Идет загрузка документа (164 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Чек-лист по определению соответствия тренажерного и другого оборудования учебно-тренажерного заведения требованиям к тренажерному и другому оборудованию, предназначенному для подготовки и проверки знаний лиц командного состава и судовой команды для проведения грузовых операций на нефтяных танкерах и танкерах-химовозах

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 26.06.2015

ЧЕК-ЛИСТ
З ВИЗНАЧЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ТРЕНАЖЕРНОГО ТА ІНШОГО ОБЛАДНАННЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАКЛАДУ ВИМОГАМ ДО ТРЕНАЖЕРНОГО ТА ІНШОГО ОБЛАДНАННЯ, ПРИЗНАЧЕНОГО ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ ОСІБ КОМАНДНОГО СКЛАДУ ТА СУДНОВОЇ КОМАНДИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВАНТАЖНИХ ОПЕРАЦІЙ НА НАФТОВИХ ТАНКЕРАХ ТА ТАНКЕРАХ-ХІМОВОЗАХ

В ___________________________________________________________________________________
                                                                           (найменування навчально-тренажерного закладу)
(далі - НТЗ) спостережено такий стан матеріально-технічної бази, кадрово-методичного забезпечення, тренажерного та іншого обладнання з підготовки для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах та танкерах-хімовозах

НТЗ проводить підготовку за напрямами:

Так     Ні
        

"Початкова підготовка для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах та танкерах-хімовозах"

Заявлений обсяг підготовки _____ осіб

Так     Ні
        

"Підготовка для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах за розширеною програмою"

Заявлений обсяг підготовки _____ осіб

Так     Ні
        

"Підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-хімовозах за розширеною програмою"

Заявлений обсяг підготовки _____ осіб

Відомості про Обладнання

Так     Ні
        

Обладнання є власністю НТЗ

Так     Ні
        

Обладнання моделює устаткування з обробки вантажу та управління операціями на танкерах, що відповідає експлуатаційним вимогам, прийнятим ІМО

Обладнання використовується для:

Так     Ні
        

імітації експлуатаційного середовища, у тому числі поста управління вантажними операціями з приладами, які відповідають конкретному типу вантажної системи

Так     Ні
        

моделювання функцій із завантаження та розвантаження, проведення баластних операцій, а також даних стосовно остійності та напружень у корпусі, що відповідають виконанню завдань з обробки вантажу

Так     Ні
        

імітації операцій із завантаження, розвантаження, прийому та зливу баласту, а також пов'язаних з цим розрахунків остійності, посадки, крену, повздовжньої міцності, згинаючих моментів і остійності у пошкодженому стані

Обладнання відповідає експлуатаційним вимогам відповідно до певного типу танкера та використовується для:

Так     Ні
        

вивчення пристрою танкера, складу його технічних засобів і систем

Так     Ні
        

ведення розрахунків і складання вантажного плану, остійності неушкодженого і аварійного судна, визначення показників остійності і непотоплюваності відповідно до вимог ІМО та класифікаційного товариства, а також технологічної карти вантажних та баластних операцій

Так     Ні
        

ведення розрахунків стану кінцевого та проміжних етапів завантаження судна

Так     Ні
        

проведення підготовки до вантажних, баластних та допоміжних операцій

Так     Ні
        

проведення вантажних операцій

Так     Ні
        

проведення баластних операцій

Так     Ні
        

опрацювання зачистки танків

Так     Ні
        

вентиляції, опрацювання миття танків сирою нафтою, водою, зокрема нагрітою, та парою, інертизації і дегазації танків

Так     Ні
        

очищення і відкачування нафтовмісних вод

Так     Ні
        

можливості відпрацювання дій аварійного характеру

Так     Ні
        

проведення імітації інертизації вантажних танків з використанням обладнання IGS (Inert Gas Systems)

Так     Ні
        

дій в аварійних ситуаціях, включаючи негайну зупинку вантажних та баластних операцій

Так     Ні
        

дій під час настання пожежі на судні або поблизу нього як на стоянці, так і в морі

