Идет загрузка документа (180 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Чек-лист по определению соответствия тренажерного и другого оборудования учебно-тренажерного заведения требованиям к тренажерному и другому оборудованию, предназначенному для подготовки и проверки знаний судоводителей на полномасштабных навигационных тренажерах с визуализацией

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 26.06.2015

ЧЕК-ЛИСТ
З ВИЗНАЧЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ТРЕНАЖЕРНОГО ТА ІНШОГО ОБЛАДНАННЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАКЛАДУ ВИМОГАМ ДО ТРЕНАЖЕРНОГО ТА ІНШОГО ОБЛАДНАННЯ, ПРИЗНАЧЕНОГО ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ СУДНОВОДІЇВ НА ПОВНОМАСШТАБНИХ НАВІГАЦІЙНИХ ТРЕНАЖЕРАХ З ВІЗУАЛІЗАЦІЄЮ

В ___________________________________________________________________________________
                                                                         (найменування навчально-тренажерного закладу)
(далі - НТЗ) спостережено такий стан матеріально-технічної бази, кадрово-методичного забезпечення, тренажерного та іншого обладнання з підготовки судноводіїв на повномасштабних навігаційних тренажерах з візуалізацією:

НТЗ проводить підготовку за напрямами:

Так     Ні
        

"Управління складом навігаційної вахти на містку"
(Bridge Resourse Management)

Заявлений обсяг підготовки _____ осіб

Так     Ні
        

"Управління судном"
(Ship Handling and Maneouvring)

Заявлений обсяг підготовки _____ осіб

Так     Ні
        

"Робота в колективі на містку"
(Bridge Teamwork)

Заявлений обсяг підготовки _____ осіб

Так     Ні
        

"Підготовка капітанів та старших помічників капітана великих суден і суден з незвичайними маневреними характеристиками"
(Training for Masters and Chief Mates of Large Ships and Ships with Unusual Maneouvring Characteristics)

Заявлений обсяг підготовки _____ осіб

Відомості про Обладнання

Так     Ні
        

Обладнання є власністю НТЗ

Так     Ні
        

Для відпрацювання практичних вправ використовуються обладнання та устаткування, наближені до тих, що використовуються на сучасних суднах

Так     Ні
        

Тренажерне обладнання моделює візуальну навігаційну надводну обстановку з імітацією роботи електронавігаційного, радіолокаційного устаткування, устаткування ГМЗЛБ, ЕКНІС і функціонування органів управління судном, що моделюється

Так     Ні
        

Тренажерне обладнання імітує звукові сигнали від оточуючих суден, їхні обриси та власні шуми двигуна і робочі шуми суднового обладнання

Так     Ні
        

Змодельована надводна навігаційна обстановка прив'язана до електронної карти, радіолокаційного зображення і навігаційних приладів (прийомоіндикатор GPS, ЕКНІС, лаг, навігаційний ехолот), які моделюються на "ходовому містку" тренажерного обладнання

Так     Ні
        

Тренажерне обладнання моделює динамічні характеристики суден, відповідні маневреним властивостям реальних суден

Так     Ні
        

Тренажерне обладнання передбачає режим реєстрації (запису) ходу задачі, вправ, що відпрацьовуються, і всіх дій, що виконувалися слухачами на містку під час підготовки, для подальшого розбору вирішеної задачі в реальному чи прискореному масштабі часу з виведенням надводної навігаційної обстановки на пристрій відображення (екрани, монітори), а також документування параметрів виконуваної вправи на принтері, або плотері, або на електронних носіях інформації в абсолютній чи відносній системі координат

Так     Ні
        

Технічна документація на навігаційний тренажер з візуалізацією є в наявності в НТЗ

Так     Ні
        

Документи, що підтверджують право власності НТЗ на тренажерне обладнання, в наявності. Копії надані

Так     Ні
        

Ліцензії на програмне забезпечення тренажерів, видані виробником, у наявності. Копії надані

