Идет загрузка документа (70 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление о выдаче дубликата действующего сертификата субъекта оценочной деятельности

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 15.05.2015

ЗАЯВА
про видачу дубліката чинного сертифіката суб'єкта оціночної діяльності1

У зв'язку з ___________________________________________________________________________
                                                                        (зазначається причина виготовлення дубліката)

____________________________________________________________________________________
             (найменування заявника - юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
я, ___________________________________________________________, керівник юридичної особи,
                                                          (прізвище, ім'я та по батькові)
код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


,

місцезнаходження (місце проживання) _________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
                                                                            (із зазначенням поштового індексу)

телефон

 

 

 

 

 

 

 

 


,

телефакс

 

 

 

 

 

 

 

 


,

прошу видати дублікат чинного сертифіката суб'єкта оціночної діяльності від ____________ N ___________ за такими напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів:

1. Оцінка об'єктів у матеріальній формі (непотрібне закреслити):

1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них.

1.2. Оцінка машин і обладнання.

1.3. Оцінка колісних транспортних засобів.

1.4. Оцінка літальних апаратів.

1.5. Оцінка судноплавних засобів.

1.6. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність.

1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність.

2. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності:

2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об'єкти інтелектуальної власності).

2.2. Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Керівник              ___________________ __________________________
                                                          (підпис)                                  (ініціали, прізвище)
     М. П.
(за наявності)

"___" ____________ 20__ року
           (дата заповнення заяви)

____________
1 Інформація, що зазначається в заяві, має відповідати інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Опрос