Идет загрузка документа (498 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Расчет размера вознаграждения адвоката за предоставление бесплатной вторичной правовой помощи, предусмотренной пунктом 3 части второй статьи 13 Закона Украины "О бесплатной правовой помощи" (ПД)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 22.05.2015

ПД


 

Додаток 12
до акта надання безоплатної вторинної правової допомоги
від "___" ____________ 20__ року N ______

Розрахунок розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної правової допомоги, передбаченої пунктом 3 частини другої статті 13 Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (ПД)

1. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

1.1. П. І. Б. адвоката, який (яка) надав(ла) БВПД ________________________________________

1.2. Доручення центру з надання БВПД від __ __ / __ __ / __ __ __ __ N _____ - _______________

1.3. П. І. Б., дата народження особи, якій надано БВПД

____________________________________________________                   __ __ / __ __ / __ __ __ __

2. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ЗНАЧЕНЬ КОЕФІЦІЄНТІВ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ РОЗМІР ВИНАГОРОДИ АДВОКАТА

2.1. Кількість підготовлених позовних заяв або заяв у порядку окремого провадження, зустрічних позовів або відзивів на позовну заяву (відзив), заперечень проти позову, відповідей на відзив, заперечень, пояснень третьої особи щодо позову або відзиву, апеляційних скарг, касаційних скарг, заяв про перегляд судового рішення Верховним Судом чи за нововиявленими або виключними обставинами, відзивів на них, відповідних заперечень відповідно до реєстру дій адвоката пр.д) _____.

2.2. Кількість підготовлених документів процесуального характеру, крім зазначених у підпункті 2.1 пункту 2 цього розрахунку, відповідно до реєстру дій адвоката (К пр. д. інш) _____.

Реєстр дій адвоката

А. Процесуальні документи, кількість яких вказана в підпункті 2.1 пункту 2 цього розрахунку

Б. Інші процесуальні документи, кількість яких вказана в підпункті 2.2 пункту 2 цього розрахунку

2.3. Особлива категорія особи, якій надається БВПД (Кос. кат) (відмітити потрібне):

у віці до 18 років; через свої фізичні або психічні вади (німа, глуха, сліпа тощо) не може сама реалізувати своє право на захист; не володіє мовою, якою ведеться провадження; виявлено інфекційну хворобу, що підтверджується відповідною медичною довідкою; засуджена до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі.

2.4. Строк подання акта надання БВПД до центру з надання БВПД, починаючи з дня, наступного за днем завершення надання БВПД/стадії провадження звіт) (відмітити потрібне):

до 45 днів;

від 46 до 60 днів;

від 61 до 90 днів;

від 91 до 120 днів;

понад 120 днів.

3. ПЕРЕЛІК ЗАВІРЕНИХ АДВОКАТОМ КОПІЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАВЕДЕНІ ДАНІ (відмітити потрібне) (додаються на _____ арк.):

позовна заява;  заява у порядку окремого провадження;  зустрічний позов; відзив на позовну заяву (відзив);  заперечення проти позову;  відповідь на відзив; заперечення;  пояснення третьої особи щодо позову або відзиву;  апеляційна скарга; касаційна скарга; заява про перегляд судового рішення Верховним Судом або за нововиявленими чи виключними обставинами або відзив на них чи відповідне заперечення; медична довідка, що підтверджує наявність у особи інфекційної хвороби; інше (зазначити): __________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

4. РОЗМІР ВИНАГОРОДИ АДВОКАТА ЗА НАДАННЯ БВПД:

Рпр. док = (3 + 8 х _____ + 3 х _______) х ______ х ____,____ грн х _____ = ____,___ грн.
                                       Кпр. д             Кпр. д. інш       Кос. кат           Огод                       Кзвіт

Достовірність інформації, зазначеної у цьому додатку, підтверджую.

Складено __ __ / __ __ / __ __ __ __
                                             (дата)

_________________
(підпис адвоката)

 

Подано до центру з надання БВПД __ __ / __ __ / __ __ __ __
                                                                                                         (дата)

_________________
(підпис адвоката)

Прийнято __ __ / __ __ / __ __ __ __
                                              (дата)

Центр з надання БВПД ________________
                      (прізвище, ініціали уповноваженої особи)

_________
(підпис)

(додаток 12 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 23.07.2018 р. N 2424/5)

Опрос