Так     Ні
        

Документи про відповідність тренажерів встановленим техніко-експлуатаційним характеристикам, видані класифікаційним товариством, у наявності. Копії надані

Так     Ні
        

Під час використання Обладнання виконуються встановлені вимоги щодо техніки безпеки

Так     Ні
        

НТЗ має необхідне кадрове та навчально-методичне забезпечення підготовки на Обладнанні

Так     Ні
        

Впроваджена в діяльність НТЗ система управління якістю в наявності

Так     Ні
        

У разі відсутності впровадженої системи управління якістю - схвалений органом сертифікації план впровадження системи управління якістю протягом 12 місяців (виключно для НТЗ, що розпочинають діяльність)

Так     Ні
        

Процедури системи управління якістю НТЗ містять опис усього процесу підготовки, починаючи з моменту прийому слухачів на курс підготовки та закінчуючи видачею свідоцтва і збереженням даних про проходження підготовки

Так     Ні
        

Тривалість підготовки є не меншою, ніж зазначено у типових планах підготовки за напрямами "Управління складом навігаційної вахти на містку" або "Управління судном", розробленими відповідно до Модельного курсу ІМО 1.22

Так     Ні
        

НТЗ використовує скорочену програму підготовки для проходження моряками повторної підготовки

Так     Ні
        

Тривалість такої повторної скороченої підготовки не менше ніж 50 % від визначеної Модельним курсом ІМО 1.22

Так     Ні
        

Робочі плани та програми підготовки за напрямами "Робота в колективі на містку" або "Підготовка капітанів та старших помічників капітана великих суден і суден з незвичайними маневреними характеристиками" розробляються НТЗ з урахуванням типу та призначення судна, розроблені та затверджені керівником НТЗ

Так     Ні
        

Робочі плани та програми підготовки НТЗ затверджені керівником НТЗ та погоджені з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті

Так     Ні
        

У робочих планах і програмах назва напряму підготовки відповідає Конвенції ПДНВ, містить посилання на відповідну структурну одиницю Конвенції ПДНВ та Кодексу ПДНВ або акти законодавства України, відповідні Модельні курси ІМО

Так     Ні
        

Робочі програми підготовки містять опис галузі застосування і цілей курсу, вступні вимоги до кандидатів, навчальний план з повною структурою курсу, методи проведення підготовки та обладнання для здійснення підготовки, а також визначають критерії оцінювання знань та форм складання вихідного контролю

Так     Ні
        

Під час підготовки за напрямом "Підготовка капітанів та старших помічників капітана великих суден і суден з незвичайними маневреними характеристиками" на тренажерному обладнанні передбачено моделювання як мінімум одного судна водотоннажністю не менше 150 тис. тонн, а також як мінімум одного судна з незвичайними маневреними характеристиками

Так     Ні
        

Група слухачів не перевищує вісім осіб за умови: не більше ніж чотири слухачі на "ходовому містку", зайняті виконанням практичних вправ, і чотири слухачі у теоретичному класі, зайняті вивченням теоретичної частини програми

Кількість робочих місць на тренажерному обладнанні для відпрацювання практичних вправ ______________________

Так     Ні
        

Навчальна година становить 45 хвилин

Так     Ні
        

Щоденне навантаження на слухача не перевищує 8 навчальних годин

Так     Ні
        

Між інструкторами та НТЗ укладені трудові договори

Так     Ні
        

До підготовки залучаються інструктори інших навчальних закладів на умовах сумісництва або погодинної оплати праці

Так     Ні
        

На всі практичні вправи, які відпрацьовуються на тренажерному обладнанні, кожен слухач забезпечений пояснювальним матеріалом

Так     Ні
        

Наявність класу (класів) для підготовки за напрямом.
Загальна площа класу (класів) _________________________ кв. м

Так     Ні
        

Документи, що підтверджують право власності або право користування приміщеннями, що використовуються при підготовці, в наявності