Так     Ні
        

відпрацювання дій для запобігання гідравлічному удару

Так     Ні
        

Тренажерне обладнання містить не менше трьох різних видів вантажу

Так     Ні
        

Обладнання надає можливість моделювати окремі технологічні завдання у повному обсязі та передбачає можливість фіксування результатів виконання технологічних процесів слухачами з метою оцінки результату їх підготовки

Так     Ні
        

На всі практичні вправи кожен слухач забезпечений пояснювальним матеріалом

Так     Ні
        

Під час використання Обладнання виконуються встановлені вимоги щодо техніки безпеки

Так     Ні
        

Підготовка за напрямами "Підготовка для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах за розширеною програмою" та "Підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-хімовозах за розширеною програмою" здійснюється з використанням тренажера

Під час використання тренажерного обладнання для підготовки за напрямами "Підготовка для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах за розширеною програмою" або "Підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-хімовозах за розширеною програмою":

Так     Ні
        

документи, що підтверджують право власності НТЗ на тренажерне обладнання, у наявності. Копії надані

Так     Ні
        

ліцензії на програмне забезпечення тренажерів, видані виробником, у наявності. Копії надані

Так     Ні
        

документи про відповідність тренажерів встановленим техніко-експлуатаційним характеристикам, видані класифікаційним товариством, у наявності. Копії надані

Так     Ні
        

НТЗ має необхідне кадрове та навчально-методичне забезпечення підготовки на Обладнанні

Так     Ні
        

Впроваджена у діяльність НТЗ система управління якістю в наявності

Так     Ні
        

У разі відсутності впровадженої системи управління якістю - схвалений органом сертифікації план впровадження системи управління якістю протягом 12 місяців (виключно для НТЗ, що розпочинають діяльність)

Так     Ні
        

Процедури системи управління якістю НТЗ містять опис усього процесу підготовки, починаючи з моменту прийому слухачів на курс підготовки та закінчуючи видачею свідоцтва і збереженням даних про проходження підготовки

Так     Ні
        

Тривалість підготовки є не меншою, ніж зазначено у типових планах підготовки за напрямами "Початкова підготовка для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах та танкерах-хімовозах", "Підготовка для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах за розширеною програмою" або "Підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-хімовозах за розширеною програмою", розробленими відповідно до Модельних курсів ІМО 1.01, 1.02 або 1.04

Так     Ні
        

НТЗ використовує скорочену програму підготовки для проходження моряками повторної підготовки

Так     Ні
        

Тривалість такої повторної скороченої підготовки не менше ніж 50 % від визначеної Модельними курсами ІМО 1.01, 1.02 або 1.04

Так     Ні
        

Робочі плани та програми підготовки НТЗ затверджені керівником НТЗ та погоджені з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті

Так     Ні
        

У робочих планах і програмах назва напряму підготовки відповідає Конвенції ПДНВ, містить посилання на відповідну структурну одиницю Конвенції ПДНВ та Кодексу ПДНВ або акти законодавства України, відповідні Модельні курси ІМО

Так     Ні
        

Робочі програми підготовки містять опис галузі застосування і цілей курсу, вступні вимоги до кандидатів, навчальний план з повною структурою курсу, методи проведення підготовки та обладнання для здійснення підготовки, а також визначають критерії оцінювання знань та форм складання вихідного контролю

Так     Ні
        

Група з теоретичної підготовки слухачів не перевищує 25 осіб

Так     Ні
        

При цьому кожен слухач забезпечений робочим місцем, що дозволяє працювати з документами та здійснювати конспектування

Так     Ні
        

Група з практичної підготовки слухачів за напрямами "Підготовка для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах за розширеною програмою" та "Підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-хімовозах за розширеною програмою" не перевищує 13 осіб на одного інструктора

Так     Ні
        

При цьому кожен слухач забезпечений робочим місцем на тренажері

Так     Ні
        

Навчальна година становить 45 хвилин

Так     Ні
        

Щоденне навантаження на слухача не перевищує 8 навчальних годин

Так     Ні
        

Між інструкторами та НТЗ укладені трудові договори

Так     Ні
        

До підготовки залучаються інструктори інших навчальних закладів на умовах сумісництва або погодинної оплати праці

Так     Ні
        

На всі практичні вправи, які відпрацьовуються, кожен слухач забезпечений пояснювальним матеріалом

