Идет загрузка документа (495 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Расчет размера вознаграждения адвоката за предоставление беcплатной вторичной правовой помощи лицу, к которому применено административное задержание и/или административный арест (АЗ)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 22.05.2015

АЗ


 

Додаток 1
до акта надання безоплатної вторинної правової допомоги
від "___" ____________ 20__ року N _______

Розрахунок розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної правової допомоги особі, до якої застосовано адміністративне затримання та/або адміністративний арешт (АЗ)

1. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

1.1. П. І. Б. адвоката, який (яка) надав(ла) БВПД ________________________________________

1.2. Доручення центру з надання БВПД від __ __ / __ __ / __ __ __ __ N _____ - _______________

1.3. П. І. Б., дата народження особи, якій надано БВПД

___________________________________________________________         __ __ / __ __ / __ __ __ __

2. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ЗНАЧЕНЬ КОЕФІЦІЄНТІВ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ РОЗМІР ВИНАГОРОДИ АДВОКАТА

2.1. Кількість виїздів адвоката для побачення з особою, якій надається БВПД, участі у процесуальних діях та/або збирання доказів (Квиїздів) _____.

2.2. Особлива категорія особи, якій надається БВПД (Кос. кат) (відмітити потрібне):

у віці до 18 років;

через свої фізичні або психічні вади (німа, глуха, сліпа тощо) не може сама реалізувати своє право на захист;

не володіє мовою, якою ведеться провадження;

виявлено інфекційну хворобу, що підтверджується відповідною медичною довідкою.

2.3. Сумарна кількість дій адвоката з надання БВПД, зазначених у реєстрі дій адвоката (Кдій)*_____.

____________
* У разі якщо затриману особу звільнено до моменту прибуття адвоката, вказується 0.

Реєстр дій адвоката

А. Побачення з особою, якій надається БВПД

Б. Участь у процесуальних діях

В. Складання процесуальних документів

2.4. Коск = 1.

2.5. Припинення участі адвоката до завершення строку дії доручення для надання БВПД (Кприп) (відмітити потрібне):

під час першого конфіденційного побачення з адвокатом особа, якій надається БВПД, заявила про відмову від його послуг у письмовій формі;

адвокат під час першого конфіденційного побачення внаслідок конфлікту інтересів чи з інших причин прийняв рішення про відмову від надання БВПД особі;

адвокат припинив надання БВПД до завершення строку дії доручення в інший час після конфіденційного побачення з будь-яких інших підстав, визначених законом.

2.6. Частка дій адвоката з надання БВПД, що повністю або частково припадали на нічний час, вихідні, святкові та неробочі дні, від загальної кількості таких дій згідно з даними, наведеними у реєстрі дій адвоката ос. час) (відмітити потрібне):

до 10 %;

від 10 % до 20 %;

від 20 % до 30 %;

від 30 % до 50 %;

понад 50 %.

2.7. Строк подання акта надання БВПД до центру з надання БВПД, починаючи з дня, наступного за днем завершення надання БВПД/стадії провадження чи процесу звіт) (відмітити потрібне):

до 45 днів;

від 46 до 60 днів;

від 61 до 90 днів;

від 91 до 120 днів;

понад 120 днів.

3. ПЕРЕЛІК ЗАВІРЕНИХ АДВОКАТОМ КОПІЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАВЕДЕНІ ДАНІ (відмітити потрібне) (додаються на _____ арк.):

заява затриманого про відмову від захисника; протокол про адміністративне затримання/правопорушення;

постанова суду (судді) про застосування адміністративного арешту; апеляційна скарга;
  ухвала суду апеляційної інстанції; медична довідка, що підтверджує наявність у особи інфекційної хвороби; інше (зазначити) _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

4. РОЗМІР ВИНАГОРОДИ АДВОКАТА ЗА НАДАННЯ БВПД:

Рзатр./ОПД/екс = (2 х ____ + 2 х ____ х ____ х 1 х ____) х ___,___ грн х ____ х ____ = _____,___ грн.
                                        Квиїздів           Кос. кат      Кдій   Коск  Кприп            Огод                Кос.час     Кзвіт

Достовірність інформації, зазначеної у цьому додатку, підтверджую.

Складено __ __ / __ __ / __ __ __ __
                                            (дата)

_________________
(підпис адвоката)

 

Подано до центру з надання БВПД __ __ / __ __ / __ __ __ __
                                                                                                         (дата)

___________________
(підпис адвоката)

Прийнято __ __ / __ __ / __ __ __ __
                                              (дата)

Центр з надання БВПД _______________
                    (прізвище, ініціали уповноваженої особи)

__________
(підпис)

Опрос