Так     Ні
        

Приміщення є власністю НТЗ

Так     Ні
        

Якщо ні, указати реквізити договору оренди (номер та термін дії договору, загальна площа приміщень, що використовуються для підготовки)

Так     Ні
        

У класі є столи, стільці в кількості, що відповідає кількості слухачів.
Зазначити кількість посадочних місць _________________________

Так     Ні
        

Робочі місця дозволяють працювати з документами та здійснювати конспектування

Так     Ні
        

Мінімальна площа на одного слухача у класі становить не менше ніж 2,4 кв. м

Так     Ні
        

У наявності є проекційна апаратура

Так     Ні
        

У наявності є DVD-, або відео-, або мультимедійна апаратура

Так     Ні
        

Відеофільми або їх аналоги відповідають рекомендаціям Модельних курсів ІМО з відповідних розділів підготовки.
Примітка. Перелічити назви, яких не вистачає

Так     Ні
        

Дошка з письмовим приладдям у наявності

Так     Ні
        

Демонстраційний стіл у наявності

Так     Ні
        

Навчально-методичні посібники в наявності

Так     Ні
        

Стіл для роботи з картами в наявності

Так     Ні
        

Паперові навігаційні карти районів плавання в наявності

Так     Ні
        

Таблиці припливів, лоції, списки огнів у паперовому або цифровому вигляді в наявності

Так     Ні
        

Посібник з експлуатації обладнання та таблиці поправок навігаційного обладнання, що використовується на тренажері, в наявності

Так     Ні
        

Таблиця маневрених елементів для судна, модель якого використовується, в наявності

Так     Ні
        

Вахтовий журнал у наявності

Так     Ні
        

Під час підготовки використовується та заповнюється журнал обліку проходження теоретичної та практичної підготовки слухачів

У журналі зазначаються:

Так     Ні
        

назва НТЗ та курсу підготовки

Так     Ні
        

прізвища слухачів

Так     Ні
        

дати занять

Так     Ні
        

навчальні теми підготовки (теоретична та практична підготовка)

Так     Ні
        

відмітки про присутність слухачів на занятті

Так     Ні
        

вихідний контроль (залік/іспит)

Так     Ні
        

прізвища та підписи інструкторів, які проводили підготовку

Так     Ні
        

Строк зберігання журналів обліку проходження підготовки не менше одного року з моменту внесення останнього запису

Так     Ні
        

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності проводяться

Так     Ні
        

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються за критеріями оцінювання та процедурами, що розробляються відповідно до критеріїв оцінки компетентності, наведених у колонці 4 таблиць A-II/1, A-II/2 та A-II/3 Кодексу ПДНВ

Так     Ні
        

Критерії оцінювання та відповідні процедури практичної демонстрації компетентності відповідають вимогам Модельного курсу ІМО 3.12 "Оцінка компетентності, екзамени та дипломування моряків" (Assessment, examination and certification of seafarers)

Так     Ні
        

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом усної співбесіди

Так     Ні
        

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом письмового іспиту

Так     Ні
        

Перелік питань для перевірки (оцінки) знань, затверджений керівником НТЗ, у наявності

Так     Ні
        

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом комп'ютерного тестування
(зазначити назву тестової програми)

Так     Ні
        

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом написання реферату

Так     Ні
        

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються іншим шляхом
(зазначити яким)

Так     Ні
        

У разі успішного проходження курсу підготовки слухачам видається відповідний документальний доказ підготовки (свідоцтво)

Так     Ні
        

Інформація про видані свідоцтва заноситься в журнал реєстрації видачі свідоцтв

Так     Ні
        

Журнал реєстрації видачі свідоцтв прошитий, пронумерований, прошнурований і скріплений підписом керівника НТЗ та завірений печаткою НТЗ

Так     Ні
        

Інформація щодо виданих НТЗ свідоцтв про закінчення підготовки своєчасно (в якомога стислий строк після завершення курсу підготовки) направляється до Державного реєстру документів моряків України

