Идет загрузка документа (498 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Расчет размера вознаграждения адвоката за предоставление бесплатной вторичной правовой помощи лицу, которое в соответствии с положениями уголовного процессуального законодательства считается задержанным и/или относительно которого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей (ЗЗ)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 22.05.2015

ЗЗ


 

Додаток 2
до акта надання безоплатної вторинної правової допомоги
від "___" ____________ 20__ року N ______

Розрахунок розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної правової допомоги особі, яка відповідно до положень кримінального процесуального законодавства вважається затриманою та/або стосовно якої обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (ЗЗ)

1. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

1.1. П. І. Б. адвоката, який (яка) надав(ла) БВПД ________________________________________

1.2. Доручення центру з надання БВПД від __ __ / __ __ / __ __ __ __ N _____ - _______________

1.3. П. І. Б., дата народження особи, якій надано БВПД
____________________________________________________________        __ __ / __ __ / __ __ __ __

2. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ЗНАЧЕНЬ КОЕФІЦІЄНТІВ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ РОЗМІР ВИНАГОРОДИ АДВОКАТА

2.1. Кількість виїздів адвоката для побачення з особою, якій надається БВПД, участі у процесуальних діях та/або збирання доказів (Квиїздів) _____.

2.2. Особлива категорія особи, якій надається БВПД (Кос. кат) (відмітити потрібне):

у віці до 18 років;

через свої фізичні або психічні вади (німа, глуха, сліпа тощо) не може сама реалізувати своє право на захист;

не володіє мовою, якою ведеться провадження;

виявлено інфекційну хворобу, що підтверджується відповідною медичною довідкою.

2.3. Сумарна кількість дій адвоката з надання БВПД, зазначених у реєстрі дій адвоката
дій)
* _____.

____________
* У разі якщо затриману особу звільнено до моменту прибуття адвоката, вказується 0.

Реєстр дій адвоката

А. Побачення з особою, якій надається БВПД

Б. Участь у процесуальних діях

В. Складання процесуальних документів

2.4. Оскарження адвокатом рішення щодо обрання особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (Коск) (відмітити потрібне):

Процесуальна дія

Результат (одна відмітка за результатом останньої процесуальної дії)

клопотання слідчого, прокурора про обрання затриманій особі запобіжного заходу не подавалося або стосувалося більш м'якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою

Розгляд клопотання слідчого, прокурора про обрання затриманій особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
  обрано більш м'який запобіжний захід або постановлено ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу

Розгляд апеляційної скарги адвоката на судове рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишено без змін
  запобіжний захід у вигляді тримання під вартою змінено на більш м'який

Розгляд апеляційної скарги сторони обвинувачення на судове рішення про обрання запобіжного заходу більш м'якого, ніж тримання під вартою, або ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу

запобіжний захід чи ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу залишено без змін
  обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

2.5. Припинення участі адвоката до завершення строку дії доручення для надання БВПД (Кприп) (відмітити потрібне):

під час першого конфіденційного побачення з адвокатом особа, якій надається БВПД, заявила про відмову від його послуг у письмовій формі;

адвокат під час першого конфіденційного побачення внаслідок конфлікту інтересів чи з інших причин прийняв рішення про відмову від надання БВПД особі;

адвокат припинив надання БВПД до завершення строку дії доручення в інший час після конфіденційного побачення з будь-яких інших підстав, визначених законом.

2.6. Частка дій адвоката з надання БВПД, що повністю або частково припадали на нічний час, вихідні, святкові та неробочі дні, від загальної кількості таких дій згідно з даними, наведеними у реєстрі дій адвоката ос. час) (відмітити потрібне):

до 10 %;

від 10 % до 20 %;

від 20 % до 30 %;

від 30 % до 50 %;

понад 50 %.

2.7. Строк подання акта надання БВПД до центру з надання БВПД, починаючи з дня, наступного за днем завершення надання БВПД/стадії провадження чи процесу звіт) (відмітити потрібне):

до 45 днів;

від 46 до 60 днів;

від 61 до 90 днів;

від 91 до 120 днів;

понад 120 днів.

3. ПЕРЕЛІК ЗАВІРЕНИХ АДВОКАТОМ КОПІЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАВЕДЕНІ ДАНІ (відмітити потрібне) (додаються на _____ арк.):

заява затриманого про відмову від захисника; клопотання слідчого, прокурора про застосування запобіжного заходу;

повідомлення про підозру; ухвала слідчого судді, суду про застосування запобіжного заходу;

апеляційна скарга захисника на ухвалу слідчого судді, суду про застосування запобіжного заходу;

заперечення на апеляційну скаргу прокурора на ухвалу слідчого судді, суду про застосування запобіжного заходу;

ухвала апеляційного суду за результатами розгляду апеляційної скарги прокурора/адвоката;

медична довідка, що підтверджує наявність у особи інфекційної хвороби; скарга адвоката в порядку статті 206 КПК;

ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги адвоката в порядку статті 206 КПК;

інше (зазначити) ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

4. РОЗМІР ВИНАГОРОДИ АДВОКАТА ЗА НАДАННЯ БВПД:

Рзатр./ОПД/екс = (2 х ____ + 2 х ____ х ____ х ____ х ____) х ___,___ грн х ____ х ____ = ____,___ грн.
                                        Квиїздів         Кос. кат      Кдій        Коск      Кприп           Огод                 Кос.час     Кзвіт

Достовірність інформації, зазначеної у цьому додатку, підтверджую.

Складено __ __ / __ __ / __ __ __ __
                                             (дата)

_________________
(підпис адвоката)

 

Подано до центру з надання БВПД __ __ / __ __ / __ __ __ __
                                                                                                         (дата)

_________________
(підпис адвоката)

Прийнято __ __ / __ __ / __ __ __ __
                                              (дата)

Центр з надання БВПД _______________
                   (прізвище, ініціали уповноваженої особи)

___________
(підпис)

Опрос