Так     Ні
        

Наявність класу (класів) для підготовки за напрямом.
Загальна площа класу (класів) _________________________ кв. м

Так     Ні
        

Документи, що підтверджують право власності або право користування приміщеннями, що використовуються при підготовці, в наявності

Так     Ні
        

Приміщення є власністю НТЗ

Так     Ні
        

Якщо ні, указати реквізити договору оренди (номер та строк дії договору, загальна площа приміщень, що використовуються для підготовки)

Так     Ні
        

У класі є столи, стільці в кількості, що відповідає кількості слухачів.
Зазначити кількість посадочних місць _________________________

Так     Ні
        

Робочі місця дозволяють працювати з документами та здійснювати конспектування

Так     Ні
        

Мінімальна площа на одного слухача у класі становить не менше ніж 2,4 кв. м

Так     Ні
        

У наявності є проекційна апаратура

Так     Ні
        

У наявності є DVD-, або відео-, або мультимедійна апаратура

Так     Ні
        

Відеофільми або їх аналоги відповідають рекомендаціям Модельних курсів ІМО з відповідних розділів підготовки.
Примітка. Перелічити назви, яких не вистачає

Так     Ні
        

Дошка з письмовим приладдям у наявності

Так     Ні
        

Демонстраційний стіл у наявності

Так     Ні
        

Навчально-методичні посібники у наявності

В класі розміщені демонстраційні плакати (стенди) з протипожежної безпеки та методів боротьби з пожежею на суднах, які відображають:

Так     Ні
        

устрій нафтового танкера та танкера-хімовоза

Так     Ні
        

баластну та вантажну системи нафтового танкера та танкера-хімовоза

Так     Ні
        

протипожежне обладнання нафтового танкера та танкера-хімовоза

Так     Ні
        

порядок налагоджування вантажного обладнання під час вантажних операцій

Так     Ні
        

небезпечні зони на танкері під час вантажних операцій

Так     Ні
        

гідравлічний удар і його попередження

Так     Ні
        

техніку безпеки під час проведення вантажних операцій та роботи в танках

Так     Ні
        

дії в аварійних ситуаціях, включаючи негайну зупинку вантажних та баластних операцій

Так     Ні
        

дії під час настання пожежі на судні або поблизу нього як на стоянці судна, так і в морі

Так     Ні
        

схему миття танків сирою нафтою

На Обладнанні відпрацьовуються:

Так     Ні
        

операції з вантажем

Так     Ні
        

баластні операції

Так     Ні
        

операції з миття танків

Так     Ні
        

дії, пов'язані з небезпекою вантажу, включаючи збіднене киснем середовище, "вуглеводне сп'яніння" і токсичність, правила щодо паління тощо

Так     Ні
        

надання першої допомоги у разі отримання ураження певним вантажем

Так     Ні
        

порядок надання дозволу на роботи, у тому числі вогневі роботи та процедури входу до зачинених приміщень

Так     Ні
        

використання засобів індивідуального захисту

Так     Ні
        

дії з усунення небезпеки впливу вільної поверхні та переміщення рідин у танках

Так     Ні
        

Під час підготовки використовується та заповнюється журнал обліку проходження теоретичної та практичної підготовки слухачів

У журналі зазначаються:

Так     Ні
        

назва НТЗ та курсу підготовки

Так     Ні
        

прізвища слухачів

Так     Ні
        

дати занять

Так     Ні
        

навчальні теми підготовки (теоретична та практична підготовка)

Так     Ні
        

відмітки про присутність слухачів на занятті

Так     Ні
        

вихідний контроль (залік/іспит)

Так     Ні
        

прізвища та підписи інструкторів, які проводили підготовку

Так     Ні
        

Строк зберігання журналів обліку проходження підготовки - не менше одного року з моменту внесення останнього запису

Так     Ні
        

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності проводяться

Так     Ні
        

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються за критеріями оцінювання та процедурами, що розробляються відповідно до критеріїв оцінки компетентності, наведених у колонці 4 таблиць A-V/1-1-1, A-V/1-1-2 та A-V/1-1-3 Кодексу ПДНВ