Робоче місце слухача (місток) обладнане таким електрорадіонавігаційним устаткуванням чи імітаторами цього устаткування:

Так     Ні
        

радіолокаційною станцією

Так     Ні
        

засобами автоматичної радіолокаційної прокладки

Так     Ні
        

електронно-картографічною навігаційною й інформаційною системами, що працюють як із векторними, так і з растровими картами

Так     Ні
        

супутниковою навігаційною системою (GPS)

Так     Ні
        

магнітним компасом

Так     Ні
        

гірокомпасом

Так     Ні
        

відносним лагом

Так     Ні
        

навігаційним ехолотом

Так     Ні
        

курсографом

Так     Ні
        

авторульовим пристроєм з автоматичним керуванням судна як за курсом, так і за заданим маршрутом

Так     Ні
        

індикатором кутової швидкості повороту судна

Так     Ні
        

механізмом ГРК (гвинт регульованого кроку) (за наявності відповідної математичної моделі)

Так     Ні
        

якірним механізмом

Робоче місце слухача (місток) обладнане панелями (віртуальними або реальними) включення:

Так     Ні
        

сигнальних вогнів

Так     Ні
        

звукових сигналів

Так     Ні
        

навігаційних вогнів

Так     Ні
        

стоянкових вогнів

Робоче місце слухача (місток) обладнане органами ручного керування власним змодельованим судном чи імітаторами цього устаткування:

Так     Ні
        

штурвалом ручного керування курсом судна з реальним або віртуальним індикатором положення пера керма

Так     Ні
        

машинного телеграфу

Так     Ні
        

підрулюючого пристрою

Так     Ні
        

Органи ручного керування забезпечують контроль таких параметрів:

Так     Ні
        

швидкість переднього ходу - 0 - 40,0 вузл.

Так     Ні
        

дискретність зміни швидкості - не більше 0,1 вузл.

Так     Ні
        

швидкість заднього ходу - 0 - 10 вузл.

Так     Ні
        

курс - 0 - 360 град.

Так     Ні
        

дискретність зміни курсу - не більше 1 град.

Так     Ні
        

кут перекладки пера керма на кожний борт - 0 - 35 град.

Так     Ні
        

кут розвороту лопатей гвинта регульованого кроку - 0 - 28 град.
або потужність ГЕУ у відсотках чи в умовних одиницях положень машинного телеграфу (уперед/назад) - 5/5

Так     Ні
        

Робоче місце слухача (місток) обладнане елементами радіостанції УКХ у системі ГМЗЛБ або їх псевдореальними панелями

Так     Ні
        

Робоче місце слухача (місток) обладнане таблицею тіньових секторів РЛС (для кожного змодельованого судна)

Так     Ні
        

Робоче місце слухача (місток) обладнане таблицею маневрених характеристик змодельованого судна

Робоче місце слухача (місток) обладнане системою візуалізації змодельованої надводної навігаційної обстановки чи імітаторами цього устаткування, щоб відтворювати таку візуальну інформацію:

Так     Ні
        

надводну навігаційну обстановку, що спостерігається з містка змодельованого власного судна, з кутом огляду в горизонтальній площині не менше 120 градусів і у вертикальній площині не менше 20 градусів

Так     Ні
        

надводну навігаційну обстановку, що спостерігається з різних місць спостереження на судні (місток, крила містка, бак, корма), за допомогою мінімального горизонтального сектора в 40 градусів для спостереження по всьому обрію в межах 360 градусів

Так     Ні
        

надводну навігаційну обстановку, що спостерігається за допомогою бінокля, по всьому обрію в межах 360 градусів

Так     Ні
        

відображення власного змодельованого судна, що включає реально текстуровані ніс і корму, видимі з ходової рубки або з крила містка

Так     Ні
        

тримірні текстуровані хвилі, що повинні відповідати напрямку вітру, бальності моря і руху власного змодельованого судна

