальний доказ підготовки (свідоцтво)

Так     Ні
        

Інформація про видані свідоцтва заноситься в журнал реєстрації видачі свідоцтв

Так     Ні
        

Журнал реєстрації видачі свідоцтв прошитий, пронумерований, прошнурований і скріплений підписом керівника НТЗ та завірений печаткою НТЗ

Так     Ні
        

Інформація щодо виданих НТЗ свідоцтв про закінчення підготовки своєчасно (в якомога стислий строк після завершення курсу підготовки) направляється до Державного реєстру документів моряків України

Так     Ні
        

Під час відпрацювання практичних навичок усі слухачі виконують вимоги техніки безпеки

Так     Ні
        

Персонал НТЗ має вимагати від слухачів виконання правил техніки безпеки

Так     Ні
        

На підготовку за напрямом "Підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах за розширеною програмою" приймаються особи, які пройшли підготовку за напрямом "Початкова підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах"

Відомості про інструкторів

Так     Ні
        

Список інструкторів НТЗ, які проводять теоретичну та практичну підготовку, із зазначенням предметів та кваліфікації представлено

Інструктор має робоче місце, яке надає йому можливість:

Так     Ні
        

ефективного зв'язку з усіма робочими місцями слухачів

Так     Ні
        

запровадження робочого завдання як для всієї групи, так і індивідуально для окремих слухачів

Так     Ні
        

здійснення контролю, спостерігання за виконанням завдання і його ефективного розбору зі слухачами

Так     Ні
        

спостереження за діями слухача на різних етапах виконання навчального завдання

Так     Ні
        

зупинки виконання вправи на будь-якому етапі або внесення коректив у разі помилки слухача без пошкодження процесу завдання

Так     Ні
        

Інструктор має можливість у разі необхідності призупинити або припинити практичне відпрацювання та забезпечити виведення людей з місця тренування

Так     Ні
        

Інструктори мають диплом про закінчення вищого морського навчального закладу за судноводійською або судномеханічною спеціальністю

Так     Ні
        

Інструктори мають диплом капітана далекого плавання, або штурмана далекого плавання, або механіка першого розряду, або механіка другого розряду

Так     Ні
        

Інструктори мають документально підтверджений стаж роботи на танкері-газовозі на посадах капітана та/або старшого помічника капітана чи старшого механіка та/або другого механіка не менше трьох років

Так     Ні
        

Інструктори мають свідоцтво про спеціальну підготовку для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах за розширеною програмою відповідно до вимог Правила V/1-2 Конвенції ПДНВ, видане схваленим НТЗ

Так     Ні
        

Інструктори мають практичний досвід роботи у НТЗ з підготовки персоналу танкерів-газовозів не менше одного року або проходження стажування в НТЗ (проведення не менше двох повних курсів підготовки для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах за розширеною програмою) та наявність позитивного відгуку керівника НТЗ за результатами стажування

Так     Ні
        

Інструктори мають документальне підтвердження підготовки з техніки інструктажу та методів і практики підготовки згідно з вимогами розділів A-I/6 та B-I/6 Кодексу ПДНВ

Так     Ні
        

Кількість інструкторів, що проводять практичну підготовку за напрямом "Підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах за розширеною програмою", є не меншою, ніж 1 інструктор на групу до 13 слухачів за умови, що кожен слухач забезпечений окремим робочим місцем на тренажері

В НТЗ є в наявності такі публікації:

Так     Ні
        

Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками (включаючи Манільські поправки) - 2 примірники

Так     Ні
        

Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 року, з поправками - 2 примірники

Так     Ні
        

Міжнародна конвенція про запобіганню забрудненню з суден 1973/1978 рр., з поправками - 2 примірники

Так     Ні
        

Міжнародна конвенція про контроль суднових баластних вод і осадів та управління ними 2004 року - 1 примірник

Так     Ні
        

Модельний курс ІМО 1.01 "Ознайомлення з танкером" (Tanker Familiarization) - 2 примірники

Так     Ні
        

Модельний курс ІМО 1.06 "Спеціалізована підготовка для роботи на танкерах-газовозах" (Specialized Training for Liquefied Gas Tankers) - 2 примірники

Так     Ні
        

Модельний курс ІМО 1.35 "Обробка вантажу і баласту на газовозі LPG для перевезення зрідженого нафтового газу" (Liquefied Petroleum Gas Tanker (LPG) Cargo & Ballast Handling) - 2 примірники

Так     Ні
        

Модельний курс ІМО 1.36 "Обробка вантажу і баласту на газовозі LNG для перевезення зрідженого природного газу" (Liquefied Natural Gas (LNG) Tanker Cargo & Ballast Handling) - 2 примірники

Так     Ні
        

Модельний курс ІМО 3.12 "Оцінка компетентності, екзамени та дипломування моряків" (Assessment, examination and certification of seafarers) - 2 примірники

Так     Ні
        

Керівництво з надання першої медичної допомоги у разі нещасних випадків, пов'язаних з небезпечними вантажами, з поправками (Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods (MFAG)), as amended) - не менше ніж один посібник на двох слухачів

Так     Ні
        

Міжнародний кодекс з управління безпекою (International Safety Management Code (ISM Code)) - 2 примірники

Так     Ні
        

Міжнародний кодекс з перевезення небезпечних вантажів морем (International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code) - 2 примірники

Так     Ні
        

Настінний плакат: позначення, маркування та символи для небезпечних вантажів, розроблений ІМО (Wall chart: IMO Dangerous Goods Labels, Marks and Signs) - один на кожен кабінет

Так     Ні
        

Кодекс для існуючих суден, що перевозять зріджений газ навалом (Code for Existing Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk, as amended (IMO-788) and its Supplement 1980 (IMO-791)) - 2 примірники

Так     Ні
        

Міжнародний кодекс побудови і обладнання суден, що перевозять зріджені гази наливом, 1992 року (International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk (IGC Code), as amended) - 2 примірники

Так     Ні
        

Циркулярний лист MSC/Circ. 672 від 22 грудня 1994 року "Заходи по запобіганню вибухів у насосних відділеннях танкерів" - 1 примірник

Так     Ні
        

Принципи поводження зі зрідженими газами на суднах та терміналах (Liquefied Gas Handling Principles on Ships and in Terminal. McGuire and White, 2nd ed., SIGTTO) - 2 примірники

Так     Ні
        

Закон України "Про перевезення небезпечних вантажів" - 2 примірники

Так     Ні
        

Текст публікацій ураховує усі внесені до них зміни

Так     Ні
        

В НТЗ частково використовуються вищезазначені публікації в електронному вигляді

Так     Ні
        

У разі використання публікацій в електронному вигляді робочі місця в навчальному класі забезпечені персональними комп'ютерами, які дозволяють зчитування інформації з електронних носіїв

Особа, яка здійснила перевірку відповідності Обладнання в НТЗ і організації підготовки в НТЗ Вимогам до тренажерного та іншого обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань осіб командного складу та суднової команди для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах

____________
(дата)

____________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Опрос