Идет загрузка документа (495 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Расчет размера вознаграждения адвоката за предоставление бесплатной вторичной правовой помощи в уголовных производствах относительно продления, изменения или прекращения применения принудительных мер медицинского характера (ЗМХ) на стадии

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 22.05.2015

ЗМХ


 

Додаток 5
до акта надання безоплатної вторинної правової допомоги
від "___" ____________ 20__ року N ______

Розрахунок розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальних провадженнях щодо продовження, зміни або припинення застосування примусових заходів медичного характеру (ЗМХ) на стадії
____________________________________________
(вказати стадію провадження)

1. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

1.1. П. І. Б. адвоката, який (яка) надав(ла) БВПД ________________________________________

1.2. Доручення центру з надання БВПД від __ __ / __ __ / __ __ __ __ N _____ - _______________

1.3. П. І. Б., дата народження особи, якій надано БВПД

_______________________________________________________               __ __ / __ __ / __ __ __ __

2. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ЗНАЧЕНЬ КОЕФІЦІЄНТІВ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ РОЗМІР ВИНАГОРОДИ АДВОКАТА

2.1. Кількість днів, коли адвокат брав участь у судових засіданнях (Кзас) _____.

Реєстр судових засідань

2.2. Доведення необхідності припинення застосування примусових ЗМХ або їх зміни за допомогою доказів (висновку фахівця в галузі судової психіатрії тощо) мед) (відмітити потрібне):
  без доведення; з доведенням.

2.3. Особлива категорія особи, якій надається БВПД (Кос. кат) (відмітити потрібне):

у віці до 18 років;

через свої фізичні або психічні вади (німа, глуха, сліпа тощо) не може сама реалізувати своє право на захист;

не володіє мовою, якою ведеться провадження;

виявлено інфекційну хворобу, що підтверджується відповідною медичною довідкою.

2.4. Припинення участі адвоката до завершення строку дії доручення для надання БВПД (Кприп) (відмітити потрібне):

під час першого конфіденційного побачення з адвокатом особа, якій надається БВПД, заявила про відмову від його послуг у письмовій формі;

адвокат під час першого конфіденційного побачення внаслідок конфлікту інтересів чи з інших причин прийняв рішення про відмову від надання БВПД особі;

адвокат припинив надання БВПД до завершення строку дії доручення в інший час після конфіденційного побачення з будь-яких інших підстав, визначених законом.

2.5. Результат провадження (Крез) (відмітити потрібне):

2.6. Строк подання акта надання БВПД до центру з надання БВПД, починаючи з дня, наступного за днем завершення надання БВПД/стадії провадження чи процесу звіт) (відмітити потрібне):

до 45 днів;

від 46 до 60 днів;

від 61 до 90 днів;

від 91 до 120 днів;

понад 120 днів.

3. ПЕРЕЛІК ЗАВІРЕНИХ АДВОКАТОМ КОПІЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАВЕДЕНІ ДАНІ (відмітити потрібне) (додаються на _____ арк.):

ухвала суду; медична довідка, що підтверджує наявність у особи інфекційної хвороби;
інше (зазначити) ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

4. РОЗМІР ВИНАГОРОДИ АДВОКАТА ЗА НАДАННЯ БВПД:

Рмед = (2 х ____ + 2 х ____ х _____ х _____) х ___,__ грн х ____ х ____ = ___,__ грн.
                           Кзас              Кмед      Кос. кат     Кприп          Огод                 Крез      Кзвіт

Достовірність інформації, зазначеної у цьому додатку, підтверджую.

Складено __ __ / __ __ / __ __ __ __
                                             (дата)

_________________
(підпис адвоката)

 

Подано до центру з надання БВПД __ __ / __ __ / __ __ __ __
                                                                                                         (дата)

_________________
(підпис адвоката)

Прийнято __ __ / __ __ / __ __ __ __
                                              (дата)

Центр з надання БВПД ________________
                   (прізвище, ініціали уповноваженої особи)

___________
(підпис)

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 23.07.2018 р. N 2424/5)

Опрос