Так     Ні
        

крен і хитавицю змодельованого обрію надводної обстановки щодо власного судна

Так     Ні
        

хмари й атмосферні явища, включаючи димку й туман

Так     Ні
        

Штурманський стіл оснащений:

Так     Ні
        

паперовими навігаційними картами і посібниками змодельованих на тренажері районів плавання

Так     Ні
        

стандартним штурманським прокладочним інструментом

Так     Ні
        

комплектом маневрених планшетів

Так     Ні
        

таблицями радіолокаційних даних

Так     Ні
        

лоцманською таблицею

Так     Ні
        

таблицею тіньових секторів РЛС

Так     Ні
        

таблицею маневрених характеристик змодельованого судна

Так     Ні
        

судновим годинником, секундоміром або таймером

Так     Ні
        

судновим журналом

Так     Ні
        

журналом суднової РЛС/ЗАРП

Електронна картографічна навігаційно-інформаційна система (ЕКНІС) у режимі попередньої прокладки забезпечує:

Так     Ні
        

створення маршруту в базі даних

Так     Ні
        

редагування маршруту в табличній формі і на електронній карті

Так     Ні
        

редагування шляхових точок

Так     Ні
        

реверсування маршруту

Так     Ні
        

розрахунок дистанції плавання по дузі великого кола

Так     Ні
        

відображення додаткового маршруту

Так     Ні
        

аналіз навігаційної безпеки прокладеного маршруту

Електронна картографічна навігаційно-інформаційна система (ЕКНІС) у режимі електронної карти забезпечує:

Так     Ні
        

вибір і завантаження електронної карти

Так     Ні
        

вибір і установку навантаження карти

Так     Ні
        

автоматичне завантаження карти

Так     Ні
        

керування масштабом карти і палітрою екрана

Так     Ні
        

одержання довідки про картографічні об'єкти

Так     Ні
        

відображення додаткової інформації

Електронна картографічна навігаційно-інформаційна система (ЕКНІС) у режимі виконавчої прокладки забезпечує:

Так     Ні
        

вибір і завантаження маршруту

Так     Ні
        

вибір поточної шляхової точки

Так     Ні
        

установку шляхового маркера

Так     Ні
        

установку маркера події

Так     Ні
        

розрахунок XTE, ETA, TTG, WTG

Так     Ні
        

відображення цілей ЗАРП

Так     Ні
        

проведення обсервацій

Так     Ні
        

вибір і установку режимів числення

Так     Ні
        

вирішення задачі навігаційної безпеки

Електронна картографічна навігаційно-інформаційна система (ЕКНІС) у режимі навігаційних розрахунків забезпечує:

Так     Ні
        

вимір пеленгів і дистанцій

Так     Ні
        

розрахунок поточної траверзної відстані до орієнтира

Так     Ні
        

прогноз руху судна

Так     Ні
        

визначення місця судна за пеленгами і дистанціями до берегових орієнтирів з оцінкою точності

Електронна картографічна навігаційно-інформаційна система (ЕКНІС) у режимі безпеки плавання забезпечує:

Так     Ні
        

виділення небезпечної ізобати

Так     Ні
        

виділення навігаційних небезпек

Так     Ні
        

сигнал "Область небезпечних глибин"

Так     Ні
        

сигнал "Перетинання небезпечної ізобати"

Так     Ні
        

сигнал "Наближення до небезпеки"

Так     Ні
        

сигнал "Збій устаткування"

Так     Ні
        

попередження "Район з особливими умовами плавання"

Так     Ні
        

попередження "Район обмеженого плавання"

Так     Ні
        

попередження про цілі ЗАРП

Електронна картографічна навігаційно-інформаційна система (ЕКНІС) у режимі ведення журналу записів даних забезпечує:

