Идет загрузка документа (181 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Поручение на проведение проверки деятельности арбитражного управляющего

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 19.05.2015

Міністерство юстиції України
________________________________________________________________
(найменування органу контролю, який проводить перевірку)

ДОРУЧЕННЯ

                                       на проведення __________________________ перевірки
                                                                                  (планової, позапланової, виїзної, невиїзної)
                                                        діяльності арбітражного керуючого

                                              від "___" ____________ 20___ року N _______

Видане голові комісії
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

та членам комісії:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                           (посади, прізвища, імена та по батькові)

на проведення
_____________________________________________________________________________________
                                                                         (планова, позапланова, виїзна, невиїзна)
перевірки діяльності арбітражного керуючого
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                           (прізвище, ім'я, по батькові, номер і дата видачі свідоцтва про право на
                                                                  здійснення діяльності арбітражного керуючого)

у строк з "___" ____________ 20___ року до "___" ____________ 20___ року.

Підстави для здійснення перевірки:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                               (план перевірок, письмова заява арбітражного керуючого, письмове
                                            повідомлення про невиконання або неналежне виконання арбітражним
                                                                  керуючим покладених на нього повноважень тощо)

Предмет перевірки:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                             (перевірка додержання арбітражним керуючим вимог законодавства або
                                                                   виконання розпорядження про усунення порушень)

Місце проведення перевірки ____________________________________________________________

Попередній захід ______________________________________________________________________
                                                                                                (номер, дата акта попередньої перевірки)

Керівник структурного
підрозділу Мін'юсту /
керівник територіального
органу з питань банкрутства

М. П.

 
 
 
____________
(підпис)

 
 
 
________________
(прізвище, ініціали)

Опрос