Идет загрузка документа (495 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Расчет размера вознаграждения адвоката за предоставление беcплатной вторичной правовой помощи, предусмотренной пунктом 2 части второй статьи 13 Закона Украины "О бесплатной правовой помощи", по гражданскому или административному делу

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 22.05.2015

 
ЦАС


Додаток 10
до акта надання безоплатної вторинної правової допомоги
23.07.2018 N 2424/5

Розрахунок розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної правової допомоги, передбаченої пунктом 2 частини другої статті 13 Закону України "Про безоплатну правову допомогу", у цивільній або адміністративній справі (ЦАС)

1. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

1.1. П. І. Б. адвоката, який (яка) надав(ла) БВПД ________________________________________

1.2. Доручення центру з надання БВПД від __ __ / __ __ / __ __ __ __ N _____ - _______________

1.3. П. І. Б., дата народження особи, якій надано БВПД

__________________________________________________________

     __ __ __ / __ __ / __ __ __ __

1.4. Стадія процесу, на якій надано БВПД (відмітити потрібне):

 цивільний;  адміністративний:

 судове провадження не відкривалось;  провадження в суді першої інстанції;  апеляційне провадження;  провадження в суді касаційної інстанції / Верховному Суді; перегляд рішень і ухвал за нововиявленими обставинами / виключними обставинами.

2. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ЗНАЧЕНЬ КОЕФІЦІЄНТІВ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ РОЗМІР ВИНАГОРОДИ АДВОКАТА

2.1. Кількість підготовлених та поданих позовних заяв або заяв у порядку окремого провадження (за умови відкриття провадження), зустрічних позовів або відзивів на позовну заяву (відзив), заперечень проти позову, відповідей на відзив, заперечень, пояснень третьої особи щодо позову або відзиву, апеляційних скарг, касаційних скарг, заяв про перегляд судового рішення Верховним Судом чи за нововиявленими або виключними обставинами (за умови відкриття провадження), відзивів на них, відповідних заперечень відповідно до реєстру дій адвоката пд) _____.

2.2. Кількість судових засідань, у яких взяв участь адвокат, відповідно до реєстру дій адвоката:

Ксуд 1/ п. дій - у межах району, міста загальнодержавного або обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення, де розташоване робоче місце адвоката _____;

Ксуд 2 - за межами району, міста загальнодержавного або обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення, де розташоване робоче місце адвоката, але у межах відповідного регіону _____;

Ксуд 3 - за межами регіону, де розташоване робоче місце адвоката _____.

Реєстр дій адвоката

А. Процесуальні документи, кількість яких вказана в підпункті 2.1 пункту 2 цього розрахунку

Б. Участь у судових засіданнях, кількість яких вказана у підпункті 2.2 пункту 2 цього розрахунку

2.3. Особлива категорія особи, якій надається БВПД (Кос. кат) (відмітити потрібне):

 у віці до 18 років; через свої фізичні або психічні вади (німа, глуха, сліпа тощо) не може сама реалізувати своє право на захист;  не володіє мовою, якою ведеться провадження;  виявлено інфекційну хворобу, що підтверджується відповідною медичною довідкою; засуджена до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі.

2.4. Строк подання акта надання БВПД до центру з надання БВПД, починаючи з дня, наступного за днем завершення надання БВПД / стадії провадження звіт) (відмітити потрібне):

 до 45 днів;  від 46 до 60 днів;  від 61 до 90 днів;  від 91 до 120 днів;  понад 120 днів.

3. ПЕРЕЛІК ЗАВІРЕНИХ АДВОКАТОМ КОПІЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАВЕДЕНІ ДАНІ (відмітити потрібне) (додаються на _____ арк.):

 позовна заява;  заява у порядку окремого провадження;  зустрічний позов; відзив на позовну заяву (відзив);  заперечення проти позову;  відповідь на відзив; заперечення;  пояснення третьої особи щодо позову або відзиву;  апеляційна скарга; касаційна скарга;  заява про перегляд судового рішення Верховним Судом або за нововиявленими чи виключними обставинами або відзив на них чи відповідне заперечення;  ухвала суду; медична довідка, що підтверджує наявність у особи інфекційної хвороби;  інше (зазначити):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. РОЗМІР ВИНАГОРОДИ АДВОКАТА ЗА НАДАННЯ БВПД:

Рпред = (6 + 8 х ____ + 6 х ___ + 10 х ____ + 26 х ____) х ____ х ___,___ грн х ____ = ______,___ грн.
                                    Кпд       Ксуд 1/ п. дій        Ксуд 2            Ксуд 3      Кос. кат      Огод                  Кзвіт

Достовірність інформації, зазначеної у цьому додатку, підтверджую.

Складено __ __ / __ __ / __ __ __ __ _________________
                                         (дата)                                    (підпис адвоката)

Подано до центру з надання БВПД __ __ / __ __ / __ __ __ __ ____________________
                                                                                                      (дата)                                         (підпис адвоката)

Прийнято __ __ / __ __ / __ __ __ __
                                          (дата)

Центр з надання БВПД ______________
                 (прізвище, ініціали уповноваженої особи)

_____________
(підпис)

Опрос