Так     Ні
        

перегляд записів в електронному судновому журналі

Так     Ні
        

відтворення обставин плавання на електронній карті

Так     Ні
        

внесення оперативних текстових записів

Так     Ні
        

На курс підготовки за напрямами "Управління складом навігаційної вахти на містку", "Управління судном" або "Робота в колективі на містку" приймаються кандидати, які пройшли підготовку за напрямом "Судноводіння з використанням радіолокатора, радіолокаційна прокладка та використання засобів автоматичної радіолокаційної прокладки" або "Судноводіння з використанням радіолокатора та радіолокаційна прокладка" відповідно до вимог Модельного курсу 1.07

Так     Ні
        

На курс підготовки за напрямом "Підготовка капітанів та старших помічників капітана великих суден і суден з незвичайними маневреними характеристиками" приймаються кандидати, які мають досвід роботи на посаді вахтового помічника капітана не менше дванадцяти місяців

Відомості про інструкторів

Так     Ні
        

Список інструкторів НТЗ, які проводять теоретичну та практичну підготовку, із зазначенням предметів та кваліфікації представлено

Так     Ні
        

Інструкторський склад складається як мінімум з двох інструкторів на навчальну групу слухачів не більше ніж вісім осіб: один інструктор проводить теоретичну підготовку, другий проводить відпрацювання практичних вправ на "ходовому містку"

Так     Ні
        

Інструктори мають диплом про закінчення вищого морського навчального закладу за судноводійською спеціальністю

Так     Ні
        

Інструктори мають диплом капітана далекого плавання

Так     Ні
        

Інструктори мають документально підтверджений стаж роботи не менше трьох років на посаді капітана морських торговельних суден

Так     Ні
        

Інструктори мають свідоцтво про спеціальну підготовку на навігаційному повномасштабному тренажері за напрямом "Управління складом навігаційної вахти на містку", "Управління судном" або "Підготовка капітанів та старших помічників капітана великих суден і суден з незвичайними маневреними характеристиками" відповідно до того, який курс підготовки проводить інструктор

Так     Ні
        

Інструктори мають практичний досвід роботи в НТЗ з підготовки на повномасштабному навігаційному тренажері не менше одного року або проходження стажування в НТЗ (проведення не менше двох повних курсів підготовки на повномасштабному навігаційному тренажері відповідно до того, який курс підготовки він буде проводити) та наявність позитивного відгуку керівника НТЗ за результатами стажування

Так     Ні
        

Інструктори мають документ, що засвідчує проходження інструктажу з правил експлуатації та використання тренажера, виданого виробником або уповноваженим ним постачальником тренажера

Так     Ні
        

Інструктори мають документальне підтвердження підготовки з техніки інструктажу та методів і практики підготовки згідно з вимогами розділів A-I/6 та B-I/6 Кодексу ПДНВ

В НТЗ є в наявності такі публікації:

Так     Ні
        

Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками (включаючи Манільські поправки) - 2 примірники

Так     Ні
        

Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 року, з поправками - 2 примірники

Так     Ні
        

Міжнародна конвенція про пошук і рятування на морі 1979 року (SAR) - 2 примірники

Так     Ні
        

Міжнародні правила для запобігання зіткненню суден на морі 1972 року, з поправками (МПЗЗС-72) (International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972, as amended (COLREGS)) - не менше ніж один посібник на двох слухачів

Так     Ні
        

Модельний курс ІМО 1.22 "Судновий тренажер та робота в колективі на містку" (Ship Simulator and Bridge Teamwork) - 2 примірники

Так     Ні
        

Модельний курс ІМО 1.32 "Експлуатація інтегрованих систем навігаційного містка, включаючи інтегровані навігаційні системи" (Operational Use of Bridge Systems including Integrated Navigation Systems) - 2 примірники

Так     Ні
        

Модельний курс ІМО 1.08 "Судноводіння з використанням радіолокатора, ЗАРП, робота на містку, пошук і рятування" (Radar, ARPA, Bridge Teamwork and Search and Rescue) - 2 примірники

Так     Ні
        

Модельний курс ІМО 7.01 "Капітан та старший помічник капітана" (Master and Chief Mate) - 2 примірники

Так     Ні
        

Модельний курс ІМО 7.03 "Вахтовий помічник капітана" (Officer in Charge of a Navigational Watch) - 2 примірники