Так     Ні
        

Критерії оцінювання та відповідні процедури практичної демонстрації компетентності відповідають вимогам Модельного курсу ІМО 3.12 "Оцінка компетентності, екзамени та дипломування моряків" (Assessment, examination and certification of seafarers)

Так     Ні
        

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом усної співбесіди

Так     Ні
        

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом письмового іспиту

Так     Ні
        

Перелік питань для перевірки (оцінки) знань, затверджений керівником НТЗ, у наявності

Так     Ні
        

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом комп'ютерного тестування
(зазначити назву тестової програми)

Так     Ні
        

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом написання реферату

Так     Ні
        

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються іншим шляхом
(зазначити яким)

Так     Ні
        

У разі успішного проходження курсу підготовки слухачам видається відповідний документальний доказ підготовки (свідоцтво)

Так     Ні
        

Інформація про видані свідоцтва заноситься в журнал реєстрації видачі свідоцтв

Так     Ні
        

Журнал реєстрації видачі свідоцтв прошитий, пронумерований, прошнурований і скріплений підписом керівника НТЗ та завірений печаткою НТЗ

Так     Ні
        

Інформація щодо виданих НТЗ свідоцтв про закінчення підготовки своєчасно (в якомога стислий строк після завершення курсу підготовки) направляється до Державного реєстру документів моряків України

Так     Ні
        

Під час відпрацювання практичних навичок усі слухачі виконують вимоги техніки безпеки

Так     Ні
        

Персонал НТЗ вимагає від слухачів виконання правил техніки безпеки

Так     Ні
        

На підготовку за напрямом "Підготовка для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах за розширеною програмою" або "Підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-хімовозах за розширеною програмою" приймаються особи, які пройшли підготовку за напрямом "Початкова підготовка для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах і танкерах-хімовозах"

Відомості про інструкторів

Так     Ні
        

Список інструкторів НТЗ, які проводять теоретичну та практичну підготовку, із зазначенням предметів та кваліфікації представлено

Інструктор забезпечений робочим місцем, яке надає йому можливість:

Так     Ні
        

ефективного зв'язку з усіма робочими місцями слухачів

Так     Ні
        

запровадження робочого завдання як для всієї групи, так і індивідуально для окремих слухачів

Так     Ні
        

здійснення контролю, спостерігання за виконанням завдання і його ефективного розбору зі слухачами

Так     Ні
        

спостереження за діями слухача на різних етапах виконання навчального завдання

Так     Ні
        

зупинки завдання на будь-якому етапі або внесення коректив у разі помилки слухача без зашкодження процесу завдання

Так     Ні
        

Інструктор має можливість у разі необхідності призупинити або припинити практичне відпрацювання та забезпечити виведення слухачів з місця тренування

Так     Ні
        

Інструктори мають диплом про закінчення вищого морського навчального закладу за судноводійською або судномеханічною спеціальністю

Так     Ні
        

Інструктори мають диплом капітана далекого плавання, або штурмана далекого плавання, або механіка першого розряду, або механіка другого розряду

Так     Ні
        

Інструктори мають документально підтверджений стаж роботи на нафтових танкерах або танкерах-хімовозах на посадах капітана та/або старшого помічника капітана чи старшого механіка та/або другого механіка не менше трьох років

Так     Ні
        

Інструктори мають свідоцтво про спеціальну підготовку для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах або танкерах-хімовозах за розширеною програмою відповідно до вимог Правила V/1-1 Конвенції ПДНВ, видане схваленим НТЗ

Так     Ні
        

Інструктори мають практичний досвід роботи в НТЗ з підготовки персоналу нафтових танкерів або танкерів-хімовозів не менше одного року або проходження стажування в НТЗ (проведення не менше двох повних курсів підготовки для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах або танкерах-хімовозах за розширеною програмою) та наявність позитивного відгуку керівника НТЗ за результатами стажування

Так     Ні
        

Інструктори мають документальне підтвердження підготовки з техніки інструктажу та методів і практики підготовки згідно з вимогами розділів A-I/6 та B-I/6 Кодексу ПДНВ

