Идет загрузка документа (498 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Расчет размера вознаграждения адвоката за предоставление бесплатной вторичной правовой помощи в течение одного дня в соответствии с поручением, выданным во исполнение постановления следователя, прокурора, постановления следственного судьи, суда, по обращению лица, осужденного к наказанию в виде лишения свободы, содержания в дисциплинарном батальоне военнослужащих или ограничения свободы, в других случаях, кроме предусмотренных пунктами 3 - 7 Методики исчисления размера вознаграждения адвокатов, предоставляющих бесплатную вторичную правовую помощь, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 17 сентября 2014 года N 465 (в редакции постановления Кабинета Министров Украины от 21 декабря 2016 года N 1048) (ІНШ)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 22.05.2015

ІНШ


 

Додаток 13
до акта надання безоплатної вторинної правової допомоги
від "___" ____________ 20__ року N ______

Розрахунок розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної правової допомоги протягом одного дня відповідно до доручення, виданого на виконання постанови слідчого, прокурора, ухвали слідчого судді, суду, за зверненням особи, засудженої до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі, в інших випадках, крім тих, що передбачені пунктами 3 - 7 Методики обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року N 465 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 року N 1048) (ІНШ)

1. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

1.1. П. І. Б. адвоката, який (яка) надав(ла) БВПД ________________________________________

1.2. Доручення центру з надання БВПД від __ __ / __ __ / __ __ __ __ N _____ - _______________

1.3. П. І. Б., дата народження особи, якій надано БВПД

____________________________________________________                    __ __ / __ __ / __ __ __ __

2. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ЗНАЧЕНЬ КОЕФІЦІЄНТІВ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ РОЗМІР ВИНАГОРОДИ АДВОКАТА

2.1. Кількість днів, коли адвокатом надавалась БВПД, відповідно до реєстру дій адвоката:

Кднів 1 - у межах району, міста загальнодержавного або обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення, де розташоване робоче місце адвоката _____;

Кднів 2 - за межами району, міста загальнодержавного або обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення, де розташоване робоче місце адвоката, але у межах відповідного регіону _____;

Кднів 3 - за межами регіону, де розташоване робоче місце адвоката _____.

Реєстр дій адвоката

А. Побачення з особою, якій надається БВПД

Б. Участь у процесуальних діях

В. Складання процесуальних документів

2.2. Особлива категорія особи, якій надається БВПД (Кос. кат) (відмітити потрібне):

у віці до 18 років; через свої фізичні або психічні вади (німа, глуха, сліпа тощо) не може сама реалізувати своє право на захист; не володіє мовою, якою ведеться провадження; виявлено інфекційну хворобу, що підтверджується відповідною медичною довідкою; засуджена до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі.

2.3. Строк подання акта надання БВПД до центру з надання БВПД, починаючи з дня, наступного за днем завершення надання БВПД/стадії провадження звіт) (відмітити потрібне):

до 45 днів;

від 46 до 60 днів;

від 61 до 90 днів;

від 91 до 120 днів;

понад 120 днів.

3. ПЕРЕЛІК ЗАВІРЕНИХ АДВОКАТОМ КОПІЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАВЕДЕНІ ДАНІ (відмітити потрібне) (додаються на _____ арк.):

ухвала суду; медична довідка, що підтверджує наявність у особи інфекційної хвороби;
  протокол участі у процесуальній дії; інше (зазначити): __________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

4. РОЗМІР ВИНАГОРОДИ АДВОКАТА ЗА НАДАННЯ БВПД:

Рінш = (4 х _____ + 8 х _____ + 24 х _____) х ______ х ___,___ грн х _____ = _______,___ грн.
                         Кднів 1              Кднів 2                 Кднів 3        Кос. кат             Огод                  Кзвіт

Достовірність інформації, зазначеної у цьому додатку, підтверджую.

Складено __ __ / __ __ / __ __ __ __
                                             (дата)

_________________
(підпис адвоката)

 

Подано до центру з надання БВПД __ __ / __ __ / __ __ __ __
                                                                                                         (дата)

_________________
(підпис адвоката)

Прийнято __ __ / __ __ / __ __ __ __
                                             (дата)

Центр з надання БВПД _________________
                          (прізвище, ініціали уповноваженої особи)

_________
(підпис)

(додаток 13 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 23.07.2018 р. N 2424/5)

Опрос