Так     Ні
        

Модельний курс ІМО 3.12 "Оцінка компетентності, екзамени та дипломування моряків" (Assessment, Examination and Certification of Seafarers) - 2 примірники

Так     Ні
        

Керівництво ІМО з Міжнародного авіаційного та морського пошуку та порятунку (далі - КМАМПП), том III, видання 2013 року (International Aeronautical and Maritime Search and Rescue IAMSAR Manual Volume III, 2013 Edition) - 2 примірники

Так     Ні
        

Резолюція ІМО MSC.64 (67) "Прийняття нових та доповнення існуючих стандартів" від 05 грудня 1996 року (Adoption of New and Amended Performance Standards) - 2 примірники

Так     Ні
        

Резолюція ІМО A.282 (VIII) від 20 листопада 1973 року "Рекомендації з установлення і використання маневрених вогнів" - 1 примірник

Так     Ні
        

Резолюція ІМО A.424 (XI) від 20 листопада 1979 року "Норми техніко-експлуатаційних характеристик гірокомпасів" - 1 примірник

Так     Ні
        

Резолюція ІМО A.824 (19) від 23 листопада 1995 року "Експлуатаційні вимоги до показників швидкості та пройденої відстані" - 1 примірник

Так     Ні
        

Резолюція ІМО MSC.64 (67) - "Прийняття нових та доповнення існуючих стандартів" від 05 грудня 1996 року, додаток 1 "Рекомендації по експлуатаційних вимогах до інтегрованих систем навігаційного містка" - 1 примірник

Так     Ні
        

Резолюція ІМО A.526 (13) від 17 листопада 1983 року "Експлуатаційні вимоги до показників швидкості повороту" - 1 примірник

Так     Ні
        

Резолюція ІМО A.953 (23) від 05 грудня 2003 року "Всесвітня радіонавігаційна система" (World-Wide Radionavigation System) - 2 примірники

Так     Ні
        

Резолюція ІМО A.574 (14) від 20 листопада 1985 року "Рекомендації щодо загальних вимог до радіонавігаційних систем" - 1 примірник

Так     Ні
        

Резолюція ІМО A.575 (14) від 20 листопада 1985 року "Уніфікація експлуатаційних вимог до навігаційного устаткування" - 1 примірник

Так     Ні
        

Резолюція ІМО 601 (15) від 19 листопада 1987 року "Представлення та відображення інформації про маневрені характеристики суден" - 1 примірник

Так     Ні
        

Резолюція ІМО A.694 (17) від 06 листопада 1991 року "Загальні вимоги до суднового радіообладнання, що складає частину ГМЗЛБ, і до суднових електронних навігаційних засобів" - 1 примірник

Так     Ні
        

Резолюція ІМО A.830 (19) від 23 листопада 1995 року "Кодекс по аварійно-попереджувальній сигналізації та індикаторах" (Code on Alarms and Indicators) - 1 примірник

Так     Ні
        

Циркулярний лист ІМО MSC/Circ.1061 від 06 грудня 2002 року "Керівництво з експлуатації інтегрованих систем ходового містка" - 2 примірники

Так     Ні
        

Рекомендації з організації штурманської служби на морських суднах України (РШСУ-98) - 2 примірники

Так     Ні
        

Текст публікацій ураховує усі внесені до них зміни

Так     Ні
        

В НТЗ частково використовуються вищезазначені публікації в електронному вигляді

Так     Ні
        

У разі використання публікацій в електронному вигляді робочі місця в навчальному класі забезпечені персональними комп'ютерами, які дозволяють зчитування інформації з електронних носіїв

Особа, яка здійснила перевірку відповідності Обладнання в НТЗ і організації підготовки в НТЗ Вимогам до тренажерного та іншого обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань судноводіїв на повномасштабних навігаційних тренажерах з візуалізацією

____________
(дата)

____________
(підпис)

_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Опрос