Идет загрузка документа (498 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Расчет размера вознаграждения адвоката за предоставление бесплатной вторичной правовой помощи, предусмотренной пунктом 2 части второй статьи 13 Закона Украины "О бесплатной правовой помощи", в уголовном производстве

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 22.05.2015

 
ПРК


Додаток 11
до акта надання безоплатної вторинної правової допомоги
23.07.2018 N 2424/5

Розрахунок розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної правової допомоги, передбаченої пунктом 2 частини другої статті 13 Закону України "Про безоплатну правову допомогу", у кримінальному провадженні (ПРК)

1. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

1.1. П. І. Б. адвоката, який (яка) надав(ла) БВПД _______________________________________

1.2. Доручення центру з надання БВПД від __ __ / __ __ / __ __ __ __ N _____ - _____________

1.3. П. І. Б., дата народження особи, якій надано БВПД
______________________________________                                                   
__ __ / __ __ / __ __ __ __

1.4. Стадія процесу, на якій надано БВПД (відмітити потрібне):

 досудове розслідування;  провадження в суді першої інстанції; провадження в суді апеляційної інстанції;  провадження в суді касаційної інстанції / Верховному Суді.

2. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ЗНАЧЕНЬ КОЕФІЦІЄНТІВ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ РОЗМІР ВИНАГОРОДИ АДВОКАТА

2.1. Кількість підготовлених та поданих позовних заяв або заяв у порядку окремого провадження (за умови відкриття провадження), зустрічних позовів або відзивів на позовну заяву (відзив), заперечень проти позову, відповідей на відзив, заперечень, пояснень третьої особи щодо позову або відзиву, апеляційних скарг, касаційних скарг, заяв про перегляд судового рішення Верховним Судом чи за нововиявленими або виключними обставинами (за умови відкриття провадження), відзивів на них, відповідних заперечень відповідно до реєстру дій адвоката пд) _____.

2.2. Кількість судових засідань, у яких взяв участь адвокат, відповідно до реєстру дій адвоката (вказати):

Ксуд 1/ п. дій - у межах району, міста загальнодержавного або обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення, де розташоване робоче місце адвоката _____;

Ксуд 2 - за межами району, міста загальнодержавного або обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення, де розташоване робоче місце адвоката, але у межах відповідного регіону _____;

Ксуд 3 - за межами регіону, де розташоване робоче місце адвоката _____.

2.3. Кількість інших процесуальних дій, у яких взяв участь адвокат, відповідно до реєстру дій адвоката суд 1/ п. дій) _____.

Реєстр дій адвоката

А. Процесуальні документи, кількість яких вказана в підпункті 2.1 пункту 2 цього розрахунку

Б. Участь у судових засіданнях, кількість яких вказана в підпункті 2.2 пункту 2 цього розрахунку

В. Участь в інших процесуальних діях, кількість яких вказана в підпункті 2.3 пункту 2 цього розрахунку

2.4. Особлива категорія особи, якій надається БВПД (Кос. кат) (відмітити потрібне):

 у віці до 18 років; через свої фізичні або психічні вади (німа, глуха, сліпа тощо) не може сама реалізувати своє право на захист;  не володіє мовою, якою ведеться провадження;  виявлено інфекційну хворобу, що підтверджується відповідною медичною довідкою; засуджена до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі.

2.5. Строк подання акта надання БВПД до центру з надання БВПД, починаючи з дня, наступного за днем завершення надання БВПД / стадії провадження звіт) (відмітити потрібне):

до 45 днів;  від 46 до 60 днів;  від 61 до 90 днів;  від 91 до 120 днів;  понад 120 днів.

3. ПЕРЕЛІК ЗАВІРЕНИХ АДВОКАТОМ КОПІЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАВЕДЕНІ ДАНІ (відмітити потрібне) (додаються на _____ арк.):

позовна заява; заява у порядку окремого провадження; зустрічний позов; відзив на позовну заяву (відзив); заперечення проти позову; відповідь на відзив; заперечення; пояснення третьої особи щодо позову або відзиву;  апеляційна скарга; касаційна скарга; заява про перегляд судового рішення Верховним Судом або за нововиявленими чи виключними обставинами або відзив на них чи відповідне заперечення;  ухвала суду; медична довідка, що підтверджує наявність у особи інфекційної хвороби;  протокол участі у процесуальній дії;  інше (зазначити):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

4. РОЗМІР ВИНАГОРОДИ АДВОКАТА ЗА НАДАННЯ БВПД:

Рпред = (6 + 8 х ___ + 6 х ______ + 10 х ____ + 26 х ____) х _____ х ___,___ грн х _____ = ___,___ грн.
                                   Кпд          Ксуд 1/п. дій*         Ксуд 2               Ксуд 3      Кос. кат        Огод                    Кзвіт

____________
* Зазначається сума значень, вказаних в абзаці другому підпункту 2.2 та підпункті 2.3 пункту 2 цього розрахунку.

Достовірність інформації, зазначеної у цьому додатку, підтверджую.

Складено __ __ / __ __ / __ __ __ __ _________________
                                           (дата)                                      (підпис адвоката)

Подано до центру з надання БВПД __ __ / __ __ / __ __ __ __ ____________________
                                                                                                      (дата)                                           (підпис адвоката)

Прийнято __ __ / __ __ / __ __ __ __
                                          (дата)

Центр з надання БВПД ______________
                  (прізвище, ініціали уповноваженої особи)

_____________
(підпис)

Опрос