Так     Ні
        

Кількість інструкторів, що проводять практичну підготовку за напрямами "Підготовка для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах за розширеною програмою" та "Підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-хімовозах за розширеною програмою", є не меншою, ніж 1 інструктор на групу до 13 слухачів за умови, що кожен слухач забезпечений окремим робочим місцем на тренажері

В НТЗ є в наявності такі публікації:

Так     Ні
        

Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками (включаючи Манільські поправки) - 2 примірники

Так     Ні
        

Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 року, з поправками - 2 примірники

Так     Ні
        

Міжнародна конвенція про запобігання забрудненню з суден 1973/1978 рр., з поправками - не менше ніж один посібник на двох слухачів

Так     Ні
        

Міжнародна конвенція щодо втручання у відкритому морі у випадках аварій, які призводять до забруднення нафтою, 1969 року - 1 примірник

Так     Ні
        

Міжнародна конвенція по забезпеченню готовності на випадок забруднення нафтою, боротьби з ним і співробітництву 1995 року - 1 примірник

Так     Ні
        

Модельний курс ІМО 1.01 "Ознайомлення з танкером" (Tanker Familiarization) - 2 примірники

Так     Ні
        

Модельний курс ІМО 1.02 "Спеціалізована підготовка для роботи на нафтових танкерах" (Specialized Training for Oil Tankers) - 2 примірники

Так     Ні
        

Модельний курс ІМО 1.04 "Спеціалізована підготовка для роботи на танкерах-хімовозах" (Specialized Training for Chemical Tankers) - 2 примірники

Так     Ні
        

Модельний курс ІМО 1.37 "Обробка вантажу та баласту на танкері-хімовозі" (Chemical Tanker Cargo & Ballast Handling) - 2 примірники

Так     Ні
        

Модельний курс ІМО 2.06 "Тренажер системи обробки вантажу та баласту на нафтовому танкері" (Oil Tanker Cargo and Ballast Handling Simulator) - 2 примірники

Так     Ні
        

Модельний курс ІМО 3.12 "Оцінка компетентності, екзамени та дипломування моряків" (Assessment, Examination and Certification of Seafarers) - 2 примірники

Так     Ні
        

Керівництво з надання першої медичної допомоги у разі нещасних випадків, пов'язаних з небезпечними вантажами, з поправками (Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods (MFAG)), as amended) - не менше ніж один посібник на двох слухачів

Так     Ні
        

Міжнародний кодекс з управління безпекою (International Safety Management Code (ISM Code)) - 2 примірники

Так     Ні
        

Міжнародний кодекс з перевезення небезпечних вантажів морем (International Maritime Dangerous Goods Code) - 2 примірники

Так     Ні
        

Настінний плакат: позначення, маркування та символи для небезпечних вантажів, розроблений ІМО (Wall chart: IMO Dangerous Goods Labels, Marks and Signs) - один на кожен кабінет

Так     Ні
        

Міжнародний кодекс з обладнання та конструкції суден, що перевозять небезпечні хімічні вантажі навалом (International Code for the Equipment and Construction of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk) - 1 примірник

Так     Ні
        

Публікація ІМО "Сепаратори для очищення води від нафти та обладнання для контролю" (Oily-Water Separators and Monitoring Equipment (IMO-608E) - 1 примірник

Так     Ні
        

Циркулярний лист MSC/Circ. 672 від 22 грудня 1994 року "Заходи по запобіганню вибухів у насосних відділеннях танкерів" (MSC/Circ.672 22.12.94 Measures to prevent explosions in oil tanker pump rooms) - 2 примірники

Так     Ні
        

Закон України "Про перевезення небезпечних вантажів" - 2 примірники

Так     Ні
        

Текст публікацій ураховує усі внесені до них зміни

Так     Ні
        

В НТЗ частково використовуються вищезазначені публікації в електронному вигляді

Так     Ні
        

У разі використання публікацій в електронному вигляді робочі місця в навчальному класі забезпечені персональними комп'ютерами, які дозволяють зчитування інформації з електронних носіїв

Особа, яка здійснила перевірку відповідності Обладнання в НТЗ і організації підготовки в НТЗ Вимогам до тренажерного та іншого обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань осіб командного складу та суднової команди для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах та танкерах-хімовозах

____________
(дата)

____________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Опрос