Идет загрузка документа (325 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Сообщение об отклонении (оставлении без рассмотрения) жалобы на решение территориального органа Государственной миграционной службы об отказе в принятии заявления о признании беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите / об отказе в оформлении документов для решения вопроса относительно признания беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.05.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ
про відхилення (залишення без розгляду) скарги на рішення територіального органу ДМС про відмову в прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту / про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту

"___" ____________ 20__ року

N __________

Шановний(а) _________________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)

відповідно до статті 12 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту", ДМС прийнято рішення від "___" ______ 20__ року N ______ про відхилення (залишення без розгляду) Вашої скарги на рішення  _________________________________________
                                                                                                                               (найменування територіального органу ДМС)

про відмову в прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (необхідне підкреслити).

Згідно зі статтею 12 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" особа, яка отримала повідомлення про відхилення (залишення без розгляду) скарги і не використала права на його оскарження до суду протягом п'яти робочих днів, повинна залишити територію України в установлений строк, якщо вона не має інших законних підстав для перебування в Україні, установлених Законом України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства".

Керівник територіального органу ДМС

_________________
(підпис)

М. П.

 

Опрос